ความหมายของคำว่า "โรค"

(N) disease 
(คำที่มีความหมายคล้ายกัน)  โรคภัย; ความเจ็บไข้; โรคภัยไข้เจ็บ; ความเจ็บป่วย; 
(N) disease ailment; malady; affliction; disorder; sickness; illness; infirmity;คนไข้นั่งรอหมอวินิจฉัยโรค (โรค )
ตัวอย่างประโยค Englishไทย
The only reasonable explanation is a germ, a bacteria or a virus, that has a mind-altering effect.'คำอธิบายเดียวที่สมเหตุสมผล คือเชื้อโรค แบคทีเรีย หรือไวรัส' 'ที่มีผลต่อจิตใจ'
Is it filled with a pox - A pox, how delightful, a poxในนั้นเต็มไปด้วยเชื้อโรค/ เชื้อโรค วิเศษแค่ไหนหละ เชื้อโรค
Soames confessed to the first two murders but couldn't produce any evidence that he committed the crimes.เขาเข้ารับการรักษา โรค post-adolescent schizophrenia. ที่โรงพยาบาลโรคจิต ประจำรัฐ Soames สารภาพว่าฆ่าเหยื่อสองรายแรก
His immune system fails when there's trouble, so an ear infection ...แกไม่มีภูมิต้านทานโรค เป็นอะไร ก็ไม่หาย อย่างหูอักเสบ...
He says burn it or we'll all get plague. I think he's right.พระว่าต้องเผา เดี๋ยวเราติดโรค จริงสินะ
Your cells react to bacteria and viruses differently than mine.ร่างกายคณมีปฏิกิริยาต่อเชื้อโรค ต่างจากผม
It's so sterile, so bland, so wonderful.ปลอดเชื้อโรค ทั้ง... เรียบสนิทวิเศษสุดเลย
And do you know what the shocking diagnosis was, Mandy?แล้วคุณรู้มั้ยว่ามันเป็นการวินิจฉัยโรค ที่ทำให้ตกใจกันมากเลย แมนดี้
She has the myelodysplastic syndromes, the same illness that took away your wife.เธอป่วยเป็นโรค myelodysplastic syndromes ซึ่งเป็นโรคเดียวกับที่พรากชีวิต ภรรยาของคุณไปน่ะครับ
Industry, houses, jobs, restaurants, medicine... you can preserve a lot of open spaces and have jobs for people with...- ฟุตบาท - การขนส่ง, ยารักษาโรค เรารักษาพื้นที่สีเขียวไว้ได้ และสร้างงานให้กับผู้คน...