กลับไปหน้าหลัก
ต้องการโค้ด ใช้ส่งเมลล์
  • ตัวอย่าง โค้ดที่ใช้ส่งเมลล์ ผ่านฟอร์ม
สร้าง ฟอร์ม ดังนี้
<table align="center">
<tr><td>subject : <input name=subject type=text size="60" maxlength="120"></td></tr>
<tr> <td>To : <input name=email type=text size="65" maxlength="120"></td> </tr>
<form name="form" method="post" action="send_mail.php"> <tr> <td valign="top">Body : <TEXTAREA NAME="body" ROWS="3" COLS="60"></TEXTAREA></td> </tr>
<tr> <td><input name="Submit" value="Submit" type="submit"></td> </tr> </form>
</table>
ตัวอย่าง หน้าตาฟอร์ม
subject :
To :
Body :
ในไฟล์ send_mail.php เขียนได้ดังนี้

<?php
mail("$_POST[email]","$_POST[subject]","$_POST[body]","From:Webmaster<mail@test.com>","-fmail1@test.com");
?>
"-fmail1@test.com" ไม่มีก็ได้ ซึ่งมีไว้ ในกรณีที่มี error mail จะส่งไปในเมลล์ ชื่อ mail1@test.com เป็นต้น
รายละเอียดทั้งหมด และตัวอย่าง ดูเพิ่มเติมได้ที่ php.net

 
  • สำหรับสมาชิก ที่ไม่มีความรู้ในการเขียนโค้ด php อ่านเพิ่มเติมได้ที่ realdev.truehits.net