ข้อตกลงการให้บริการของทรูฮิต
(1) ทรูฮิตให้บริการกับเว็บไซต์ ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั่วไป
(2) ทรูฮิตสงวนสิทธิ์ ที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ และวัตถุประสงค์ของทรูฮิต
(3) เว็บไซต์ที่ขอใช้บริการจะต้องไม่มี เนื้อหา ไม่ว่าจะเป็น ภาพหรือ ข้อความ ทั้งที่เป็นส่วนของตัวเว็บ หรือที่อยู่ในระบบเว็บบอร์ด ที่สื่อให้เข้าใจไปในทาง ลามกอนาจารหรือส่อถึงเจตนายั่วยวนทางเพศ การพนัน ความรุนแรง บ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งพิจารณาโดยทรูฮิต แล้วว่าไม่เหมาะสม
(4) ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ปิดบังโลโก้ทรูฮิตที่ปรากฏบนเว็บไซต์ด้วยวิธีใดใด
(5) ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ pop up ไม่ว่าจะโดยวิธีใดๆ ที่ไม่ใช่การ click ตามปกติ ไปยัง หน้าเว็บ ที่มีการนับสถิติของผู้อื่น หรือยินยอมให้ผู้อื่น pop up หน้าเว็บที่มีการนับสถิติของตนเอง
(6) ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ แทรกโค้ดทรูฮิตลงไปในอีเมล์ที่ส่งไปยังผู้อื่น ในรูปแบบ HTML
(7) ในกรณีที่มีการแบ่งเฟรมหลายช่อง ให้ผู้ใช้บริการเลือกติดโค้ดทรูฮิตในช่องเฟรมใดช่องหนึ่งเท่านั้น
(8) ระบบทรูฮิตจะนับสถิติให้แก่เว็บที่มีโดเมนตรงกับที่สมัครมาเท่านั้น และไม่ได้ถูกเรียกผ่านเฟรมจากโดเมนอื่น
(9) หากตรวจพบว่ามีความพยายามที่จะบิดเบือนข้อมูลสถิติของตนเองหรือผู้อื่น ทรูฮิตสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ที่กระทำการดังกล่าว
และ สงวนสิทธ์ ที่จะระงับบริการเว็บ ที่มีสถิติน่าสงสัย
(10) หากตรวจพบการบุกรุกเครื่องใช้บริการหรือการกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการ ทรูฮิตจะดำเนินการเอาผิดต่อผู้กระทำการดังกล่าวอย่างถึงที่สุด
(11) ไม่ให้บริการสำหรับการติดตั้งปลั้กอินพิเศษ แล้วทำให้เกิดการเรียกไปยังหน้าเว็บที่ติดทรูฮิต โดยไม่ได้เรียกที่อยู่ของเว็บนั้น
(12) สมาชิกทั่วไป ที่สมัครแล้วไม่ใช้งาน (ไม่นำโค้ดทรูฮิตไปใส่ในหน้าเว็บไซต์ตนเอง) ภายใน 30 วัน ระบบจะลบออกอัตโนมัติ และ เก็บเป็นรายชื่อ blacklist ที่ไม่สามารถใช้งานได้อีก และทรูฮิตไม่ให้บริการกับสมาชิกที่พยายามซื้อขาย acount ทรูฮิต
สมาชิกที่สนับสนุนทรูฮิต แล้วไม่ได้ใช้งาน หรือ ยังไม่ได้ติดตั้งโค้ด ผ่านไปแล้ว 3 วัน หลังเปิดบริการ ทรูฮิตจะไม่คืนเงิน หรือ เพิ่มวันให้บริการ นอกจากเป็นความผิดพลาดของระบบ
(13) ทรูฮิต จะให้บริการนับสถิติให้กับสมาชิกทั่วไป เป็นจำนวน 1,200,000 pageview ต่อเดือน โดยจะหยุดนับในวันที่จำนวนเกินกำหนด และระบบจะเริ่มนับสถิติให้ใหม่ ในเดือนถัดไป อัตโนมัติ
(14) ทรูฮิตนับสถิติย้อนหลังให้ 1 เดือน กับสมาชิกทั่วไป ถ้าต้องการข้อมูลย้อนหลัง มีค่าใช้จ่าย เดือนละ 100 บาท โดยค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ คือ 500 บาท (และจะดึงข้อมูลให้กับผู้สนับสนุนทรูฮิตเท่านั้น)
(15) สมาชิกทั่วไป จะต้องล็อกอินเข้าระบบสมาชิก อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน มิฉะนั้น จะถูกระงับการใช้งานชั่วคราวโดยอัตโนมัติ และสามารถเปิดการใช้งานได้เอง โดยการล็อกอินเข้าระบบสมาชิก ภายใน 30 วัน หลังจากถูกระงับชั่วคราวดังกล่าว (ประกาศ 21 พ.ค. 47 เริ่มใช้ 1 ส.ค. 47) ใหม่ !

