คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า

หมวด : หน่วยงานราชการ,องค์กร (2023/09/24)

เลือกหน้า1 | 2 | 3 |

ที่ 1) www.prd.go.th

UIP: 44,363
USS: 54,504
PV: 83,353
Visitor: 48,401 Exit Rate: 82.34%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 55.56%
ผู้หญิง 44.44%

กรมประชาสัมพันธ์

ที่ 2) www.studentloan.or.th

UIP: 7,739
USS: 9,655
PV: 18,083
Visitor: 8,153 Exit Rate: 62.84%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 62.50%
ผู้หญิง 37.50%

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ที่ 3) www.bot.or.th

UIP: 6,875
USS: 8,597
PV: 17,289
Visitor: 7,126 Exit Rate: 69.09%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 50%
ผู้หญิง 50%

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ 4) www.orst.go.th

UIP: 6,795
USS: 7,484
PV: 9,571
Visitor: 6,831 Exit Rate: 85.86%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 57.14%
ผู้หญิง 42.86%

The Royal Institute

ที่ 5) www.pcd.go.th

UIP: 4,067
USS: 4,407
PV: 6,795
Visitor: 4,114 Exit Rate: 83.62%
traffic

กรมควบคุมมลพิษ

ที่ 6) www.moj.go.th

UIP: 3,753
USS: 4,227
PV: 5,851
Visitor: 3,779 Exit Rate: 86.09%
traffic

กระทรวงยุติธรรม

ที่ 7) www.moc.go.th

UIP: 3,267
USS: 3,748
PV: 5,859
Visitor: 3,541 Exit Rate: 68.65%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 40%
ผู้หญิง 60%

กระทรวงพาณิชย์

ที่ 8) www.nstda.or.th

UIP: 2,669
USS: 3,041
PV: 3,937
Visitor: 2,791 Exit Rate: 85.48%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 33.33%
ผู้หญิง 66.67%

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่ 9) www4.fisheries.go.th

UIP: 2,584
USS: 3,101
PV: 6,006
Visitor: 2,613 Exit Rate: 68.45%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 42.86%
ผู้หญิง 57.14%

กรมประมง (Official)

ที่ 10) dric.nrct.go.th

UIP: 2,347
USS: 2,719
PV: 7,441
Visitor: 2,388 Exit Rate: 63.63%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 40%
ผู้หญิง 60%

dric.nrct.go.th

ที่ 11) www.obec.go.th

UIP: 2,193
USS: 2,458
PV: 3,899
Visitor: 2,227 Exit Rate: 77.66%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 66.67%
ผู้หญิง 33.33%

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ 12) www.admincourt.go.th

UIP: 1,103
USS: 1,444
PV: 5,091
Visitor: 1,128 Exit Rate: 56.33%
traffic

ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง

ที่ 13) www.nectec.or.th

UIP: 812
USS: 915
PV: 1,240
Visitor: 832 Exit Rate: 83.17%
traffic

NECTEC

ที่ 14) www.dld.go.th

UIP: 647
USS: 445
PV: 1,515
Visitor: 328 Exit Rate: 58.29%
traffic

กรมปศุสัตว์

ที่ 15) www.amlo.go.th

UIP: 637
USS: 4,278
PV: 14,405
Visitor: 3,629 Exit Rate: 14.27%
traffic

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ 16) www.qsbg.org

UIP: 622
USS: 736
PV: 1,131
Visitor: 619 Exit Rate: 81.01%
traffic

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ที่ 17) www.opdc.go.th

UIP: 622
USS: 735
PV: 1,060
Visitor: 635 Exit Rate: 76.12%
traffic

ก.พ.ร.

ที่ 18) www.tistr.or.th

UIP: 594
USS: 746
PV: 1,116
Visitor: 610 Exit Rate: 82.66%
traffic

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ที่ 19) www.nso.go.th

UIP: 577
USS: 1,218
PV: 1,762

ที่ 20) www.thaithesis.org

UIP: 576
USS: 624
PV: 955
Visitor: 579 Exit Rate: 82.90%
traffic

www.thaithesis.org

ที่ 21) www.moi.go.th

UIP: 532
USS: 581
PV: 921
Visitor: 542 Exit Rate: 72.15%
traffic

กระทรวงมหาดไทย www.moi.go.th

ที่ 22) www.nrct.go.th

UIP: 411
USS: 487
PV: 940
Visitor: 424 Exit Rate: 66.39%
traffic

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ที่ 23) www.ops.moc.go.th

UIP: 394
USS: 574
PV: 777
Visitor: 553 Exit Rate: 83.16%
traffic

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ที่ 24) www.sme.go.th

UIP: 355
USS: 403
PV: 717
Visitor: 352 Exit Rate: 69.52%
traffic

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่ 25) clinictech.ops.go.th

UIP: 347
USS: 849
PV: 6,085
Visitor: 344 Exit Rate: 29.04%
traffic

คลินิกเทคโนโลยี

ที่ 26) www.dgr.go.th

UIP: 314
USS: 478
PV: 692

ที่ 27) www.onesqa.or.th

UIP: 304
USS: 377
PV: 864
Visitor: 319 Exit Rate: 63.11%
traffic

www.onesqa.or.th

ที่ 28) person.doae.go.th

UIP: 282
USS: 439
PV: 761

ที่ 29) www.ldd.go.th

UIP: 269
USS: 415
PV: 506

ที่ 30) www.nimt.or.th

UIP: 247
USS: 270
PV: 548
Visitor: 238 Exit Rate: 71.32%
traffic

หน่วยงานอิสระ ภายใต้กำกับดูแลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลือกหน้า1 | 2 | 3 |