กลับไปหน้าหลัก
Add Sitemaps to Google
  • จุดประสงค์ของการทำ sitemaps เพราะว่าเราไม่ทราบว่า google เข้ามาที่เว็บไซต์แล้ว จะเข้าไปที่หน้าเว็บเพจใดต่อบ้าง
    โดยที่ ไม่ต้องคอยมาตรวจสอบ ว่าหน้านั้น google จะเข้ามาค้น เมื่อไร วันไหน
    ซึ่ง บางหน้าที่เราต้องการให้ google รู้จัก ทำได้โดยเพิ่มรายชื่อ url ตามหน้า เข้าไปให้ระบบค้นหาของ google เพื่อทำอินเด็กซ์ โดยทำผ่านการ submit Sitemaps
อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ http://www.google.com
สมัคร สมาชิก google sitemaps ได้ที่นี่
ตัวอย่างไฟล์ sitemaps อยู่ในรูปแบบของ XML ตัวอย่างเช่น
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.google.com/schemas/sitemap/0.84">
  <url>
      <loc>http://www.example.com/</loc>
      <lastmod>2005-01-01</lastmod>
      <changefreq>monthly</changefreq>
      <priority>0.8</priority>
  </url>
  <url>
      <loc>http://www.example.com/catalog?item=83&amp;desc=vacation_usa</loc>
      <lastmod>2005-01-01</lastmod>
  </url>
</urlset>
ดูตัวอย่าง sitemap.xml ของเว็บ google เอง ได้ที่ ตัวอย่าง
ขั้นตอนการ Add Sitemaps

ก่อนทำการสมัคร สมาชิก google sitemaps ทำดังนี้

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม เพื่อทำการสร้าง file sitemaps ซึ่งทำตามรายละเอียดได้ที่นี่
ผลที่ได้ คือ file xml ดังแสดงตามตัวอย่างข้างต้น โดย tag ที่สำคัญ ที่ต้องมีคือ <loc></loc> เท่านั้น

2. หลังจากได้ file sitemaps.xml มาแล้ว ให้ล็อกอินที่ https://www.google.com/webmasters/sitemaps/login แล้วเลือกที่เมนู
[Add a Sitemap +] โดยทำตามขั้นตอนในเว็บ
3. ให้ทำการ verify sitemap โดยสร้างไฟล์ verification file ตามขั้นตอนในเว็บไซต์
ทำ เพื่อให้ระบบ ค้นหาของ google ทำการตรวจสอบและยืนยันกับไฟล์ sitemap ที่ post เข้าไปได้