ชื่อสมาชิก :: www.nongkhaiweb.com | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 1040
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuidePDF Monthly Report Shortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day | Next Day

Hourly Stat วัน [24/09/2011]
239PageViews:0:5IP:0:5Session:0:5PageViews:1:11IP:1:8Session:1:8PageViews:2:17IP:2:3Session:2:3PageViews:3:3IP:3:3Session:3:3PageViews:4:2IP:4:2Session:4:2PageViews:5:0IP:5:0Session:5:0PageViews:6:11IP:6:2Session:6:2PageViews:7:44IP:7:6Session:7:7PageViews:8:7IP:8:3Session:8:3PageViews:9:14IP:9:10Session:9:10PageViews:10:48IP:10:21Session:10:22PageViews:11:64IP:11:15Session:11:15PageViews:12:34IP:12:20Session:12:22PageViews:13:139IP:13:11Session:13:11PageViews:14:46IP:14:16Session:14:16PageViews:15:54IP:15:21Session:15:21PageViews:16:30IP:16:14Session:16:15PageViews:17:10IP:17:7Session:17:7PageViews:18:9IP:18:8Session:18:8PageViews:19:33IP:19:20Session:19:21PageViews:20:85IP:20:22Session:20:22PageViews:21:22IP:21:12Session:21:12PageViews:22:21IP:22:11Session:22:12PageViews:23:22IP:23:11Session:23:11
191.2
143.4
95.6
47.8
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
05550
111882
217332
33330
42220
50000
611222
744674
87331
91410101
104821227
116415158
123420225
1313911118
144616166
155421219
163014154
1710771
189881
193320215
208522228
212212124
222111124
232211114
Unique22781
Summation731258
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด


ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า มีผูเข้าชมแต่ละราย เข้าเว็บด้วยความถี่มากน้อยเพียงใด โดยแกน x เป็น จำนวนกี่ ครั้ง ที่คนเข้าชมเว็บ และ แกน y แสดงถึงจำนวนคน
เข้าเว็บมากี่ครั้งจำนวน Unique Visitor
1215
214
31
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
Enabled
Java Enabled61083.45%
Cookie Enabled73099.86%
Proxy Enabled8812.04%
Flash Enabled67392.07%
TOP Referer จากจำนวนทั้งหมด 10 อันดับ
NAMEPageviewPercent
www.nongkhaiweb.com44060.19
google.17724.21
bookmark10314.09
webcache.googleusercontent.com40.55
bing.com20.27
nongkhaiweb.com10.14
home.allgameshome.com10.14
www.plusnetwork.com10.14
start.allgameshome.com10.14
start.facemoods.com10.14
TOP Search Engine จากจำนวนทั้งหมด 2 อันดับ
NAMEPageviewPercent
google.17498.86
bing.com21.14
TOP Search Keyword จากจำนวนทั้งหมด 117 อันดับ
NAMEPageviewPercent
ประวัติหนองคาย137.39
พรเจริญ63.41
กลอนหวานซึ้ง63.41
กลอนหวานๆซึ้งๆ52.84
โพนพิสัย42.27
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย42.27
บึงโขงหลง42.27
ประวัติพู่ว่าราชการหนองคายหนองคาย42.27
ประวัติพิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย31.70
สถานที่ท่องเที่ยว อ.โพนพิสัย31.70
ประวัติรองผู้ว่าราชการหนองคายหนองคาย31.70
วัดพระธาตุบังพวน21.14
บ้านภูเขาทอง ตำบลบ้านม่วง 21.14
ดูบทกลอนหวานๆๆ21.14
การเดินทางไปบึงโขลงหลง21.14
ปราชญ์ชาวบ้านด้านต่าง21.14
แผนที่โพนพิสัย21.14
ซึ้งๆ21.14
ซึ้ง21.14
คําคมหวานๆซึ้งๆ21.14
เงินเดือนผู้ว่าราชการจังหวัด21.14
คําหวานๆซึ้งๆ21.14
ศาลาแก้วภู่21.14
เทียวอ.สังคม21.14
ตราประจําจังหวัดหนองคาย21.14
ข้อมูลอําเภอโพนพิสัย21.14
ประเพณีในจังหวัดหนองคาย10.57
พระหลวงปู่เหรียญจังหวัดหนองคายและพระเหรียญต่่างฯ10.57
ทัศนศึกษานอกสถานที่ พิภิธพันธ์ สัตว์น้ำ10.57
พญานาค10.57
review อำเภอศรีเชียงใหม่10.57
แผนที่อําเภอโพนพิสัย บ้านนาเพียงใหญ่10.57
ประเพณีสำคัญในจังหวัดหนองคาย10.57
อ.เซกา รหัสไปรษ10.57
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย อ.โพนพิสัย10.57
คําหวานคำซึ้งๆ10.57
ท่าเสด็จ10.57
คนสําคัญในจังหวัดหนอง10.57
ท่องเที่ยวบึงโขงหลง10.57
บั้งไฟพญานาค อ.โพนพิสัย10.57
เบอร์โทรศัพท์ของ ศาลาแก้วกู่10.57
หากรอนหวานเพราะๆ10.57
บุคคลสำคัญในจังหวัดหนองคายหนองคาย10.57
คำหวานๆ10.57
หนองคาย10.57
ประหวัดจังหวัดหนองคาย10.57
ข้อความ หวาน ๆ ซึ้ง ๆ10.57
พญานาค หนองคาย10.57
อำเภอบึงโขงหลง อยู่ในเขตจังหวัดใด10.57
ทีว่าการอำเภอเซกา10.57
อสังคม10.57
บึงกาฬ ไป ปากคาด กี่กิโล10.57
ปราชญ์ชาวบ้านแต่ล่ะจังหวัด10.57
หนองหัวช้าง พรเจริญ10.57
กินรีถ่ายที่น้ำตกไหน10.57
อำเภอบึงโขงหลง10.57
ที่พักในอำเภอรัตนวาปี10.57
ระยะทางอุดร-บึงกาฬ10.57
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย10.57
อ.ศรีเชียงใหม่10.57
ข่าว อ.ปากคาด10.57
บุคลสำคัญจังหวัดหนองคาย10.57
อ.เซกา จ.หนองคาย10.57
หม่อมเจ้า โสตถิผล10.57
ตราประจำจังหวัดหนองคาย10.57
บึงโขงโหลง จ.หนองคาย10.57
วัดอรัญบรรพต10.57
ผู้ว่าจังหวัดหนองคาย10.57
อ.รัตนวาีปี10.57
งานวันสัปรด รัตนวาปี10.57
เวียงคุก10.57
กลอนซึ้งๆ10.57
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จังหวัดหนองคาย10.57
คำกลอนหวานซึ้ง10.57
ไปบึงโขงหลง จากนครพนม10.57
ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร10.57
viva3388อำเภอรัตนวาปี10.57
สามออร์10.57
โพพิสัย10.57
ปากคาด10.57
อ โพนพิสัย10.57
อ.ศรีวิไล10.57
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ10.57
นายก อ.พรเจริญ10.57
สาวลาวไซด์10.57
รูปขบวนแห่ บั้งไฟพญานาค10.57
โซ่พิสัย10.57
โพนพิสัย บั้งไฟพญานาค10.57
เกลือเป็นทวิราช บ่ตริป้องอยุธยา10.57
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จังหวัด หนองคาย10.57
ที่พัก อ.บึงโขงหลง10.57
แผนที่ อ.ปากคาด10.57
ตลาดอินโดจีน หนองคาย10.57
ระยะทางจากสนามบินอุดร ไป บึงกา10.57
พิพิธภัณฑ์สัตว์นำ10.57
อำเภอเซกา10.57
กลอนเป็นกำลังเพื่อน10.57
งานศพ หลวงปู่เทศน์10.57
บทกลอนหวานซึ้ง10.57
อำเภอโพนพิสัย บ้าน soem thung10.57
TOP PAGE จากจำนวนทั้งหมด 1 อันดับ
NAMEPageviewPercent
undefined731100.00
TOP Language จากจำนวนทั้งหมด 2 อันดับ
NAMEPageviewPercent
en61251.60
th57448.40
TOP OS จากจำนวนทั้งหมด 9 อันดับ
NAMEPageviewPercent
Windows XP49367.81
Windows 719226.41
Mac OS X253.44
Windows Vista70.96
Linux i68650.69
Android 2.1-update120.28
Android 2.3.310.14
Mac OS X 10_6_510.14
Mac OS X 10_6_810.14
TOP Browser Version จากจำนวนทั้งหมด 25 อันดับ
NAMEPageviewPercent
MSIE 8.029940.96
Chrome 14.0.835.18615821.64
MSIE 7.0598.08
Firefox 6.0.2577.81
MSIE 9.0304.11
Safari 6533.18.5253.42
Firefox 3.6.22202.74
Chrome 13.0.782.220141.92
MSIE 6.0131.78
Chrome 13.0.782.215121.64
Chrome 11.0.696.7191.23
Firefox 3.6.1160.82
Firefox 3.6.1460.82
Chrome 13.0.782.21840.55
Opera 9.8030.41
Chrome 9.0.576.030.41
Safari 530.1720.27
Firefox 6.0.120.27
Firefox 3.6.820.27
Firefox 7.010.14
Firefox 3.610.14
Safari 533.110.14
Chrome 12.0.742.10010.14
Firefox 5.010.14
Safari 533.18.510.14
TOP Resolution จากจำนวนทั้งหมด 32 อันดับ
NAMEPageviewPercent
1024*76817624.08
1366*76813318.19
1360*76811415.60
1280*768628.48
1280*800608.21
1280*1024415.61
1440*900233.15
1600*900212.87
320*480192.60
1024*640172.33
1280*72091.23
768*102481.09
1191*67060.82
1192*67050.68
911*51250.68
1072*67050.68
1920*108040.55
1093*61430.41
1311*73730.41
1140*64130.41
1024*60020.27
1152*86420.27
314*17610.14
975*61010.14
480*36010.14
800*60010.14
240*26810.14
1680*105010.14
1317*82310.14
990*148510.14
1280*96010.14
917*57310.14
TOP Color Depth จากจำนวนทั้งหมด 4 อันดับ
NAMEPageviewPercent
3259881.81
2411215.32
16192.60
420.27
TOP Domain จากจำนวนทั้งหมด 2 อันดับ
NAMEPageviewPercent
US Commercial (.com)45872.93
Thailand (.th)17027.07

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509