* ชี้แจงเพิ่มเติม : เนื่องจากระบบต้องการใช้การล็อกอินของสมาชิก เป็นการตรวจสอบว่าสมาชิกยังคงมีการใช้งาน อย่างต่อเนื่อง และต้องการใช้ทรัพยากรส่วนที่สมาชิกไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากบริการ เพื่อไปให้บริการแก่สมาชิกท่านอื่นโดยส่วนรวม ดังนั้นสมาชิกที่ไม่มีการล็อกอินเข้าระบบสมาชิกเลยในแต่ละเดือน จะถูกระงับการให้บริการตรวจนับ และวิเคราะห์สถิติ โดยอัตโนมัติ (ตรวจสอบทุกสิ้นเดือน) ทั้งนี้ สมาชิกที่ถูกระงับการใช้งานอัตโนมัติดังกล่าว สามารถเปิดการใช้งาน ให้แก่ตนเองได้ทันที เพียงแค่ ล็อกอินเข้าระบบสมาชิก ภายใน 30 วันหลังจากที่ถูกระงับดังกล่าว .. หากสมาชิกที่ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว ไม่เข้ามา activate account ของตนเอง โดยการล็อกอินเข้ามา ภายใน 30 วัน จะถูกระบบลบออกจากฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ จากระบบตรวจสอบการรับสถิติเดิม ที่จะลบข้อมูลสมาชิกที่ไม่มี ข้อมูลสถิติ เข้ามาครบ 30 วัน

ทั้งนี้ ขอเรียนว่า การ activate account ของตนเองทุกเดือน เดือนละครั้งดังกล่าว จะไม่มีผลกับ สมาชิกที่ให้การสนับสนุน เนื่องจากถือว่าสมาชิกผู้ให้การสนับสนุน มีสิทธิ์ในการใช้งานในฟีเจอร์ของผู้สนับสนุน เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยสมบูรณ์แล้ว
 

(16) ทรูฮิตสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับตามข้อกำหนดนั้น

(17) หากสมาชิกไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงการให้บริการนี้ ทรูฮิตจะทำการแจ้งให้สมาชิกทราบทางอีเมล์ที่ใช้สมัครเท่านั้น เพื่อชี้แจง หรือแก้ไข และจะพิจารณาให้บริการ หรือระงับการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ขึ้นกับผลการพิจารณาของทรูฮิต 
ชี้แจงเพิ่มเติม กฏเรื่องการปั่นสถิติ popup
     ลักษณะการตัดสินโทษ สำหรับ ทุกเว็บ ที่พบและเกี่ยวข้องกับการ popup ในลักษณะทั้งเจตนา หรือไม่เจตนา
1. ผู้ popup โดน disable ทันที โดยไม่มีการแจ้งเตือน
2. สำหรับผู้ที่โดน popup มาให้ หากเห็นว่า
   2.1 ผลของการกระทำของผู้โดน popup มาเองนั้น มีลักษณะให้เกิดการบิดเบือนสถิติ จะต้องโดน disable เช่นเดียวกับคน popup มา
   2.2 หากเป็นการ popup มายังหน้าที่ปกติ เช่นหน้าแรก แต่มีผลให้สถิติ เพิ่มขึ้นอย่างมาก หรือค่าสถิติไม่เปลี่ยน แต่ดูน่าสงสัย จะมีการติดโค๊ตที่ใช้ block popup โดยเฉพาะ และจะทำให้สถิติที่ปกติหายไปบางส่วน จนกว่าผู้ popup จะเอาโค๊ตออก
   2.3 หาก popup มาแต่ ไม่ได้ทำให้สถิติดูเปลี่ยนแปลงไปมาก จะส่งเมล์ไปเตือนเจ้าของเว็บ ให้ไปบอก ผู้ popup เองอีกทางนึง