คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า

หมวด : หน่วยงานราชการ,องค์กร (2023/12/02)

เลือกหน้า1 | 2 | 3 |

ที่ 1) www.prd.go.th

UIP: 39,635
USS: 48,067
PV: 58,779
Visitor: 44,596 Exit Rate: 87.28%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 55.56%
ผู้หญิง 44.44%

กรมประชาสัมพันธ์

ที่ 2) www.bot.or.th

UIP: 10,226
USS: 13,472
PV: 23,127
Visitor: 11,266 Exit Rate: 72.63%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 50%
ผู้หญิง 50%

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ 3) www.studentloan.or.th

UIP: 7,639
USS: 9,235
PV: 17,522
Visitor: 7,990 Exit Rate: 63.58%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 62.50%
ผู้หญิง 37.50%

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ที่ 4) www.orst.go.th

UIP: 6,596
USS: 7,194
PV: 9,148
Visitor: 6,645 Exit Rate: 86.15%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 57.14%
ผู้หญิง 42.86%

The Royal Institute

ที่ 5) www.obec.go.th

UIP: 4,222
USS: 4,905
PV: 8,389
Visitor: 4,279 Exit Rate: 73.24%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 66.67%
ผู้หญิง 33.33%

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ 6) www.ldd.go.th

UIP: 4,046
USS: 5,143
PV: 5,887

ที่ 7) www.moj.go.th

UIP: 3,587
USS: 3,979
PV: 5,101
Visitor: 3,597 Exit Rate: 87.08%
traffic

กระทรวงยุติธรรม

ที่ 8) www.pcd.go.th

UIP: 2,755
USS: 3,062
PV: 5,063
Visitor: 2,816 Exit Rate: 80.92%
traffic

กรมควบคุมมลพิษ

ที่ 9) www4.fisheries.go.th

UIP: 2,310
USS: 2,751
PV: 5,786
Visitor: 2,343 Exit Rate: 68.80%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 42.86%
ผู้หญิง 57.14%

กรมประมง (Official)

ที่ 10) www.nstda.or.th

UIP: 2,290
USS: 2,740
PV: 3,580
Visitor: 2,500 Exit Rate: 82.58%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 33.33%
ผู้หญิง 66.67%

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่ 11) dric.nrct.go.th

UIP: 1,747
USS: 2,048
PV: 5,677
Visitor: 1,784 Exit Rate: 65.56%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 40%
ผู้หญิง 60%

dric.nrct.go.th

ที่ 12) www.admincourt.go.th

UIP: 994
USS: 1,387
PV: 4,691
Visitor: 1,042 Exit Rate: 57.02%
traffic

ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง

ที่ 13) www.moc.go.th

UIP: 738
USS: 879
PV: 1,844
Visitor: 755 Exit Rate: 62.44%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 40%
ผู้หญิง 60%

กระทรวงพาณิชย์

ที่ 14) www.dld.go.th

UIP: 632
USS: 311
PV: 1,753
Visitor: 222 Exit Rate: 54.68%
traffic

กรมปศุสัตว์

ที่ 15) www.nectec.or.th

UIP: 595
USS: 673
PV: 915
Visitor: 606 Exit Rate: 85.97%
traffic

NECTEC

ที่ 16) www.amlo.go.th

UIP: 519
USS: 4,768
PV: 11,113
Visitor: 3,364 Exit Rate: 26.94%
traffic

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ 17) www.tistr.or.th

UIP: 495
USS: 614
PV: 1,029
Visitor: 506 Exit Rate: 76.96%
traffic

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ที่ 18) www.opdc.go.th

UIP: 468
USS: 532
PV: 838
Visitor: 465 Exit Rate: 77.10%
traffic

ก.พ.ร.

ที่ 19) www.thaithesis.org

UIP: 462
USS: 529
PV: 1,034
Visitor: 459 Exit Rate: 74.85%
traffic

www.thaithesis.org

ที่ 20) person.doae.go.th

UIP: 362
USS: 551
PV: 821

ที่ 21) www.onesqa.or.th

UIP: 339
USS: 463
PV: 1,070
Visitor: 398 Exit Rate: 62.95%
traffic

www.onesqa.or.th

ที่ 22) www.ops.moc.go.th

UIP: 336
USS: 377
PV: 714
Visitor: 327 Exit Rate: 73.78%
traffic

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ที่ 23) www.moi.go.th

UIP: 283
USS: 330
PV: 734
Visitor: 292 Exit Rate: 53.67%
traffic

กระทรวงมหาดไทย www.moi.go.th

ที่ 24) www.presscouncil.or.th

UIP: 264
USS: 284
PV: 335
Visitor: 260 Exit Rate: 84.64%
traffic

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

ที่ 25) www.nimt.or.th

UIP: 258
USS: 290
PV: 538
Visitor: 256 Exit Rate: 74.13%
traffic

หน่วยงานอิสระ ภายใต้กำกับดูแลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ 26) www.dgr.go.th

UIP: 252
USS: 390
PV: 590

ที่ 27) www.sme.go.th

UIP: 219
USS: 249
PV: 462
Visitor: 225 Exit Rate: 64.34%
traffic

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่ 28) clinictech.ops.go.th

UIP: 217
USS: 301
PV: 1,804
Visitor: 195 Exit Rate: 47.97%
traffic

คลินิกเทคโนโลยี

ที่ 29) www.nrct.go.th

UIP: 210
USS: 230
PV: 435
Visitor: 211 Exit Rate: 66.67%
traffic

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ที่ 30) www.dcce.go.th

UIP: 199
USS: 250
PV: 593
Visitor: 204 Exit Rate: 62.18%
traffic

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เลือกหน้า1 | 2 | 3 |