กราฟแสดงสถิติการใช้งานตามหมวดหลักของเว็บ
 
   
 
 
 
 
Year-Month
อินเตอร์เน็ต
บันเทิง
ธุรกิจ
ข่าว
บุคคล-สังคม
เกมส์
คอมพิวเตอร์
หน่วยงานราชการ
การศึกษา
2003-01
23.5%
31.69%
13.01%
7.87%
5.96%
4.52%
3.61%
2.54%
2.03%
2003-02
24.32%
31.92%
12.89%
7.68%
5.61%
4.99%
2.72%
2.66%
2.07%
2003-03
23.74%
30.33%
13.45%
7.57%
4.99%
6.54%
2.72%
2.66%
2.07%
2003-04
24.16%
33.71%
10.57%
7.06%
7.02%
5.44%
2.61%
2.63%
2.08%
2003-05
27.72%
34.25%
7.92%
6.08%
5.62%
5.53%
2.72%
2.69%
1.82%
2003-06
25.8%
30.37%
5.64%
5.31%
6.17%
4.72%
2.36%
2.46%
2.3%
2003-07
25.42%
30.2%
7.49%
5.38%
5.84%
3.81%
2.29%
2.42%
2.28%
2003-08
25.4%
29.31%
7.39%
6.83%
6.1%
3.67%
1.99%
2.31%
1.98%
2003-09
27.22%
25.76%
7.94%
6.83%
5.78%
4.58%
2.06%
2.34%
2.01%
2003-10
28.22%
26.84%
8.14%
7.4%
6.34%
5.77%
1.93%
2.09%
1.92%
2003-11
28.85%
25.35%
9.44%
7.75%
6.02%
4.63%
1.88%
2.25%
2.31%
2003-12
27.76%
24.93%
10.08%
7.91%
6.1%
6.09%
1.76%
1.86%
1.91%
2004-01
26.27%
26.03%
11.11%
7.01%
5.98%
5.94%
1.85%
1.75%
2.01%
2004-02
26.29%
25.69%
11.21%
7.21%
5.91%
5.78%
1.97%
1.77%
2.11%
2004-03
25.5%
24.7%
9.46%
7.56%
5.98%
6.19%
2.49%
1.94%
2.4%
2004-04
28.68%
21.29%
6.43%
7.12%
6.24%
6.61%
2.19%
1.73%
2.74%
2004-05
30.74%
19.36%
6.99%
7.11%
6.22%
6.73%
1.98%
1.75%
2.56%
2004-06
31.37%
19.56%
6.76%
7.34%
6.39%
6.01%
1.88%
1.87%
2.53%
2004-07
30.56%
20.7%
6.36%
7.46%
6.61%
5.83%
1.83%
1.88%
2.45%
2004-08
28.71%
21.6%
6.51%
7.68%
5.8%
6.23%
1.98%
2%
2.36%
 
 
 
 
     
 
 
 
 
     
 
กราฟแสดงสถิติการใช้ระบบปฎิบัติการต่างๆ ในการดูหน้า เว็บเพจ
 
   
 
 
 
 
Year-Month
Windows 98
Windows XP
Windows 2000
Windows 95
Windows ME
Linux
Windows NT4
Mac
2002-01
82.4%
4.59%
6.48%
3.54%
0.05%
0.04%
1.53%
0.06%
2002-02
82.1%
5.4%
6.45%
3.32%
0.04%
0.03%
1.37%
0.06%
2002-03
81.54%
6.01%
7.13%
3.04%
0.01%
0.05%
1.07%
0.07%
2002-04
80.82%
7.89%
6.59%
2.52%
0.03%
0.06%
1.07%
0.05%
2002-05
80.21%
8.92%
6.52%
2.33%
0.04%
0.06%
0.95%
0.05%
2002-06
79.53%
9.51%
6.62%
2.17%
0.05%
0.06%
1.19%
0.05%
2002-07
78.25%
10.97%
6.71%
2%
0.04%
0.06%
1.12%
0.05%
2002-08
77.98%
13%
6.92%
1.66%
0.04%
0.06%
1.42%
0.05%
2002-09
76.63%
12.68%
7.33%
1.52%
0.04%
0.07%
1.36%
0.04%
2002-10
75.09%
14.44%
7.53%
1.27%
0.04%
0.08%
0.8%
0.05%
2002-11
72.72%
13.15%
7.37%
1.3%
0.04%
0.08%
1.01%
0.05%
2002-12
72.57%
16.3%
8.27%
1.15%
0.04%
0.08%
0.86%
0.05%
2003-01
71.14%
17.42%
8.64%
1.08%
0.04%
0.08%
0.85%
0.06%
2003-02
69.7%
18.78%
8.9%
1%
0.04%
0.08%
0.81%
0.06%
2003-03
69.08%
20.52%
8.26%
0.83%
0.04%
0.08%
0.59%
0.06%
2003-04
66.98%
21.94%
8.92%
0.8%
0.04%
0.08%
0.69%
0.07%
2003-05
65.75%
23.38%
8.82%
0.73%
0.04%
0.08%
0.61%
0.07%
2003-06
63.7%
24.53%
9.52%
0.72%
0.04%
0.11%
0.77%
0.07%
2003-07
61.93%
26.52%
9.47%
0.66%
0.04%
0.11%
0.63%
0.07%
2003-08
60.91%
28.15%
9.02%
0.59%
0.03%
0.14%
0.55%
0.08%
2003-09
58.9%
30.03%
9.16%
0.53%
0.03%
0.15%
0.6%
0.08%
2003-10
56.28%
32.78%
9.25%
0.45%
0.03%
0.22%
0.49%
0.07%
2003-11
55.42%
33.54%
9.38%
0.43%
0.03%
0.24%
0.5%
0.06%
2003-12
54.04%
35.34%
9.09%
0.38%
0.03%
0.12%
0.42%
0.06%
2004-01
52.44%
37.59%
9.1%
0.04%
0.03%
0.08%
0.15%
0.06%
2004-02
50.51%
39.09%
9.2%
0.32%
0.03%
0.13%
0.39%
0.07%
2004-03
48.65%
41.12%
8.88%
0.28%
0.03%
0.13%
0.39%
0.07%
2004-04
45.97%
44.04%
8.68%
0.24%
0.03%
0.13%
0.41%
0.08%
2004-05
45.16%
45.34%
8.37%
0.22%
0.02%
0.09%
0.38%
0.08%
2004-06
43.79%
46.23%
8.81%
0.2%
0.02%
0.12%
0.38%
0.08%
2004-07
41.98%
48.16%
8.52%
0.19%
0.02%
0.11%
0.26%
0.07%
2004-08
40.64%
50.05%
7.99%
0.16%
0.02%
0.1%
0.23%
0.08%
 
