ชื่อสมาชิก :: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: order
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuidePDF Monthly Report Shortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng


Previous Day | Next Day

ประจำวัน 15/07/2012

ประเภทของการเข้ามาที่เว็บ
From:SessionPercent
Search Engine38965.05 %
Other WebSite12020.07 %
Bookmark8914.88 %
อยากรู้ !! สถิติเพิ่มเติม Adword,Adsense Report (กด มาจาก url,คำว่าอะไรใน google adsense,adword) กดเลย
TOP Referers จากจำนวนทั้งหมด 31 อันดับ [ดาวน์โหลด Excel]
NAMEPageviewPercent
google.74260.18
www.tisi.go.th24820.11
bookmark1119.00
app.tisi.go.th866.97
library.tisi.go.th80.65
search.conduit.com30.24
www.ocpb.go.th30.24
www.austrade.gov.au20.16
www.masci.or.th20.16
203.154.78.17720.16
www.tatasteelthailand.com20.16
www.acfs.go.th20.16
apps.tisi.go.th20.16
www.qshefocus.com20.16
tcps.tisi.go.th20.16
www.diw.go.th10.08
www.thaigov.net10.08
www.dld.go.th10.08
www.thaitextile.org10.08
www.thaigeniustech.com10.08
203.154.78.17210.08
friutenzyme.blogspot.com10.08
www.kitpongshipping.com10.08
truehits.net10.08
www.iaf.nu10.08
www.thainr.com10.08
search.handycafe.com10.08
www.search-results.com10.08
bing.com10.08
mozart.inet.co.th10.08
yahoo.10.08
TOP Search Engines จากจำนวนทั้งหมด 3 อันดับ [ดาวน์โหลด Excel]
NAMEPageviewPercent
google.61499.68
bing.com10.16
yahoo.10.16
กดที่ รายชื่อ search engine เพื่อดู คีย์เวิร์ด
1google.614
2yahoo.1
3bing.com1

