ชื่อสมาชิก :: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: order
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuidePDF Monthly Report Shortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day | Next Day

Hourly Stat วัน [15/07/2012]
242PageViews:0:24IP:0:15Session:0:17PageViews:1:19IP:1:8Session:1:8PageViews:2:26IP:2:11Session:2:12PageViews:3:10IP:3:7Session:3:7PageViews:4:3IP:4:3Session:4:3PageViews:5:2IP:5:1Session:5:2PageViews:6:8IP:6:6Session:6:6PageViews:7:9IP:7:6Session:7:6PageViews:8:18IP:8:12Session:8:12PageViews:9:45IP:9:24Session:9:25PageViews:10:88IP:10:44Session:10:44PageViews:11:89IP:11:39Session:11:39PageViews:12:68IP:12:33Session:12:35PageViews:13:142IP:13:49Session:13:50PageViews:14:134IP:14:49Session:14:53PageViews:15:70IP:15:41Session:15:41PageViews:16:64IP:16:30Session:16:30PageViews:17:74IP:17:40Session:17:44PageViews:18:48IP:18:29Session:18:31PageViews:19:56IP:19:26Session:19:27PageViews:20:84IP:20:39Session:20:41PageViews:21:63IP:21:32Session:21:32PageViews:22:46IP:22:35Session:22:35PageViews:23:43IP:23:29Session:23:30
193.6
145.2
96.8
48.4
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
02415174
119884
22611123
310773
43330
52121
68662
79661
81812125
94524257
1088444414
1189393913
1268333511
13142495017
14134495316
1570414110
1664303012
1774404410
184829316
195626276
2084394113
2163323210
224635355
234329307
Unique544179
Summation1,233630
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด


ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า มีผูเข้าชมแต่ละราย เข้าเว็บด้วยความถี่มากน้อยเพียงใด โดยแกน x เป็น จำนวนกี่ ครั้ง ที่คนเข้าชมเว็บ และ แกน y แสดงถึงจำนวนคน
เข้าเว็บมากี่ครั้งจำนวน Unique Visitor
1516
228
36
44
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
Enabled
Java Enabled96578.26%
Cookie Enabled123299.92%
Proxy Enabled1038.35%
Flash Enabled110889.86%
TOP Referer จากจำนวนทั้งหมด 31 อันดับ
NAMEPageviewPercent
google.74260.18
www.tisi.go.th24820.11
bookmark1119.00
app.tisi.go.th866.97
library.tisi.go.th80.65
search.conduit.com30.24
www.ocpb.go.th30.24
www.austrade.gov.au20.16
www.masci.or.th20.16
203.154.78.17720.16
www.tatasteelthailand.com20.16
www.acfs.go.th20.16
apps.tisi.go.th20.16
www.qshefocus.com20.16
tcps.tisi.go.th20.16
www.diw.go.th10.08
www.thaigov.net10.08
www.dld.go.th10.08
www.thaitextile.org10.08
www.thaigeniustech.com10.08
203.154.78.17210.08
friutenzyme.blogspot.com10.08
www.kitpongshipping.com10.08
truehits.net10.08
www.iaf.nu10.08
www.thainr.com10.08
search.handycafe.com10.08
www.search-results.com10.08
bing.com10.08
mozart.inet.co.th10.08
yahoo.10.08
TOP Search Engine จากจำนวนทั้งหมด 3 อันดับ
NAMEPageviewPercent
google.61499.68
bing.com10.16
yahoo.10.16
TOP Search Keyword จากจำนวนทั้งหมด 328 อันดับ
NAMEPageviewPercent
มาตรฐานอุตสาหกรรม406.49
มอก315.03
สมอ203.25
บริษัทรับสอบเทียบเครื่องมือวัด152.44
มาตรฐาน132.11
การจัดคุณภาพมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม71.14
รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม71.14
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ม อก71.14
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว71.14
หลักการของมาตรฐาน71.14
ศูนย์สอบเทียบเครื่องconductivity71.14
สมอ. คือ60.97
คํานําอาเซียน50.81
สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม50.81
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม50.81
