ชื่อสมาชิก :: www.moe.go.th | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 422
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuidePDF Monthly Report Shortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng


Previous Day | Next Day

Hourly Stat วัน [14/07/2020]
345PageViews:0:38IP:0:19Session:0:19PageViews:1:12IP:1:7Session:1:7PageViews:2:7IP:2:7Session:2:7PageViews:3:3IP:3:3Session:3:3PageViews:4:16IP:4:8Session:4:8PageViews:5:21IP:5:12Session:5:13PageViews:6:32IP:6:13Session:6:14PageViews:7:31IP:7:23Session:7:22PageViews:8:89IP:8:64Session:8:68PageViews:9:205IP:9:142Session:9:164PageViews:10:235IP:10:152Session:10:163PageViews:11:174IP:11:134Session:11:145PageViews:12:97IP:12:77Session:12:82PageViews:13:203IP:13:144Session:13:157PageViews:14:245IP:14:166Session:14:185PageViews:15:206IP:15:146Session:15:162PageViews:16:150IP:16:94Session:16:100PageViews:17:92IP:17:66Session:17:68PageViews:18:75IP:18:42Session:18:43PageViews:19:53IP:19:43Session:19:45PageViews:20:75IP:20:57Session:20:58PageViews:21:72IP:21:57Session:21:57PageViews:22:73IP:22:48Session:22:51PageViews:23:55IP:23:31Session:23:32
276
207
138
69
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
03819197
112771
27770
33330
416884
52112135
63213145
73123224
889646811
920514216429
1023515216344
1117413414524
1297778216
1320314415737
1424516618545
1520614616236
161509410031
1792666813
187542435
195343458
2075575811
2172575710
2273485112
2355313211
Unique1,331368
Summation2,2591,673
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด


ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า มีผูเข้าชมแต่ละราย เข้าเว็บด้วยความถี่มากน้อยเพียงใด โดยแกน x เป็น จำนวนกี่ ครั้ง ที่คนเข้าชมเว็บ และ แกน y แสดงถึงจำนวนคน
เข้าเว็บมากี่ครั้งจำนวน Unique Visitor
11,372
282
316
45
54
61
71
81
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
Enabled
Java Enabled1496.60%
Cookie Enabled225599.82%
Proxy Enabled1667.35%
Flash Enabled1556.86%
User's Guide [อ่านเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บ]
Unique IP
Unique IP คือ IP ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่ง IP ที่ไม่ซ้ำกันรายวัน จะไม่เท่ากับผลรวมของ IP รายชั่วโมง เป็นต้น
Unique Session
Unique Session คือ ช่วงเวลาตั้งแต่ ครั้งแรกที่ผู้ใช้รายหนึงเข้ามาที่เว็บ จนถึง ออกจากเว็บไซต์ โดยที่นิยามการออกจากเว็บคือ หายออกไปเกินกว่า 20นาที หรือปิด บราวเซอร์ไป ดังนั้น session จะบวก 1 ทุก ๆ การออกไปจากเว็บ เกินกว่า 20 นาที หรือ ปิดบราวเซอร์
Pageviews
Pageviews คือ จำนวน click ที่หน้าเว็บไซต์
Return IP
Return IP คือ IP ที่เข้ามายังเว็บไซต์แล้วกลับเข้ามาดูอีกครั้ง

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509