รายชื่อโดเมน


วิธีการดู

  • แสดงชื่อโดเมนของเว็บทีนำโค้ดทรูฮิตไปใช้งานหรือใส่ในหน้านั้น

ประโยชน์

  • ถ้าเว็บไซต์ของท่านมีหลาย Sub Domain เช่น subdomain1.domain.com และ subdomain2.domain.com นั้น จะแสดงว่า Sub Domain ที่มีคนเข้าเยี่ยมชมมากที่สุด อย่างไร
ก่อนหน้า ต่อไป