การดูแลผู้สูงอายุ50.81
tisi50.81
มาตรฐาน en คือ50.81
เครื่องหมายมาตรฐาน50.81
เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป50.81
ผู้สูงอายุกับการเปลี่ยนแปลง50.81
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก ไฟฟ้า กาน้ำ40.65
ประโยชน์ของมาตรฐาน40.65
www.tisi.go.th40.65
รายชื่อองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน iso 900040.65
มอก.40.65
สำนักงานมาตราฐานอุตสาหกรรม40.65
กลุ่ม เรือ ไทย ราชเทวี40.65
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ40.65
วิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า40.65
ชื่ออุตสาหกรรม30.49
หลักการของมาตราฐานที่สำคัญ30.49
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก ไฟฟ้า ตู้เย็น30.49
aoac คือ30.49
พระราชกฤษฎีกากำหนดผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม เหล็กโครงสร้าง30.49
มาตรฐาน หมายถึง30.49
ฉลากเขียว30.49
ตัวอย่างการจัดโครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์กร30.49
สัญลักษณ์มาตราฐานสินค้า30.49
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ุ20.32
ประวัติ ของ iso 900020.32
iso 50001 หนังสือ20.32
สมอ.20.32
ราย ชื่อ ม อก20.32
เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย20.32
หลักการในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า20.32
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอกไฟฟ้า หม้อหุงข้าว20.32
เครื่องหมายรับรองอาเซียน20.32
มาตรฐาน คือ20.32
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก ไฟฟ้า20.32
มาตรฐานรองรับต่างๆบนบรรจุภัณฑ์20.32
สัปดาห์ ความ ปลอดภัย ใน การ ทำงาน20.32
หลักการดูแลผู้สูงอายุ20.32
องค์กรที่ได้รับใบับรองมาตรฐานiso 900020.32
อบรม iso ออนไลน์20.32
คำนำอาเซียน20.32
คํานําของอาเซียน20.32
การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม20.32
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม20.32
5 อ.เพื่อสุขภาพ20.32
การจัดสัมมนาผู้ประเมินห้องปฏิบัติการและอนุกรรมการรับรองห้องปฏิบัติการ20.32
เอกสารคู่มือเครื่20.32
การประหยัดน้ำ20.32
61/6 บ้านแฝก อ.เชียงยืน สารคาม20.32
เว็บมอก20.32
คำนำโครงงานอาเซียน20.32
มาตรฐานหมายถึง20.32
คํานํา อาเซียน20.32
มาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรม20.32
ข้อมูลมาตรฐานอุตสาหกรรม20.32
ผลิตภัณฑ์ปูนพลาสเตอร์จังหวัดพะเยา20.32
มาตรฐานคือ20.32
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม20.32
เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ20.32
aoacคือ20.32
การปฏิบัติตนของผู้สูงอายุ20.32
รายชื่ออุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ20.32
ความหมายเกณฑ์การควบคุมงาน ด้านสินค้า20.32
การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า20.32
รายชื่อสถานที่ได้รับมาตรฐาน iso 9000 : 200820.32
วิธี a.o.a.c คือ20.32
คู่มือการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า20.32
ราย ชื่อ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม20.32
การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน20.32
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 251120.32
รายชื่อห้องปฏิบัติการสอบเทียบ20.32
ประโยชน์ของ มาตรฐาน20.32
ชื่อและประเภทองค์ที่ไดรับใบรับรองมาตรฐาน iso 900020.32
คู่มือารใช้ตู้เย็น20.32
รายชื่อผู้อำนวยการอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ20.32
อบรม iso 1400120.32
มผช น้ำจิ้มอาหารทะเล10.16
สำนักงานมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม10.16
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน10.16
มาตรฐานการผลิต10.16
หม้อหุงข้าว ที่มี มอก10.16
การขอจดองค์กร10.16
เครื่องหมายมาตรฐานสินค้าและอุตสาหกรรม10.16
