** ช่วงเดือน กันยายน IP มีค่าสูง เพราะเป็นช่วงเหตุการณ์ รัฐประหาร

Truehits Index For Year 2006
MonAverage PageviewAverage IP
Jan44,834,166483,528
Feb48,278,129(+7.68%)508,631(+5.19%)
Mar50,429,995(+4.46%)539,819(+6.13%)
Apr49,533,775(-1.78%)524,552(-2.83%)
May50,650,672(+2.25%)544,696(+3.84%)
Jun52,520,581(+3.69%)551,680(+1.28%)
Jul53,605,781(+2.07%)550,050(-0.30%)
Aug56,544,786(+5.48%)588,795(+7.04%)
Sep58,765,234(+3.93%)634,780(+7.81%)
Oct57,152,226(-2.74%)633,363(-0.22%)
Nov60,465,059(+5.80%)643,610(+1.62%)
Dec59,665,519(-1.32%)629,966(-2.12%)