ลูกค้าทีเป็นบริษัท ให้ หัก ภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
รายละเอียดการโอนเงิน ดูที่นี่
ลูกค้า ส่งใบหัก ภาษี ณ. ที่จ่าย ออกในนาม ผู้ถูกหัก คือ บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด
191/51 ซ. สุขุมวิท 31 ถ. สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105551116637
วิธีการคำนวณ ยอดเงินที่ต้องการจ่าย  
ใส่ยอดเงิน เต็ม เช่น ปีละ 1800 บาท (รวม VAT)
จำนวนเงินก่อน VAT
VAT
จำนวนเงินที่ หัก ภาษี ณ. ที่จ่าย
จำนวนเงินที่ลูกค้าโอน
 
โอนเงินเข้า
บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 052-2-74281-3 สาขา ถนนรางน้ำ
วิธีการชำระค่าสนับสนุน