ชื่อสมาชิก :: www.nongkhaiweb.com | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 622
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuidePDF Monthly Report Shortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day | Next Day

Hourly Stat วัน [18/09/2011]
74PageViews:0:33IP:0:6Session:0:6PageViews:1:60IP:1:11Session:1:12PageViews:2:2IP:2:2Session:2:2PageViews:3:1IP:3:1Session:3:1PageViews:4:2IP:4:2Session:4:2PageViews:5:5IP:5:2Session:5:2PageViews:6:4IP:6:4Session:6:4PageViews:7:5IP:7:4Session:7:4PageViews:8:20IP:8:10Session:8:10PageViews:9:6IP:9:4Session:9:4PageViews:10:32IP:10:16Session:10:17PageViews:11:26IP:11:19Session:11:19PageViews:12:32IP:12:16Session:12:16PageViews:13:48IP:13:19Session:13:20PageViews:14:34IP:14:12Session:14:12PageViews:15:23IP:15:12Session:15:12PageViews:16:46IP:16:23Session:16:24PageViews:17:23IP:17:12Session:17:12PageViews:18:55IP:18:18Session:18:18PageViews:19:64IP:19:20Session:19:20PageViews:20:64IP:20:16Session:20:16PageViews:21:44IP:21:23Session:21:24PageViews:22:44IP:22:14Session:22:14PageViews:23:13IP:23:6Session:23:6
59.2
44.4
29.6
14.8
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
033664
16011126
22220
31110
42220
55221
64440
75441
82010103
96441
103216175
112619195
123216165
134819207
143412123
152312123
164623249
172312123
185518188
196420208
206416167
214423248
224414145
2313664
Unique246100
Summation686277
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด


ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า มีผูเข้าชมแต่ละราย เข้าเว็บด้วยความถี่มากน้อยเพียงใด โดยแกน x เป็น จำนวนกี่ ครั้ง ที่คนเข้าชมเว็บ และ แกน y แสดงถึงจำนวนคน
เข้าเว็บมากี่ครั้งจำนวน Unique Visitor
1231
215
33
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
Enabled
Java Enabled63692.71%
Cookie Enabled686100.00%
Proxy Enabled415.98%
Flash Enabled66496.79%
TOP Referer จากจำนวนทั้งหมด 5 อันดับ
NAMEPageviewPercent
www.nongkhaiweb.com35351.46
google.22733.09
bookmark10315.01
bing.com20.29
www.bangphaun.go.th10.15
TOP Search Engine จากจำนวนทั้งหมด 2 อันดับ
NAMEPageviewPercent
google.21899.09
bing.com20.91
TOP Search Keyword จากจำนวนทั้งหมด 129 อันดับ
NAMEPageviewPercent
กลอนหวานซึ้ง156.82
บั้งไฟพญานาค135.91
บึงโขงหลง104.55
ประวัติหนองคาย104.55
บุคคลสำคัญจังหวัดบึงกาฬ41.82
บทกวีซึ้งๆ31.36
ประเพณีลาวที่สำคัญ31.36
คํากลอนหวานๆ31.36
ศรีเชียงใหม่31.36
ซึ้ง31.36
อําเภอสังคม31.36
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย31.36
ที่พัก อ.รัตนวาปี20.91
นาย สบาย วันคำ บึงโขงหลง20.91
บทกลอนหวานๆ20.91
บุคคลสำคัญของตำบลรัตนวาปี20.91
ระยะทาง อำเภอบึงโขงโหลง จังหวัดบึงกาฬกับกทม.20.91
คำกลอนหวานๆ20.91
ประเพณีสำคัญของลาว20.91
เบอร์โทรศัพท์ อำเภอ เซกา20.91
วัดแก้วกู่20.91
โปตะวัฒน์20.91
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย คนปัจจุบัน20.91
เบอร์โทรศัพท์ อำเภอ บึงโขงหลง20.91
ลักษณะภูมิอากาศหนองคาย20.91
เทศกาลงานประจำปีจังหวัดหนองคาย20.91
ภูลังกาจังหวัดบึงกาส20.91
อำเภอ หมู่บ้าน จังหวัดบึงกาฬ20.91
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย20.91
อำเภอสังคม20.91
อาเภอบึงกาฬ20.91
กลอนหวานๆซึ้งๆ20.91
กลอนซึ้งๆหวานๆ20.91
พิพิธภัณฑ์สัตว์นำจังหวัดหนองคาย20.91
ระยะทางจากอุดรไปโซ่พิสัย20.91
บ้านจอมนาง โพนพิสัย20.91
บทกวี หวานๆ20.91
รหัสไปรษณีย์อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย20.91
เที่ยวอำเภอสังคม20.91
ประวัติอําเภอสังคม20.91
อีสานเกรท์เฮ้าส์20.91
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จ.หนองคาย20.91
ข้อความซึ้งๆ10.45
รหัสไปรษณีย์อ.พรเจริญ10.45
บึงกาฬเทเลคอม10.45
อ. สังคม10.45
คำกำลังใจดีซึ้งๆ10.45
ประวัติความเป็นมาของ บึงโขงหลง10.45
บุคคลดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม10.45
ประวัติกลองโหระทึก10.45
บ้านสรรเสริญ อำเภอปากคาด10.45
ภูมิอากาศจังหวัดหนองคาย10.45
ข้อสอบปรนัย เรื่องคลื่น10.45
ภูสิงห์ อ.ศรีวิไล10.45
บทกวีรักซึ้งๆ10.45
. บึงโขงหลง10.45
การเดินทางไปอำเภอบึงโขงหลง10.45
กลอนความรักสั้นๆซึ้งๆ10.45
. น้ำตกตาดกินรี (อ. บึงโขงหลง) 10.45
ไปเที่ยวนำ้ตกตาดชะแนน ที่หนองคาย10.45
คำกลอนหวาน ๆ10.45
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ10.45
ที่พักอําเภอสังคม10.45
หมู่บ้านสระใคร10.45
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย10.45
ภูมิอากาศจังหวัดบึงกาฬ10.45
พรเจริญ10.45
สกลนคร อำเภอบึงโขงหลง10.45
กองคดีรัตนวาปี10.45
แผนที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์นำหนองคาย10.45
ประวัตหนองคาย10.45
ที่เที่ยวอำเภอรัตนวาปี10.45
วัดคีรีบรรพต10.45
ผลเรือแข่งศรีเชียง10.45
สาวโพนพิสัย10.45
รหัสไปรษณีย์ อำเภอเซกา10.45
"แผนที่ เทศบาลตำบลปากคาด"10.45
กรอบชีวิต10.45
สัตว์น้ำหนองคาย10.45
กรุงเทพหนองคายกี่ชั่วโมง10.45
งานศพหลวงปู่เทศ10.45
nongkhaiweb10.45
ผู้ว่าจังหวัดนครพนม มีกี่คน10.45
ปลัดจัหวัดหนองคาย10.45
ปากคาด10.45
ประเพณีชาวอำเภอเซกา10.45
เธอจะรู้ไหม ว่าทำให้ใครเขาหวั่นไหว10.45
แผนที่อ.รัตนวาปี10.45
โบราณสถานหนองคาย10.45
ตำนานเรือคำ10.45
ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัด บึงกาฬ10.45
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ10.45
คําหวานๆซึ้งๆ10.45
บุคคลสำคัญของจังหวัดหนองคาย10.45
เทศบาลปากคาด10.45
เว็บ หนองคาย10.45
เมืองเวียงคำ10.45
ช้างเผือกในหลวง10.45
ประเพณีหลักมาเลเซีย10.45
บุคคลสําคัญของจังหวัดหนองคาย10.45
TOP PAGE จากจำนวนทั้งหมด 1 อันดับ
NAMEPageviewPercent
undefined686100.00
TOP Language จากจำนวนทั้งหมด 3 อันดับ
NAMEPageviewPercent
th57353.75
en49146.06
zh20.19
TOP OS จากจำนวนทั้งหมด 11 อันดับ
NAMEPageviewPercent
Windows XP40959.80
Windows 725136.70
Mac OS X71.02
Mac OS X 10_6_560.88
Mac OS X 10_6_730.44
Android 2.2.120.29
Android 3.220.29
Windows 9810.15
Windows Vista10.15
Mac OS X 10_6_310.15
Android 2.210.15
TOP Browser Version จากจำนวนทั้งหมด 28 อันดับ
NAMEPageviewPercent
MSIE 8.029743.29
Chrome 13.0.782.22013419.53
Chrome 14.0.835.1637110.35
Firefox 6.0.2537.73
MSIE 7.0507.29
MSIE 9.0273.94
Safari 6533.18.571.02
Chrome 10.0.648.20471.02
Safari 533.18.560.87
Chrome 13.0.782.21530.44
Safari 533.130.44
Safari 533.21.130.44
Firefox 3.6.2230.44
MSIE 6.030.44
Chrome 11.0.696.1630.44
Opera 9.8020.29
Safari 534.1320.29
Chrome 11.0.696.7120.29
Chrome 7.0.517.4110.15
Chrome 10.0.612.110.15
Chrome 10.0.634.010.15
Firefox 6.010.15
Firefox 7.010.15
Chrome 13.0.765.010.15
Chrome 9.0.576.010.15
Firefox 4.0.110.15
Firefox 4.010.15
Chrome 11.0.696.6810.15
TOP Resolution จากจำนวนทั้งหมด 35 อันดับ
NAMEPageviewPercent
1366*76818927.55
1024*76817625.66
1024*6007510.93
1280*800669.62
1280*1024263.79
1600*900263.79
1360*768223.21
1280*768162.33
1486*836131.90
1093*614111.60
1440*900111.60
1152*86491.31
1280*72060.87
320*48040.58
768*102430.44
1306*73730.44
1280*96030.44
1143*85730.44
122*16020.29
800*60020.29
1187*67020.29
1317*82320.29
1525*85720.29
800*85320.29
983*73720.29
1249*70210.15
1400*105010.15
1600*120010.15
1058*59510.15
1680*105010.15
990*45010.15
1920*108010.15
1152*72010.15
1135*64110.15
1120*63010.15
TOP Color Depth จากจำนวนทั้งหมด 4 อันดับ
NAMEPageviewPercent
3258585.28
249213.41
1671.02
420.29
TOP Domain จากจำนวนทั้งหมด 3 อันดับ
NAMEPageviewPercent
US Commercial (.com)36061.75
Thailand (.th)22238.08
Taiwan (.tw)10.17

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509