     
     
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
กราฟแสดงสถิติการใช้เว็บบราวเซอร์ต่างๆ ในการดูหน้า เว็บเพจ
 
   
 
     
 
Year-Month
IE 6.0
IE 5.5
IE 5.0
IE 4.0
Netscape
2002-01
15.76%
34.1%
35.34%
3.01%
0.08%
2002-02
18.15%
33.51%
34.13%
2.72%
0.08%
2002-03
20.49%
32.87%
32.67%
2.68%
0.05%
2002-04
24%
33.43%
29.73%
2.19%
0.08%
2002-05
26.29%
33.17%
28.25%
1.89%
0.1%
2002-06
28.17%
32.49%
26.75%
1.82%
0.06%
2002-07
30.28%
32.28%
24.94%
1.63%
0.03%
2002-08
31.08%
31.28%
25.78%
1.52%
0.06%
2002-09
32.71%
30.94%
24.64%
1.37%
0.04%
2002-10
34.26%
31.28%
23.34%
1.22%
0.1%
2002-11
36.13%
29.36%
22.78%
1.16%
0.11%
2002-12
36.86%
29.02%
28.35%
1.06%
0.12%
2003-01
42.63%
28.28%
27.73%
0.11%
0.22%
2003-02
43.9%
27.69%
27.11%
0.95%
0.2%
2003-03
44.15%
28.1%
26.12%
0.86%
0.19%
2003-04
46.09%
27.45%
25.32%
0.8%
0.19%
2003-05
47.12%
26.37%
25.04%
0.72%
0.2%
2003-06
49.47%
24.69%
24.78%
0.66%
0.21%
2003-07
51.28%
23.82%
23.89%
0.58%
0.21%
2003-08
52.97%
23.38%
23.07%
0.32%
0.22%
2003-09
54.66%
22.58%
22.03%
0.24%
0.22%
2003-10
57.06%
22.27%
20.23%
0.01%
0.22%
2003-11
58.22%
21.18%
20.22%
0.01%
0.17%
2003-12
59.22%
20.89%
19.49%
0.01%
0.18%
2004-01
59.51%
20.88%
18.08%
0.01%
0.2%
2004-02
59.65%
19.26%
17.9%
0.01%
0.2%
2004-03
63.74%
19.19%
16.68%
0.01%
0.2%
2004-04
65.99%
18.05%
15.56%
0.01%
0.22%
2004-05
67.03%
17.33%
15.24%
0.01%
0.22%
2004-06
68.69%
16.2%
14.72%
0.01%
0.22%
2004-07
70.39%
15.35%
13.84%
0.01%
0.19%
2004-08
71.51%
14.98%
13.1%
0.01%
0.19%
 
     
     
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
กราฟแสดงสถิติของระดับความระเอียดหน้าจอ ในการดูหน้า เว็บเพจ
 
   
 
     
 