sgs lab bangkok10.16
กลุ่มแม่บ้านทุเรียนทอด10.16
TOP PAGE จากจำนวนทั้งหมด 20 อันดับ
NAMEPageviewPercent
web_thai72258.56
guide937.54
otop927.46
tisi_info746.00
standards625.03
lab483.89
news292.35
system_cer241.95
announce201.62
green181.46
approve110.89
training110.89
undefined80.65
search80.65
license60.49
REACH20.16
Product_Otop20.16
tisi_wto10.08
foreign_std10.08
Eco-Design10.08
TOP Language จากจำนวนทั้งหมด 6 อันดับ
NAMEPageviewPercent
th1,36359.34
en92240.14
de90.39
it10.04
ja10.04
zh10.04
TOP OS จากจำนวนทั้งหมด 15 อันดับ
NAMEPageviewPercent
Windows 754444.34
Windows XP53943.93
Mac OS X836.76
Windows Vista201.63
Mac OS X 10_6_8171.39
Android 2.260.49
Mac OS X 10_7_460.49
Android 2.3.630.24
Symbian OS20.16
Android 4.0.320.16
Linux i68610.08
Android 2.2.110.08
Mac OS X 10_7_210.08
Android10.08
Mac OS X 10.610.08
TOP Browser Version จากจำนวนทั้งหมด 55 อันดับ
NAMEPageviewPercent
Chrome 20.0.1132.5737530.41
MSIE 8.024619.95
MSIE 9.016613.46
Firefox 13.0.113911.27
Safari 7534.48.3635.11
Chrome 20.0.1132.47241.95
Safari 534.57.2231.87
Firefox 12.0201.62
MSIE 7.0191.54
Mozilla 5.0181.46
Safari 6533.18.5151.22
MSIE 6.0151.22
Chrome 13.0.782.220100.81
Safari 533.1100.81
Chrome 9.0.576.080.65
Chrome 19.0.1084.5270.57
Chrome 19.0.1084.5670.57
Opera 9.8060.49
Chrome 10.0.648.12760.49
Chrome 16.0.912.6340.32
Chrome 18.0.1025.14240.32
Chrome 13.0.782.10740.32
Chrome 15.0.874.12130.24
Firefox 6.0.230.24
Firefox 14.020.16
Chrome 8.0.552.21520.16
Firefox 3.0.620.16
Chrome 12.0.742.9120.16
Safari 534.3020.16
Chrome 18.0.1025.16220.16
Safari 533.420.16
Chrome 18.0.1003.110.08
Chrome 13.0.782.2010.08
Chrome 16.0.912.7710.08
Chrome 10.0.612.110.08
Chrome 19.0.1084.4610.08
Chrome 16.0.889.010.08
Chrome 14.0.814.010.08
Chrome 10.0.648.610.08
Firefox 3.610.08
Firefox 4.0.110.08
Chrome 18.0.1010.110.08
Firefox 3.6.1510.08
Firefox 4.010.08
Firefox 3.6.2810.08
Chrome 17.0.963.210.08
Chrome 21.0.1145.010.08
Chrome 17.0.963.1210.08
Firefox 10.0.510.08
Firefox 9.0.110.08
Firefox 5.010.08
Chrome 11.0.696.1610.08
Chrome 10.0.642.210.08
Firefox 7.0.110.08
Safari 534.51.2210.08
TOP Resolution จากจำนวนทั้งหมด 49 อันดับ
NAMEPageviewPercent
1366*76835128.49
1024*76827021.92
1280*80017414.12
1280*1024604.87
768*1024574.63
1440*900554.46
1600*900544.38
320*480262.11
1280*768231.87
1360*768221.79
1920*1080201.62
1024*640161.30
1024*600110.89
1093*614110.89
1311*73790.73
1280*72070.57
800*60050.41
1680*105050.41
1192*67050.41
1152*72050.41
1152*86450.41
314*20040.32
819*61430.24
1280*96030.24
979*55030.24
1249*70220.16
640*36020.16
800*100320.16
1755*98720.16
990*124110.08
1229*73710.08
1215*91110.08
1088*61410.08
480*80010.08
1276*70810.08
855*64110.08
800*100410.08
1024*81910.08
1067*60010.08
1214*91010.08
991*79310.08
990*54510.08
911*51210.08
800*85310.08
990*66110.08
800*123210.08
990*68410.08
800*127810.08
1441*81010.08
TOP Color Depth จากจำนวนทั้งหมด 4 อันดับ
NAMEPageviewPercent
3298780.05
2422718.41
16151.22
440.32
TOP Domain จากจำนวนทั้งหมด 10 อันดับ
NAMEPageviewPercent
Thailand (.th)1,05694.37
US Commercial (.com)494.38
Australia (.au)30.27
United Kingdom (.uk)30.27
Cameroon (.cm)20.18
Network (.net)20.18
Japan (.jp)10.09
Niue (.nu)10.09
Non-Profit Organization (.org)10.09
Hong Kong (.hk)10.09

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509