ลูกค้าทีเป็นบริษัท ให้ หัก ภาษี ณ. ที่จ่าย 1.5% (1 เมย 63 ถึง 30 กย 63) รายละเอียด
รายละเอียดการโอนเงิน ดูที่นี่
ลูกค้า ส่งใบหัก ภาษี ณ. ที่จ่าย ออกในนาม ผู้ถูกหัก คือ บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด
191/51 ซ. สุขุมวิท 31 ถ. สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105551116637
วิธีการคำนวณ ยอดเงินที่ต้องการจ่าย  
ใส่ยอดเงิน เต็ม เช่น ปีละ 1800 บาท (รวม VAT)
จำนวนเงินก่อน VAT
VAT
จำนวนเงินที่ หัก ภาษี ณ. ที่จ่าย
จำนวนเงินที่ลูกค้าโอน
 
วิธีการชำระค่าสนับสนุน