ชื่อสมาชิก :: www.aksorn.com | หมวด :: การศึกษา | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 314
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng


Previous Day | Next Day

Hourly Stat วัน [31/08/2011]
836PageViews:0:72IP:0:12Session:0:19PageViews:1:32IP:1:4Session:1:6PageViews:2:3IP:2:2Session:2:3PageViews:3:7IP:3:2Session:3:4PageViews:4:11IP:4:2Session:4:4PageViews:5:53IP:5:8Session:5:14PageViews:6:70IP:6:9Session:6:15PageViews:7:79IP:7:12Session:7:23PageViews:8:182IP:8:45Session:8:81PageViews:9:547IP:9:79Session:9:158PageViews:10:407IP:10:83Session:10:148PageViews:11:355IP:11:64Session:11:123PageViews:12:334IP:12:58Session:12:106PageViews:13:664IP:13:108Session:13:217PageViews:14:501IP:14:69Session:14:134PageViews:15:317IP:15:64Session:15:126PageViews:16:469IP:16:73Session:16:148PageViews:17:386IP:17:76Session:17:128PageViews:18:491IP:18:76Session:18:137PageViews:19:597IP:19:90Session:19:160PageViews:20:736IP:20:105Session:20:184PageViews:21:562IP:21:77Session:21:132PageViews:22:274IP:22:45Session:22:83PageViews:23:100IP:23:23Session:23:39
668.8
501.6
334.4
167.2
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
07212199
132464
23231
37242
411242
5538146
6709158
77912239
8182458134
95477915871
104078314862
113556412348
123345810642
1366410821785
145016913448
153176412648
164697314854
173867612853
184917613759
195979016067
2073610518482
215627713257
22274458331
23100233913
Unique938710
Summation7,2492,192
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด

Enabled
Java Enabled677993.52%
Cookie Enabled7249100.00%
Proxy Enabled7199.92%