** ช่วงเดือน มกราคม IP มีค่าสูง เพราะเป็นช่วงเหตุการณ์ ซึนามิ

Truehits Index For Year 2005
MonAverage PageviewAverage IP
Jan26,249,381387,099
Feb28,519,199(+8.65%)359,957(-7.01%)
Mar31,698,027(+11.15%)376,192(+4.51%)
Apr31,484,800(-0.67%)379,759(+0.95%)
May33,837,721(+7.47%)400,280(+5.40%)
Jun35,604,751(+5.22%)390,852(-2.36%)
Jul37,578,793(+5.54%)388,001(-0.73%)
Aug39,376,504(+4.78%)405,332(+4.47%)
Sep43,755,412(+11.12%)432,145(+6.62%)
Oct40,619,443(-7.17%)438,834(+1.55%)
Nov43,758,564(+7.73%)453,693(+3.39%)
Dec41,349,409(-5.51%)449,266(-0.98%)