Year-Month
800x600
1024x768
640x480
1152x864
2002-01
73.11%
22.45%
2.1%
1.08%
2002-02
70.79%
24.62%
1.98%
1.2%
2002-03
71.25%
24.39%
1.9%
1.13%
2002-04
68.25%
26.94%
1.65%
1.37%
2002-05
69.9%
26.04%
1.57%
1.16%
2002-06
68.75%
26.99%
1.49%
1.24%
2002-07
68.4%
27.51%
1.36%
1.28%
2002-08
68.32%
27.7%
1.37%
1.26%
2002-09
66.77%
29%
1.36%
1.35%
2002-10
65.78%
29.8%
1.22%
1.45%
2002-11
66.72%
29.1%
1.25%
1.33%
2002-12
64.66%
31.12%
1.09%
1.57%
2003-01
65.14%
30.59%
1.15%
1.4%
2003-02
64.53%
31.35%
1.08%
1.43%
2003-03
60.6%
34.99%
1.06%
1.65%
2003-04
61.37%
34.49%
0.91%
1.62%
2003-05
60.42%
35.23%
0.91%
1.54%
2003-06
59.51%
36.33%
0.84%
1.55%
2003-07
60.44%
35.29%
0.93%
1.49%
2003-08
59.97%
35.77%
0.85%
1.51%
2003-09
58.62%
37.09%
0.84%
1.49%
2003-10
57.6%
38.31%
0.75%
1.51%
2003-11
58.11%
37.97%
0.73%
1.41%
2003-12
57.24%
38.76%
0.7%
1.44%
2004-01
56.12%
39.91%
0.61%
1.97%
2004-02
55.27%
40.49%
0.69%
1.48%
2004-03
52.17%
43.4%
0.62%
1.59%
2004-04
50.13%
45.27%
0.55%
1.66%
2004-05
50.42%
45.03%
0.56%
1.6%
2004-06
49.76%
45.69%
0.53%
1.59%
2004-07
49.72%
45.66%
0.56%
1.54%
2004-08
46.88%
48.19%
0.52%
1.73%
 
     
     
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
กราฟแสดงสถิติการใช้งานเครื่องมือในการค้นหาเว็บไซต์
 
   
 
     
 
Year-Month
Google
Yahoo
MSN
Siamguru
Sansarn
Altavista
2002-01
58.06%
14.57%
10.59%
6.09%
4.54%
3.12%
2002-02
58.63%
13.97%
10.66%
7.41%
2.63%
2.17%
2002-03
61.64%
13.87%
10.5%
6.88%
1.69%
1.68%
2002-04
62.18%
13.43%
10.26%
6.2%
1.59%
2.27%
2002-05
65.42%
13.21%
10.03%
5.42%
0.61%
2.05%
2002-06
65.08%
12.11%
10.68%
5.54%
1.25%
1.85%
2002-07
71.42%
9.57%
8.71%
4.81%
1.05%
1.58%
2002-08
73.8%
9.56%
7.68%
3.64%
0.64%
1.41%
2002-09
74.46%
7.72%
8.38%
3.44%
0.62%
1.46%
2002-10
61.39%
23.58%
7.63%
2.46%
0.24%
1.1%
2002-11
59.4%
25.73%
7.43%
2.51%
0.41%
0.7%
2002-12
50.66%
34.4%
6.78%
2.37%
0.65%
1.43%
2003-01
51.22%
32.89%
7.76%
2.08%
0.59%
1.85%
2003-02
51.47%
33.15%
8.03%
1.77%
0.61%
1.67%
2003-03
50.98%
33.13%
9.23%
1.23%
0.35%
1.65%
2003-04
48.23%
33.51%
8.53%
2.86%
2.16%
1.54%
2003-05
46.05%
34.46%
8.54%
3.02%
3.33%
1.5%
2003-06
44.97%
33.79%
8.56%
2.92%
5.14%
1.43%
2003-07
48.46%
32.66%
7.58%
2.62%
4.34%
1.3%
2003-08
49.82%
31.4%
7.48%
2.53%
4.52%
1.27%
2003-09
50.41%
31.37%
7.61%
2.29%
4.07%
1.31%
2003-10
49.55%
34.92%
6.9%
1.93%
2.99%
1.51%
2003-11
51.37%
33.17%
6.61%
1.92%
3.96%
1.22%
2003-12
53.89%
33.11%
6.08%
1.79%
2.35%
1.2%
2004-01
52.22%
35.01%
4.86%
1.99%
2.74%
1.84%
2004-02
52.53%
34.73%
4.85%
1.84%
3.4%
1.14%
2004-03
54.86%
33.12%
5.39%
2.02%
1.78%
1.2%
2004-04
57.22%
32.49%
5.07%
1.9%
1.38%
1.28%
2004-05
58.09%
30.74%
5.45%
1.92%
1.95%
1.18%
2004-06
59.75%
29.44%
5.12%
1.88%
2.23%
0.97%
2004-07
56.19%
32.39%
5.66%
1.84%
2.3%
1.03%
 
     
     
 
 
     
 
 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) โทรศัพท์: 0-2642-7077 ต่อ 6003 โทรสาร: 0-2642-7064 Email: webmaster@truehits.net
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2542 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537