ชื่อสมาชิก :: www.mohanamai.com | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 1766
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuidePDF Monthly Report Shortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day | Next Day

Hourly Stat วัน [11/11/2009]
770PageViews:0:145IP:0:22Session:0:24PageViews:1:22IP:1:12Session:1:12PageViews:2:18IP:2:8Session:2:8PageViews:3:9IP:3:4Session:3:4PageViews:4:16IP:4:6Session:4:8PageViews:5:57IP:5:17Session:5:23PageViews:6:74IP:6:22Session:6:22PageViews:7:68IP:7:21Session:7:22PageViews:8:279IP:8:80Session:8:84PageViews:9:429IP:9:136Session:9:147PageViews:10:556IP:10:130Session:10:139PageViews:11:670IP:11:166Session:11:174PageViews:12:381IP:12:99Session:12:106PageViews:13:478IP:13:140Session:13:147PageViews:14:418IP:14:139Session:14:147PageViews:15:396IP:15:130Session:15:144PageViews:16:311IP:16:107Session:16:117PageViews:17:198IP:17:70Session:17:74PageViews:18:206IP:18:58Session:18:62PageViews:19:190IP:19:61Session:19:67PageViews:20:324IP:20:85Session:20:103PageViews:21:314IP:21:74Session:21:85PageViews:22:207IP:22:64Session:22:69PageViews:23:112IP:23:39Session:23:40
616
462
308
154
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
0145222411
12212125
218886
39442
416683
557172313
674222212
768212211
8279808458
942913614780
1055613013981
1167016617497
123819910661
1347814014780
1441813914777
1539613014478
1631110711762
17198707439
18206586237
19190616734
203248510351
21314748550
22207646944
23112394018
Unique1,253803
Summation5,8781,828
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด


ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า มีผูเข้าชมแต่ละราย เข้าเว็บด้วยความถี่มากน้อยเพียงใด โดยแกน x เป็น จำนวนกี่ ครั้ง ที่คนเข้าชมเว็บ และ แกน y แสดงถึงจำนวนคน
เข้าเว็บมากี่ครั้งจำนวน Unique Visitor
1964
2192
364
423
58
65
71
81
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
Enabled
Java Enabled563695.88%
Cookie Enabled587699.97%
Proxy Enabled2894.92%
Flash Enabled514987.60%
TOP Referer จากจำนวนทั้งหมด 62 อันดับ
NAMEPageviewPercent
www.mohanamai.com3,60661.35
bookmark91415.55
google.88415.04
www.google.com3095.26
mohanamai.com350.60
www.thaiphc.com160.27
yahoo.70.12
www.kwpho.com70.12
www.chumsaenghealth.org60.10
bing.com60.10
images.google.co.th60.10
www.cupsakol.org40.07
www.ppho.go.th40.07
www.google.co.th40.07
search.conduit.com40.07
ask.com30.05
www.kuntaluk.com30.05
www.cco.moph.go.th30.05
74.125.153.13230.05
www.phar-tech.com30.05
202.129.37.11020.03
sites.google.com20.03
www.pratoomtip.com20.03
search.sanook.com20.03
www.emschumporn.net20.03
www.pakhamhealth.ob.tc20.03
www.lomsaksso.com20.03
www.cupselapum.org20.03
www.watpleng.org20.03
wwwkbo.moph.go.th10.02
nhw.no-ip.org10.02
www.sso0127.com10.02
search.hp.my.aol.in.th10.02
*.mail.live.com10.02
www.netforhealth.net10.02
lardyao.100free.com10.02
www.bro.moph.go.th10.02
www.ssomuang.net10.02
assist.babylon.com10.02
203.157.148.410.02
www.pcubanmoh.org10.02
search.icq.com10.02
www.cupamnat.com10.02
www.oknation.net10.02
www.khemmarat.org10.02
www.lampanghealth.com10.02
nb.nkhos.net10.02
www.sasookuthai.com10.02
www.banponghealth.ob.tc10.02
www.chomrom.org10.02
webindex.sanook.com10.02
www.chumphae.info10.02
www.kaengkhro.go.th10.02
www.banpow105.ob.tc10.02
www.sasuksa.org10.02
sso0127.com10.02
www.tro.moph.go.th10.02
www.haunakhum.net10.02
directory.truehits.net10.02
www.pcuqs.net10.02
TOP Search Engine จากจำนวนทั้งหมด 5 อันดับ
NAMEPageviewPercent
google.88498.00
yahoo.70.78
bing.com60.67
ask.com30.33
search.sanook.com20.22
TOP Search Keyword จากจำนวนทั้งหมด 440 อันดับ
NAMEPageviewPercent
หมออนามัย25528.27
สมาคมหมออนามัย384.21
หมออนามัย.com293.22
ที่ สธ.0201.042.1/ว.593121.33
mohanamai.com111.22
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย111.22
หมอนามัย91.00
การประเมินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ70.78
พอ.4960.67
การประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ระลึกตามระดับซี50.55
จิ๋มดารา40.44
กรอบอัตรากำลังสสอ.40.44
ข่าวการปฏิบัติตามกฎหมาย30.33
วิชาการ 6 3-6-008 พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ30.33
อนามัย30.33
ป.โท สาธารณสุข มหิดลปี 5330.33
พรบ.สถานพยาบาล หมออนามัย30.33
เสียงร้องเพลง whatever will be wikk be30.33
การแต่งกายชุดปกติขาวข้าราชการ30.33
การมอบอำนาจในการ่ายเงินของ สป.สธ30.33
ตารางเงินเดือนระบบแท่ง 1 เมษายน 255230.33
เรียนหลักสูตรพยาบาลต่อเนื่อง จพช30.33
เวชกิจเรียนต่อพยาบาล30.33
www.banponghealth.ob.tc30.33
รหัสตำแหน่ง พรบ.5130.33
ป.โทสาธารณสุข30.33
เลขครุภัณฑ์30.33
หมออนามัยประท้วง30.33
ตารางเงินเดือนระบบแท่ง30.33
โปรแกรมค้นหาคน20.22
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ม.ปทุมธานี20.22
เลื่อนระดับพยาบาลชำนาญการ20.22
ค่าใช้จ่าย ป.โท ม.ปทุมธานี20.22
บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพในสถานีอนามัย20.22
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจ่ายค่าตอบแทนการเขียนบทความ20.22
หมออนามัยกับการโอนย้ายสู่ท้องถิ่น20.22
วิธีคำนวณ เงินเดือน ใหม่ แท่ง20.22
http://www.soc.soc.go.th/slkupload/52v_148.pdf20.22
โปรแกรม 18 แฟ้ม20.22
สมัครเรียนต่อพยาบาลต่อเนื่อง20.22
ความแตกต่างระหว่างอำนาจดุลพินิจกับอำนาจผูกพัน20.22
พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551มาตรา 5020.22
ห้องสนทนา20.22
พอ5320.22
username password nod32 ตุลาคม 255220.22
สอบภาค ข 255320.22
บทบาท หน้าที่ นัก วิชาการ สาธารณสุข20.22
หมออนามย20.22
อยู่เทศบาลไหนดี20.22
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 255220.22
การลงเลขครุภัณฑ์20.22
การปรเมินเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ20.22
โหลดโปรแกรมค้นหาสัญญามือถือ20.22
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน20.22
นามสกุล มณีไพโรจน์20.22
เรียนพยาบาล 4 ปี เสาร์อาทิตย์20.22
พนักงานคดีปกครอง20.22
พยาบาลต่อเนื่อง2ปี255320.22
หนังสือมอบหมายงาน20.22
คำั่สั่งกพให้ทำเรื่องเงินประจำตำแหนเง 3500 พยาบาลวิชาชีพ20.22
TOP PAGE จากจำนวนทั้งหมด 1 อันดับ
NAMEPageviewPercent
undefined5,878100.00
TOP Language จากจำนวนทั้งหมด 6 อันดับ
NAMEPageviewPercent
th4,56565.57
en1,72624.79
zh6609.48
Others80.11
fi20.03
de10.01
TOP OS จากจำนวนทั้งหมด 8 อันดับ
NAMEPageviewPercent
Windows XP5,14287.69
Windows5479.33
Windows Vista681.16
Windows NT 6.1601.02
Windows 2000280.48
Linux i686140.24
Windows 9840.07
Macintosh10.02
TOP Browser Version จากจำนวนทั้งหมด 38 อันดับ
NAMEPageviewPercent
MSIE 6.02,28838.94
MSIE 7.02,22837.92
MSIE 8.075012.77
Firefox 3.5.52013.42
Firefox 3.0.151021.74
Chrome 3.0.195.27 Safari 532.0611.04
Firefox 3.5.3280.48
MSIE 5.01260.44
Firefox 3.0.14230.39
Firefox 3.5.2200.34
Firefox 3.5.4190.32
Firefox 3.0.10140.24
Safari 413100.17
Firefox 3.0.5100.17
Mozilla 5.090.15
Firefox 3.5b9990.15
Firefox 1.0.480.14
Firefox 3.0.1170.12
Firefox 3.5.3 GTB670.12
Safari 531.9.160.10
Opera 9.6460.10
Firefox 3.5.160.10
Chrome 3.0.195.32 Safari 532.060.10
Firefox 1.5.0.440.07
Firefox 2.0.0.1240.07
Chrome 4.0.223.9 Safari 532.340.07
MSIE 5.530.05
Firefox 3.5.4 GTB630.05
Firefox 3.030.05
Firefox 2.0.0.2020.03
Firefox 3.5.3 CometBird 3.5.310.02
Opera 9.8010.02
Firefox 3.0.210.02
Firefox 3.0.610.02
Firefox 3.0.710.02
Firefox 3.0.910.02
Safari 531.910.02
MSIE 999.110.02
TOP Resolution จากจำนวนทั้งหมด 35 อันดับ
NAMEPageviewPercent
1024*7683,73063.46
1280*80072912.40
800*6004297.30
1152*8641522.59
1440*9001492.53
1280*7681292.19
1280*10241051.79
1366*768871.48
1280*720751.28
1280*960510.87
1024*600400.68
1600*900400.68
1024*640240.41
1143*857160.27
683*512150.26
1360*768130.22
1350*844130.22
768*576130.22
819*614110.19
240*320100.17
853*53390.15
1024*57660.10
1088*61450.09
1080*81050.09
1187*67040.07
176*22030.05
1229*76830.05
911*51230.05
1617*97030.05
1525*85710.02
1024*61410.02
1429*114310.02
1400*105010.02
960*60010.02
1680*105010.02
TOP Color Depth จากจำนวนทั้งหมด 3 อันดับ
NAMEPageviewPercent
325,62395.66
162253.83
24300.51
TOP Domain จากจำนวนทั้งหมด 6 อันดับ
NAMEPageviewPercent
US Commercial (.com)4,06581.99
Thailand (.th)86017.35
Non-Profit Organization (.org)190.38
Network (.net)90.18
Turks and Caicos Islands (.tc)40.08
Info (.info)10.02

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509