ชื่อสมาชิก :: www.prapayneethai.com | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 339
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day

Hourly Stat วัน [11/08/2022]
88PageViews:0:78IP:0:12Session:0:18PageViews:1:7IP:1:7Session:1:7PageViews:2:1IP:2:1Session:2:1PageViews:3:4IP:3:4Session:3:4PageViews:4:10IP:4:6Session:4:8PageViews:5:8IP:5:4Session:5:7PageViews:6:0IP:6:0Session:6:0PageViews:7:0IP:7:0Session:7:0PageViews:8:0IP:8:0Session:8:0PageViews:9:0IP:9:0Session:9:0PageViews:10:0IP:10:0Session:10:0PageViews:11:0IP:11:0Session:11:0PageViews:12:0IP:12:0Session:12:0PageViews:13:0IP:13:0Session:13:0PageViews:14:0IP:14:0Session:14:0PageViews:15:0IP:15:0Session:15:0PageViews:16:0IP:16:0Session:16:0PageViews:17:0IP:17:0Session:17:0PageViews:18:0IP:18:0Session:18:0PageViews:19:0IP:19:0Session:19:0PageViews:20:0IP:20:0Session:20:0PageViews:21:0IP:21:0Session:21:0PageViews:22:0IP:22:0Session:22:0PageViews:23:0IP:23:0Session:23:0
70.4
52.8
35.2
17.6
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
07812185
17770
21110
34440
410682
58473
60000
70000
80000
90000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
180000
190000
200000
210000
220000
230000
Unique3211
Summation10845
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด

