ชื่อสมาชิก :: www.aksorn.com | หมวด :: การศึกษา | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 409
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng


Previous Day | Next Day

Hourly Stat วัน [30/09/2011]
886PageViews:0:44IP:0:7Session:0:12PageViews:1:18IP:1:5Session:1:9PageViews:2:35IP:2:3Session:2:10PageViews:3:6IP:3:3Session:3:4PageViews:4:10IP:4:3Session:4:5PageViews:5:56IP:5:6Session:5:11PageViews:6:58IP:6:11Session:6:20PageViews:7:85IP:7:22Session:7:37PageViews:8:234IP:8:32Session:8:67PageViews:9:666IP:9:75Session:9:155PageViews:10:786IP:10:64Session:10:177PageViews:11:376IP:11:50Session:11:97PageViews:12:406IP:12:63Session:12:131PageViews:13:398IP:13:67Session:13:127PageViews:14:338IP:14:63Session:14:124PageViews:15:256IP:15:44Session:15:76PageViews:16:218IP:16:36Session:16:61PageViews:17:95IP:17:24Session:17:37PageViews:18:319IP:18:25Session:18:47PageViews:19:288IP:19:30Session:19:55PageViews:20:541IP:20:46Session:20:84PageViews:21:325IP:21:35Session:21:67PageViews:22:139IP:22:27Session:22:44PageViews:23:142IP:23:18Session:23:26
708.8
531.6
354.4
177.2
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
0447126
118595
2353103
36342
410352
5566115
65811209
785223715
8234326728
96667515551
107866417749
11376509742
124066313153
133986712752
143386312449
15256447633
16218366122
1795243714
18319254721
19288305525
20541468437
21325356729
22139274416
23142182611
Unique563447
Summation5,8391,483
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด

Enabled
Java Enabled543593.08%
Cookie Enabled5839100.00%
Proxy Enabled4157.11%