กลับไปหน้าหลัก
รู้จักกับ Meta Tag
ตัวอย่าง Meta Tag ในไฟล์ html เป็นดังนี้
<head>
<title>How to use HTML Meta Tags at Truehits.net</title>
<meta name="keywords" content="Thailand Directory, Web Statistics ,donate , สนับสนุน ,ทรูฮิต, สถิติ, ไดเร็คทอรี่, ไทย, อันดับเว็บ ,ประชาสัมพันธ์">
<meta name="description" content="Thailand Directory and Advance Web Statistics, Web Monitor SMS Alert">
</head>
1. Tag ที่ google ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ <title></title>
  • ข้อความใน Title จะปรากฏอยู่ที่ reverse bar ในบราวเซอร์ ดังรูป
Title Meta tag in reverse bar in Web browser
  • ข้อความใน Title จะปรากฏอยู่ที่ "Favorites" ในบราวเซอร์
  • ต้องการให้มีโลโก้แสดง ที่ช่อง Address Bar เวลาพิมพ์ url ดังรูป
favicon in Address bar in Web browser
ไอคอนเล็ก ๆ นั้นเรียกว่า "favicon" อ่านว่า แฟบ ไอคอน โดยให้สร้างไฟล์ ชื่อ "favicon.ico" (หรือไฟล์ที่มีนามสกุล .ico) และให้ใส่ไฟล์ไว้ที่ document root
document root หรือ Root คือ Path ที่ใช้เก็บไฟล์ ที่เป็น Index เช่น index.html , index.php เป็นต้น

ไฟล์ที่มีนามสกุล .ico ได้มาจาก ไฟล์ .gif หรือ .jpg ก็ได้แล้วทำการ เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น .ico
หลังจากเข้าไปที่เว็บไซต์ นั้น ให้สังเกตที่ช่อง Address bar จะเห็นมีโลโก้แสดงขึ้นมาเองอัตโนมัติ
 
2.Tag Description
  • เวลาค้นหาจาก search engine ใน google จะนำข้อความใน tag นี้ไปแสดงผลในการค้นหา
3. Tag Keyword
  • เลือกคำ ที่เกียวข้องกับเว็บไซต์ เพื่อให้ google ใช้ทำเป็น index
4. Meta Robots Tag
<meta name="robots" content="index,follow">
เทียบได้กับ <meta name="robots" content="all">
แสดงว่าให้ robot ทำการ index หน้าเพจ และให้ follow ลิงค์ให้หน้าเพจนั้น
ในปัจจุบัน ถ้าไม่ใส่ Tag นี้ ก็หมายถึง default ให้เป็น <meta name="robots" content="all"> อยู่แล้ว
ถ้าไม่ต้องการให้ Robot ทำการ index หน้าเพจ และให้ follow ลิงค์ให้หน้าเพจนั้น
ใส่ Tag เป็น <meta name="robots" content="noindex,nofollow">
5. รายละเอียดทั้งหมด อ่านได้ที่นี่

Search engine กับการใช้ Frame
  • ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ <frameset></frameset>
ทำให้ search engine รู้จักเว็บคุณได้ โดย ใส่ข้อความต่าง ๆ ใน tag <noframes></noframes>
เช่น

<noframes><body>
web site description
<a href="contents.html">Contents</a>
</body></noframes>

การใส่ <a href=""></a> ทำให้ search engine เข้าไปดูหน้าเว็บเพจนั้นต่อ
 
Search engine กับรูปภาพ
  • ทำให้รู้จักรูปภาพได้อย่างไร เพียงแค่ ใช้ alt เพื่ออธิบายรูปภาพ
เช่น <img src="test.gif" alt="show description">
 
วิธีการใช้งาน Meta Tags
Title:
Description:
Keywords:
Owner: (Email Address)
Author: (name)
Robots: Nofollow Noindex (default ไม่ต้องเลือก)