กลับไปหน้าหลัก
Customizable Google Free Search
ต้องการ มีระบบ ค้นหาข้อมูล ในเว็บไซต์ ทำอย่างไร?
  • ตัวอย่างโค้ดที่ใช้งาน ของเว็บไซต์ truehits.net
<!-- Search Google -->
<center>
<FORM method=GET action=http://www.google.com/custom>
<TABLE bgcolor=#FFFFFF cellspacing=0 border=0>
<tr valign=top><td>
<A HREF=http://www.google.com/search>
<IMG SRC=http://www.google.com/logos/Logo_40wht.gif border=0 ALT=Google align=middle></A>
</td>
<td>
<INPUT TYPE=text name=q size=31 maxlength=255 value="">
<INPUT type=submit name=sa VALUE="Google Search">
<INPUT type=hidden name=cof VALUE="S:http://truehits.net;GL:0;AH:center;AWFID:255af3bc0087ccb8;">
<input type=hidden name=domains value="truehits.net"><br><input type=radio name=sitesearch value=""> Search WWW <input type=radio name=sitesearch value="truehits.net" checked> Search truehits.net
</td></tr></TABLE>
</FORM>
</center>
<!-- Search Google -->

  • หลังจากใส่โค้ดแล้ว จะเห็นหน้าตา ของ google search เป็นดังข้างล่าง
Google
Search WWW Search truehits.net