Enabled
Java Enabled00.00%
Cookie Enabled108100.00%
Proxy Enabled00.00%
TOP Daily Visitor
IPCountryPageview
202.29.33.234Thailand62
182.232.184.83Thailand3
182.232.201.228Thailand3
182.232.245.85Thailand3
49.49.221.193Thailand3
49.230.13.202Thailand3
223.207.248.14Thailand2
49.230.248.209Thailand2
203.131.210.147Thailand2
27.145.27.234Thailand2
124.122.36.160Thailand2
23.100.232.233United States1
124.120.121.35Thailand1
1.47.145.109Thailand1
182.232.169.158Thailand1
1.47.129.215Thailand1
110.168.249.246Thailand1
49.230.122.160Thailand1
124.120.83.142Thailand1
223.207.251.203Thailand1
182.232.212.126Thailand1
171.101.116.182Thailand1
49.228.229.17Thailand1
1.46.13.68Thailand1
27.145.21.175Thailand1
223.206.245.183Thailand1
223.24.61.224Thailand1
182.232.54.96Thailand1
184.22.54.111Thailand1
1.10.222.143Thailand1
TOP Referer
NAMEPageviewPercent
www.prapayneethai.com6257.41
www.google.com2220.37
bookmark1312.04
www.google.co.th54.63
www.bing.com32.78
search.yahoo.com21.85
android-app10.93
TOP URL
NAMEPageviewPercent
www.prapayneethai.com108100.00
TOP OS
NAMEPageviewPercent
Windows NT 10.07468.52
Linux2422.22
Mac OS X65.56
Mac OS X 10_15_632.78
Windows Vista10.93
TOP Browser Version
NAMEPageviewPercent
Chrome/104.0.0.0 Safari/537.366762.04
Chrome/104.0.0.0 Mobile Safari/87.41
Mozilla/5.0 65.56
Chrome/103.0.0.0 Mobile Safari/43.70
Chrome/104.0.5112.81 Safari/53743.70
Chrome/103.0.0.0 Safari/537.3632.78
Chrome/94.0.4606.85 Mobile Safa32.78
Chrome/103.0.5060.129 Mobile Sa32.78
Safari/605.1.1532.78
Chrome/96.0.4664.10171.101.116.10.93
Chrome/90.0.4430.210 Mobile Saf10.93
Chrome/91.0.4472.114 Mobile Saf10.93
Chrome/87.0.4280.141 Mobile Sa410.93
Chrome/99.0.4844.88223.206.245.10.93
Chrome/96.0.4664.101.46.13.6810.93
MSIE 9.010.93
TOP Resolution
NAMEPageviewPercent
1463*8236257.41
1536*86476.48
360*78054.63
360*80054.63
1280*72032.78
820*118032.78
360*76032.78
414*89632.78
412*91821.85
1280*102421.85
320*69421.85
385*85421.85
384*85721.85
428*92610.93
360*64010.93
390*84410.93
414*73610.93
360*74010.93
360*77210.93
1024*76810.93
TOP Color Depth
NAMEPageviewPercent
249890.74
32109.26
TOP JavaScript
NAMEPageviewPercent
1.3108100.00
TOP Language
NAMEPageviewPercent
en14363.84
th7935.27
zh20.89
TOP Domain
NAMEPageviewPercent
US Commercial (.com)8994.68
Thailand (.th)55.32
TOP PAGE
NAMEPageviewPercent
ประเพณีท้องถิ่น - ภาคใต้3027.78
พิธีกรรม - ภาคใต้87.41
ประเพณีท้องถิ่น - ภาคใต้ - ชุมพร - งานประเพณีแห่พระแข่งเรือ43.70
ความเชื่อ - ภาคใต้ - ยะลา - การเซ่นไหว้เจ้าที่ไร่นา43.70
ความเชื่อ - ภาคเหนือ - สุโขทัย - พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง (พระพิฆเณศวร์)32.78
ประเพณีท้องถิ่น32.78
ประเพณีท้องถิ่น - ภาคกลาง - เพชรบุรี - ประเพณีเรือองค์ หรือการแห่เรือองค์32.78
ประเพณีท้องถิ่น - ภาคใต้ - ชุมพร - ประเพณีขึ้นถ้ำวัดถ้ำเขาขุนกระทิง32.78
การละเล่นพื้นบ้าน - ภาคใต้ - พัทลุง - โนรา21.85
undefined21.85
ประเพณีท้องถิ่น - ภาคใต้ - นครศรีธรรมราช - ประเพณีอาบน้ำคนแก่21.85
การละเล่นพื้นบ้าน - ภาคเหนือ - แพร่ - ซอพระลอ21.85
ประเพณีท้องถิ่น - ภาคใต้ - ตรัง - ถือศีลกินเจ21.85
ประเพณีท้องถิ่น - ภาคใต้ - ยะลา - การกวนข้าวอาซูรอ (ขนมอาซูรอ)21.85
ประเพณีท้องถิ่น - ภาคใต้ - กระบี่ - ประเพณีลอยเรือ21.85
ประเพณีท้องถิ่น - ภาคใต้ - นครศรีธรรมราช - ประเพณีให้ทานไฟ21.85
การละเล่นพื้นบ้าน - ภาคเหนือ - เพชรบูรณ์ - การละเล่นแมงตับเต่า21.85
ประเพณีท้องถิ่น - ภาคเหนือ10.93
ประเพณีท้องถิ่น - ภาคกลาง - ระยอง - ประเพณีทำบุญกลางทุ่ง10.93
ประเพณีท้องถิ่น - ภาคใต้ - ระนอง - ประเพณีกินเจ10.93
พิธีกรรม - ภาคใต้ - ภูเก็ต - การลอยเรือชาวเล10.93
ประเพณีท้องถิ่น - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มหาสารคาม - ประเพณีบุญเบิกฟ้า10.93
ประเพณีท้องถิ่น - ภาคเหนือ - เชียงราย - ประเพณีไหว้พระธาตุดอยตุง10.93
พิธีกรรม - ภาคใต้ - ภูเก็ต - การไหว้บรรพบุรุษ (วันตรุษจีนและสารทจีน)10.93
พิธีกรรม - ภาคเหนือ10.93
ประเพณีท้องถิ่น - ภาคใต้ - นราธิวาส - ประเพณีการแห่นก10.93
ประเพณีท้องถิ่น - ภาคใต้ - นราธิวาส - ประเพณีการแข่งเรือกอและด้วยฝีพาย10.93
การละเล่นพื้นบ้าน - ภาคเหนือ - ตาก - เล่นตากระโดด10.93
ความเชื่อ - ภาคกลาง - กรุงเทพมหานคร - ท้าวกบิลพรหม10.93
ประเพณีท้องถิ่น - ภาคใต้ - นครศรีธรรมราช - ประเพณีลากพระ (ชักพระ)10.93

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509