ดูทั้งหมด


ข้อมูลสถิติ

1. สถิติรายเดือน
  • ทำให้ทราบว่าใน 1 ปีมีคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เราในแต่ละเดือนเป็นอย่างไร และมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น หรือ ลดลงอย่างไร
    ทำให้วางแผนการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ได้
2. สถิติรายวัน
  • ทำให้ทราบว่าใน 1 เดือนมีคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เราเป็นอย่างไร และวันไหน ที่มีคนเข้าชมเว็บไซต์สูงสุด
    ทำให้วางแผนการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ได้ และตรวจสอบได้ว่า ช่วงวันไหน ที่เรามีการประชาสัมพันธ์ แล้วทำให้สถิติสูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร
3. สถิติรายชั่วโมง
  • ทำให้ทราบว่าใน 1 วันมีคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เราเป็นอย่างไร ในแต่ละชั่วโมง ถ้าชั่วโมงไหน มีคนเข้ามาดูไม่มาก เป็นเวลา ที่เราสามารถ Down เครื่อง web server ได้
ต่อไป