TOP Search Keywords จากจำนวนทั้งหมด 328 อันดับ [ดาวน์โหลด Excel]
NAMEPageviewIPVisitor
มาตรฐานอุตสาหกรรม40 (6.49%)--
มอก31 (5.03%)--
สมอ20 (3.25%)--
บริษัทรับสอบเทียบเครื่องมือวัด15 (2.44%)--
มาตรฐาน13 (2.11%)--
การจัดคุณภาพมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม7 (1.14%)--
รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม7 (1.14%)--
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ม อก7 (1.14%)--
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว7 (1.14%)--
หลักการของมาตรฐาน7 (1.14%)--
ศูนย์สอบเทียบเครื่องconductivity7 (1.14%)--
สมอ. คือ6 (0.97%)--
คํานําอาเซียน5 (0.81%)--
สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม5 (0.81%)--
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม5 (0.81%)--
การดูแลผู้สูงอายุ5 (0.81%)--
tisi5 (0.81%)--
มาตรฐาน en คือ5 (0.81%)--
เครื่องหมายมาตรฐาน5 (0.81%)--
เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป5 (0.81%)--
ผู้สูงอายุกับการเปลี่ยนแปลง5 (0.81%)--
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก ไฟฟ้า กาน้ำ4 (0.65%)--
ประโยชน์ของมาตรฐาน4 (0.65%)--
www.tisi.go.th4 (0.65%)--
รายชื่อองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน iso 90004 (0.65%)--
มอก.4 (0.65%)--
สำนักงานมาตราฐานอุตสาหกรรม4 (0.65%)--
กลุ่ม เรือ ไทย ราชเทวี4 (0.65%)--
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ4 (0.65%)--
วิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า4 (0.65%)--
ชื่ออุตสาหกรรม3 (0.49%)--
หลักการของมาตราฐานที่สำคัญ3 (0.49%)--
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก ไฟฟ้า ตู้เย็น3 (0.49%)--
aoac คือ3 (0.49%)--
พระราชกฤษฎีกากำหนดผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม เหล็กโครงสร้าง3 (0.49%)--
มาตรฐาน หมายถึง3 (0.49%)--
ฉลากเขียว3 (0.49%)--
ตัวอย่างการจัดโครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์กร3 (0.49%)--
สัญลักษณ์มาตราฐานสินค้า3 (0.49%)--
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ุ2 (0.32%)--
ประวัติ ของ iso 90002 (0.32%)--
iso 50001 หนังสือ2 (0.32%)--
สมอ.2 (0.32%)--
ราย ชื่อ ม อก2 (0.32%)--
เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย2 (0.32%)--
หลักการในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า2 (0.32%)--
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอกไฟฟ้า หม้อหุงข้าว2 (0.32%)--
เครื่องหมายรับรองอาเซียน2 (0.32%)--
มาตรฐาน คือ2 (0.32%)--
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก ไฟฟ้า2 (0.32%)--
มาตรฐานรองรับต่างๆบนบรรจุภัณฑ์2 (0.32%)--
สัปดาห์ ความ ปลอดภัย ใน การ ทำงาน2 (0.32%)--
หลักการดูแลผู้สูงอายุ2 (0.32%)--
องค์กรที่ได้รับใบับรองมาตรฐานiso 90002 (0.32%)--
อบรม iso ออนไลน์2 (0.32%)--
คำนำอาเซียน2 (0.32%)--
คํานําของอาเซียน2 (0.32%)--
การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2 (0.32%)--
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2 (0.32%)--
5 อ.เพื่อสุขภาพ2 (0.32%)--
การจัดสัมมนาผู้ประเมินห้องปฏิบัติการและอนุกรรมการรับรองห้องปฏิบัติการ2 (0.32%)--
เอกสารคู่มือเครื่2 (0.32%)--
การประหยัดน้ำ2 (0.32%)--
61/6 บ้านแฝก อ.เชียงยืน สารคาม2 (0.32%)--
เว็บมอก2 (0.32%)--
คำนำโครงงานอาเซียน2 (0.32%)--
มาตรฐานหมายถึง2 (0.32%)--
คํานํา อาเซียน2 (0.32%)--
มาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรม2 (0.32%)--
ข้อมูลมาตรฐานอุตสาหกรรม2 (0.32%)--
ผลิตภัณฑ์ปูนพลาสเตอร์จังหวัดพะเยา2 (0.32%)--
มาตรฐานคือ2 (0.32%)--
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2 (0.32%)--
เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ2 (0.32%)--
aoacคือ2 (0.32%)--
การปฏิบัติตนของผู้สูงอายุ2 (0.32%)--
รายชื่ออุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ2 (0.32%)--
ความหมายเกณฑ์การควบคุมงาน ด้านสินค้า2 (0.32%)--
การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า2 (0.32%)--
รายชื่อสถานที่ได้รับมาตรฐาน iso 9000 : 20082 (0.32%)--
วิธี a.o.a.c คือ2 (0.32%)--
คู่มือการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า2 (0.32%)--
ราย ชื่อ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม2 (0.32%)--
การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน2 (0.32%)--
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 25112 (0.32%)--
รายชื่อห้องปฏิบัติการสอบเทียบ2 (0.32%)--
ประโยชน์ของ มาตรฐาน2 (0.32%)--
ชื่อและประเภทองค์ที่ไดรับใบรับรองมาตรฐาน iso 90002 (0.32%)--
คู่มือารใช้ตู้เย็น2 (0.32%)--
รายชื่อผู้อำนวยการอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ2 (0.32%)--
อบรม iso 140012 (0.32%)--
มผช น้ำจิ้มอาหารทะเล1 (0.16%)--
สำนักงานมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม1 (0.16%)--
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน1 (0.16%)--
มาตรฐานการผลิต1 (0.16%)--
หม้อหุงข้าว ที่มี มอก1 (0.16%)--
การขอจดองค์กร1 (0.16%)--
เครื่องหมายมาตรฐานสินค้าและอุตสาหกรรม1 (0.16%)--
sgs lab bangkok1 (0.16%)--
กลุ่มแม่บ้านทุเรียนทอด1 (0.16%)--
User's Guide [อ่านเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บ]
Top Referer
Referer คือ ชื่อของโดเมนก่อนที่จะเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณ เช่น เว็บ A มี link เป็น Web B ดังนั้นถ้าท่านเป็นเจ้าของเว็บ B แล้วมีคนที่กดมาจากหน้าเว็บ A ข้อมูลของ Referer จะแสดงเป็น เว็บ A ในกรณีที่คนเยี่ยมชมเว็บไซต์พิมพ์ url ว่า เว็บ B เอง ข้อมูลของ Referer จะแสดงเป็น Bookmark ในกรณีที่คนเยี่ยมชมเว็บไซต์วนเวียนไปมาในเว็บ B ซึ่งเป็นเว็บของท่านเอง และท่านต้องติด logo Truehits ไว้มากกว่า 1 หน้านั้น ข้อมูลของ Referer จะแสดงเป็น เว็บ B แสดงให้เห็นว่ามีการใช้งานในเว็บไซต์ท่านวนไปวนมา ไม่ได้มาแค่หน้าแรกแล้วไม่ดูหน้าอื่นอีกเลย
SearchEngine
SearchEngine คือชื่อเว็บที่ให้บริการค้นหาข้อมูล ซึ่งมาจาก Referer url
Search keyword
Search keyword คือค้นหาเว็บไซต์เราพบ ด้วยคำที่ใช้ค้นหาอะไร

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509