1. สมาชิกสามารถนำ Directory ของทรูฮิตไปใส่ที่หน้าเว็บไซต์ของตัวเองได้ เพื่อช่วยเพิ่มเนื้อหาเว็บในส่วน การจัดทำเว็บไดเร็คทอรี่ได้

2. โดยท่านสามารถเลือก หมวดที่ท่านสนใจได้เองในแต่ละหมวด และท่านสามารถใส่ในเว็บของท่าน โดยใช้โค้ดดังนี้ :-
โค้ดสำหรับทุกหมวด |
โค้ดสำหรับหมวดการศึกษา | โค้ดสำหรับหมวดหน่วยงานราชการ |
โค้ดสำหรับหมวดอินเทอร์เน็ต | โค้ดสำหรับหมวดคอมพิวเตอร์ |
โค้ดสำหรับหมวดธุรกิจ | โค้ดสำหรับหมวดท่องเที่ยว |
โค้ดสำหรับหมวดสุขภาพ | โค้ดสำหรับหมวดบันเทิง |
โค้ดสำหรับหมวดข่าวและสื่อ | โค้ดสำหรับหมวดมือถือ พีดีเอ |
โค้ดสำหรับหมวดบุคคลและสังคม | โค้ดสำหรับหมวดธนาคารและการเงิน |
โค้ดสำหรับหมวดศิลปะและวัฒนธรรม | โค้ดสำหรับหมวดอสังหาริมทรัพย์ |
โค้ดสำหรับหมวดกีฬา | โค้ดสำหรับหมวดเกมส์ |
โค้ดสำหรับหมวดยานยนต์ | โค้ดสำหรับหมวดช๊อปปิ้ง

3. ในโค้ด ท่านสามารถกำหนด width และ height ได้เอง
ตัวอย่างโค้ดสำหรับทุกหมวด

<iframe frameborder="0" width="291" height="420" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="yes" vspace="0" src="http://directory.truehits.net/dir.php"></iframe>

ตัวอย่างโค้ดสำหรับหมวดการศึกษา

<iframe frameborder="0" width="291" height="420" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="yes" vspace="0" src="http://education.truehits.net/dir.php"></iframe>

ตัวอย่างโค้ดสำหรับหมวดหน่วยงานราชการ

<iframe frameborder="0" width="291" height="420" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="yes" vspace="0" src="http://government.truehits.net/dir.php"></iframe>

ตัวอย่างโค้ดสำหรับหมวดอินเทอร์เน็ต

<iframe frameborder="0" width="291" height="420" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="yes" vspace="0" src="http://internet.truehits.net/dir.php"></iframe>

ตัวอย่างโค้ดสำหรับหมวดคอมพิวเตอร์

<iframe frameborder="0" width="291" height="420" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="yes" vspace="0" src="http://computer.truehits.net/dir.php"></iframe>

ตัวอย่างโค้ดสำหรับหมวดธุรกิจ


<iframe frameborder="0" width="291" height="420" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="yes" vspace="0" src="http://business.truehits.net/dir.php"></iframe>

ตัวอย่างโค้ดสำหรับหมวดท่องเที่ยว

<iframe frameborder="0" width="291" height="420" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="yes" vspace="0" src="http://travel.truehits.net/dir.php"></iframe>

ตัวอย่างโค้ดสำหรับหมวดสุขภาพ

<iframe frameborder="0" width="291" height="420" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="yes" vspace="0" src="http://health.truehits.net/dir.php"></iframe>

ตัวอย่างโค้ดสำหรับหมวดบันเทิง


<iframe frameborder="0" width="291" height="420" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="yes" vspace="0" src="http://entertainment.truehits.net/dir.php"></iframe>

ตัวอย่างโค้ดสำหรับหมวดข่าวและสื่อ

<iframe frameborder="0" width="291" height="420" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="yes" vspace="0" src="http://news.truehits.net/dir.php"></iframe>

ตัวอย่างโค้ดสำหรับหมวดมือถือ พีดีเอ

<iframe frameborder="0" width="291" height="420" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="yes" vspace="0" src="http://mobile.truehits.net/dir.php"></iframe>

ตัวอย่างโค้ดสำหรับหมวดบุคคลและสังคม

<iframe frameborder="0" width="291" height="420" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="yes" vspace="0" src="http://person.truehits.net/dir.php"></iframe>

ตัวอย่างโค้ดสำหรับหมวดธนาคารและการเงิน


<iframe frameborder="0" width="291" height="420" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="yes" vspace="0" src="http://finance.truehits.net/dir.php"></iframe>

ตัวอย่างโค้ดสำหรับหมวดศิลปะและวัฒนธรรม

<iframe frameborder="0" width="291" height="420" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="yes" vspace="0" src="http://art.truehits.net/dir.php"></iframe>

ตัวอย่างโค้ดสำหรับหมวดอสังหาริมทรัพย์

<iframe frameborder="0" width="291" height="420" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="yes" vspace="0" src="http://realestate.truehits.net/dir.php"></iframe>

ตัวอย่างโค้ดสำหรับหมวดกีฬา

<iframe frameborder="0" width="291" height="420" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="yes" vspace="0" src="http://sport.truehits.net/dir.php"></iframe>

ตัวอย่างโค้ดสำหรับหมวดเกมส์

<iframe frameborder="0" width="291" height="420" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="yes" vspace="0" src="http://games.truehits.net/dir.php"></iframe>

ตัวอย่างโค้ดสำหรับหมวดยานยนต์


<iframe frameborder="0" width="291" height="420" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="yes" vspace="0" src="http://car.truehits.net/dir.php"></iframe>

ตัวอย่างโค้ดสำหรับหมวดช๊อปปิ้ง

<iframe frameborder="0" width="291" height="420" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="yes" vspace="0" src="http://shopping.truehits.net/dir.php"></iframe>