ชื่อสมาชิก :: nstda.or.th | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท ::
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuidePDF Monthly Report Shortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng


Previous Day | Next Day

Hourly Stat วัน [18/01/2012]
949PageViews:0:48IP:0:24Session:0:25PageViews:1:134IP:1:48Session:1:50PageViews:2:51IP:2:31Session:2:31PageViews:3:41IP:3:22Session:3:22PageViews:4:20IP:4:18Session:4:18PageViews:5:120IP:5:19Session:5:22PageViews:6:123IP:6:34Session:6:36PageViews:7:159IP:7:45Session:7:91PageViews:8:451IP:8:99Session:8:240PageViews:9:785IP:9:184Session:9:372PageViews:10:811IP:10:262Session:10:423PageViews:11:666IP:11:265Session:11:367PageViews:12:777IP:12:224Session:12:323PageViews:13:768IP:13:253Session:13:399PageViews:14:849IP:14:278Session:14:395PageViews:15:826IP:15:261Session:15:383PageViews:16:713IP:16:244Session:16:333PageViews:17:676IP:17:224Session:17:295PageViews:18:502IP:18:226Session:18:255PageViews:19:483IP:19:249Session:19:277PageViews:20:659IP:20:278Session:20:305PageViews:21:593IP:21:253Session:21:292PageViews:22:567IP:22:222Session:22:272PageViews:23:327IP:23:162Session:23:178
759.2
569.4
379.6
189.8
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
04824257
1134485018
25131319
34122228
42018182
512019225
6123343617
7159459114
84519924041
978518437277
10811262423101
1166626536795
1277722432380
1376825339994
14849278395115
1582626138393
1671324433384
1767622429585
1850222625560
1948324927761
2065927830589
2159325329283
2256722227274
2332716217848
Unique3,3141,211
Summation11,1495,404
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด


ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า มีผูเข้าชมแต่ละราย เข้าเว็บด้วยความถี่มากน้อยเพียงใด โดยแกน x เป็น จำนวนกี่ ครั้ง ที่คนเข้าชมเว็บ และ แกน y แสดงถึงจำนวนคน
เข้าเว็บมากี่ครั้งจำนวน Unique Visitor
13,999
2355
398
430
511
64
72
80
90
100
112
120
130
140
151
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
Enabled
Java Enabled939584.27%
Cookie Enabled1114799.98%
Proxy Enabled129611.62%
Flash Enabled1010290.61%
User's Guide [อ่านเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บ]
Unique IP
Unique IP คือ IP ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่ง IP ที่ไม่ซ้ำกันรายวัน จะไม่เท่ากับผลรวมของ IP รายชั่วโมง เป็นต้น
Unique Session
Unique Session คือ ช่วงเวลาตั้งแต่ ครั้งแรกที่ผู้ใช้รายหนึงเข้ามาที่เว็บ จนถึง ออกจากเว็บไซต์ โดยที่นิยามการออกจากเว็บคือ หายออกไปเกินกว่า 20นาที หรือปิด บราวเซอร์ไป ดังนั้น session จะบวก 1 ทุก ๆ การออกไปจากเว็บ เกินกว่า 20 นาที หรือ ปิดบราวเซอร์
Pageviews
Pageviews คือ จำนวน click ที่หน้าเว็บไซต์
Return IP
Return IP คือ IP ที่เข้ามายังเว็บไซต์แล้วกลับเข้ามาดูอีกครั้ง

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509