ชื่อสมาชิก :: www.mohanamai.com | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท ::
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuidePDF Monthly Report Shortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day | Next Day

Hourly Stat วัน [20/01/2012]
206PageViews:0:9IP:0:7Session:0:7PageViews:1:3IP:1:3Session:1:3PageViews:2:2IP:2:2Session:2:2PageViews:3:1IP:3:1Session:3:1PageViews:4:2IP:4:2Session:4:2PageViews:5:7IP:5:4Session:5:4PageViews:6:1IP:6:1Session:6:1PageViews:7:18IP:7:6Session:7:7PageViews:8:19IP:8:17Session:8:17PageViews:9:37IP:9:29Session:9:29PageViews:10:64IP:10:51Session:10:52PageViews:11:106IP:11:71Session:11:72PageViews:12:52IP:12:36Session:12:36PageViews:13:46IP:13:39Session:13:40PageViews:14:57IP:14:49Session:14:49PageViews:15:94IP:15:65Session:15:67PageViews:16:56IP:16:39Session:16:39PageViews:17:28IP:17:19Session:17:19PageViews:18:14IP:18:13Session:18:13PageViews:19:29IP:19:21Session:19:23PageViews:20:25IP:20:18Session:20:19PageViews:21:20IP:21:15Session:21:15PageViews:22:30IP:22:24Session:22:24PageViews:23:36IP:23:21Session:23:22
164.8
123.6
82.4
41.2
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
09771
13330
22220
31110
42220
57442
61110
718672
81917172
93729294
1064515210
11106717214
1252363610
134639406
145749496
1594656715
165639396
172819195
181413131
192921237
202518195
212015153
223024242
233621228
Unique515117
Summation756563
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด


ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า มีผูเข้าชมแต่ละราย เข้าเว็บด้วยความถี่มากน้อยเพียงใด โดยแกน x เป็น จำนวนกี่ ครั้ง ที่คนเข้าชมเว็บ และ แกน y แสดงถึงจำนวนคน
เข้าเว็บมากี่ครั้งจำนวน Unique Visitor
1499
223
31
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
Enabled
Java Enabled67689.42%
Cookie Enabled756100.00%
Proxy Enabled324.23%
Flash Enabled72095.24%
TOP Referer จากจำนวนทั้งหมด 11 อันดับ
NAMEPageviewPercent
google.45159.66
www.mohanamai.com25333.47
bookmark374.89
mohanamai.com40.53
search.conduit.com40.53
webcache.googleusercontent.com20.26
search.sweetim.com10.13
www.ncdcmpo.com10.13
172.16.1.110.13
utd-moph.org10.13
www.facebook.com10.13
TOP Search Engine จากจำนวนทั้งหมด 1 อันดับ
NAMEPageviewPercent
google.418100.00
TOP Search Keyword จากจำนวนทั้งหมด 362 อันดับ
NAMEPageviewPercent
หมออนามัย112.63
ปิโย จันทราภรณ์71.67
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 255461.44
ลูกจ้างชั่วคราวรายวันจากนอกงบประมาณ30.72
สายคล้อง บัตรหมออนามัย30.72
เครื่องแบบพนักงานราชการ30.72
เรียนโท หมออนามัย30.72
ลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง 1500030.72
สสจ.พังงา30.72
หมออนามัย+เรียนต่อพยาบาลวิชาชีพปี255530.72
การดำรงตำแหน่ง ผอ รพ.สต30.72
เงินเดือนขึ้น ไม่เป็นธรรม mohanamai20.48
ตารางอบรม อสม ปี 255020.48
mohanamai20.48
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ภาษาอังกฤษ20.48
เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุข 255520.48
ลูกจ้างชั่วคราว ที่ จ้าง เงินงบประมาณ20.48
รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข20.48
www.cstp.or.th20.48
แท่งเงินเดือน ประเภทวิชาการ20.48
กฏหมายกระทรวงสาธารณสุขฉบับ ว.10020.48
กรอบภาระงานใน รพ.สต.20.48
เงินเดือนหมออนามัย20.48
ความก้าวหน้า ผอ.รพ.สต.20.48
ชุดหมออนามัย20.48
การแบ่งงานใน รพ.สต20.48
ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 255420.48
แนวข้อสอบนายทหารสุขาภิบาล20.48
ทำไมหัวหน้าสถานีอนามัยถึงจะได้เป็น ผอ.รพ สต ง่ายจังเลย20.48
กระทรวงสาธารณสุขบรรจุลูกจ้าง20.48
นโยบาย รมว.สาธารณสุข10.24
ระบบแท่งกระทรวงสาธารณสุข10.24
คุมกำเนิดตำแหน่งข้าราชการ10.24
เออรี่ 255610.24
ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น+รายชื่อ10.24
บริบท หมายถึง10.24
การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของนายก อบต.10.24
หลักสูตรอบรมชุมชน อสม.10.24
รูปภาพเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 255210.24
ข้าราชการท้องถิ่นได้รับเงินเดือนปริญญาตรี 1500010.24
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพใช้วุฒิการศึกษาสาขาใด10.24
จพงสาสุขปรับเป็นนวก10.24
bulbus glandis.10.24
พยาบาลเทคนิค เปลี่ยนเป็น วิชาชีพ10.24
สาธารณสุขจบมารับราชการไหม10.24
อินธนู พนักงานราชการ10.24
ดาบตํารวจอายุ53ปี10.24
เครื่องแบบพิธีการพนักงานราชการ ทบ.10.24
จบเอกสุขศึกษา10.24
ลูกจ้างชั่วคราว จ้าง เงินงบประมาณ คือ10.24
สธ 0201.042.1/ว 15310.24
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขียนเป็นภาษาอังกฤษ10.24
เรียกบรรจุ กรมสนันบริการสุขภาพ10.24
การสอบเป็นนักวิชาการสาธารณสุข10.24
การเบิกค่านวดแผนไทยประจำปี 255410.24
เออรี่รีไทร์หลังปีงบประมาณ2556มีอีกหรือไม่10.24
เปิดสอบภาค ข นักวิชาการสาธารณสุข10.24
ระเบียบเงินประจำตำแหน่ง ผ.อ. 810.24
การพิจารณาความดีความชอบ10.24
ตัวอย่างโครงการประชุมปฏิบัติการด้านสุขภาพ10.24
ความก้าวหน้าหมออนามัย10.24
เงินค่าครองชีพ+15000 บาท10.24
สาธารณสุข ราชภัฏสงขลา มีใบรองรับใหม่10.24
อวช.6 พยาบาล10.24
คุณสมบัติตำรวจที่มีอายุ53ปี ปรับยศเป็นร.ต.ต10.24
ลูกจ้างนอกงบประมาณ 15000 ไม่ได้10.24
เปลี่ยนสาย เรียนโท รัฐประศาสนศาสตร์10.24
แท่งวิชาการ เงินประจำตำแหน่ง10.24
รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 อบต10.24
แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม10.24
สิ่งประดิษฐ์ตู้ยา10.24
ลูกจ้างชั่วคราวกรมสวัสดิการทหารบกมีสิทธิอะไรบ้าง10.24
ค่าเวรพยาบาล part timeแต่ละโรงพยาบาล10.24
9000บาทลูกจ้างกินเงินบำรุงรพ10.24
ระเบียบการแต่งเครื่องแบบของพนักงานราชการ (ครู)10.24
ป.โท บริหารสาธารณสุข มสธ10.24
สำนักงานปลัดกระทรวง สอบนักวิชาการสาธารณสุข ภาค ข10.24
เปลี่ยนตำแหน่งนักวิชาการเป็นพยาบาลวิชาชีพ10.24
สอบแพทย์แผนไทย 255510.24
tot หัก ณ ที่จ่าย10.24
แผนปฏิบัติการป้องกันไข้เลือดออก10.24
สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข 20 มกราคม 255510.24
ลูกจ้างเงินในงบประมาณมีที่ไหนบ้าง10.24
ข่าว ผอ.รพ.สต.10.24
ต้องการเรียนสาธารณสุข 2 ปี10.24
เครื่องหมายแพรแถบย่อ10.24
รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 2555 ในรพ.สต.10.24
ระเบียบขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์10.24
โลโก้ รพ.สต10.24
มอบอำนาจหัวหน้าสถานีอนามัย10.24
สสจ.ระยอง รับสมัครพยาบาล10.24
ใครส่งการบ้านมสธ 10151 แล้วบ้าง10.24
การติดเหรียญดื้อ10.24
แตกต่างระหว่างระบบแท่งกับระบบซี10.24
การคิดเบี้ยเลี้ยง โอที10.24
หลักสูตรต่อเนื่อง ปริญาตรี ครู มสธ ปี 255510.24
ชุดสีกากีของพนักงานราชการครู10.24
เครื่องเเบบพนักงานราชการครู10.24
สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสาธารณสุข10.24
ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จะได้ ป.ตรี 15000 หรือไม่10.24
TOP PAGE จากจำนวนทั้งหมด 1 อันดับ
NAMEPageviewPercent
undefined756100.00
TOP Language จากจำนวนทั้งหมด 4 อันดับ
NAMEPageviewPercent
th76668.58
en34831.15
Others20.18
fr10.09
TOP OS จากจำนวนทั้งหมด 10 อันดับ
NAMEPageviewPercent
Windows XP49666.05
Windows 721628.76
Mac OS X192.53
Windows Vista91.20
Android 2.3.340.53
Android 2.3.420.27
Mac OS X 10_7_220.27
Linux x86_6410.13
Android 2.2.110.13
Android 2.2.210.13
TOP Browser Version จากจำนวนทั้งหมด 47 อันดับ
NAMEPageviewPercent
MSIE 8.030740.66
Chrome 16.0.912.7514719.47
MSIE 7.08511.26
MSIE 6.0516.75
Firefox 9.0.1445.83
MSIE 9.0334.37
Safari 7534.48.3121.59
Firefox 3.6.2591.19
Safari 533.170.93
Safari 6533.18.560.79
Firefox 4.0.150.66
Firefox 8.0.130.40
Chrome 11.0.696.1630.40
Chrome 13.0.782.10730.40
Opera 9.8020.26
Firefox 10.020.26
Safari 534.52.720.26
Chrome 18.0.1010.120.26
Firefox 4.0b1020.26
Chrome 3.0.195.2120.26
Firefox 5.020.26
Firefox 3.0.1010.13
Chrome 7.0.517.4110.13
Mozilla 5.010.13
Chrome 16.0.912.6310.13
Chrome 10.0.612.110.13
Firefox 6.010.13
Chrome 13.0.782.22010.13
Chrome 12.0.742.010.13
Chrome 15.0.854.010.13
Safari 6531.22.710.13
Chrome 15.0.874.10610.13
Chrome 10.0.648.12710.13
Safari 534.5110.13
Firefox 6.0.210.13
Chrome 9.0.576.010.13
Chrome 4.0.223.1110.13
Firefox 8.010.13
Firefox 11.0a210.13
Chrome 12.0.74210.13
Firefox 3.6.1710.13
Firefox 3.6.2010.13
Chrome 17.0.963.3810.13
Chrome 14.0.835.20210.13
Safari 534.810.13
Chrome 16.0.883.010.13
Chrome 11.0.696.6810.13
TOP Resolution จากจำนวนทั้งหมด 56 อันดับ
NAMEPageviewPercent
1024*76820026.46
1366*76818023.81
1280*80011715.48
1360*768314.10
1152*864263.44
1600*900243.17
1280*720233.04
1280*1024233.04
1440*900233.04
1280*768182.38
768*1024111.46
320*48081.06
1024*60060.79
800*60060.79
1093*61460.79
1920*108060.79
1152*72030.40
1080*81030.40
1024*64020.26
1350*84420.26
1024*81920.26
1280*96020.26
1024*61410.13
819*61410.13
894*67010.13
1106*82910.13
1249*70210.13
1011*143810.13
480*36010.13
853*53310.13
960*60010.13
240*24310.13
240*27410.13
683*51210.13
6902*388010.13
1680*105010.13
1176*66410.13
1311*73710.13
1024*102410.13
1607*100510.13
1229*98310.13
1011*160610.13
980*137610.13
1011*166210.13
1011*168610.13
1011*126810.13
1152*76810.13
640*96010.13
857*48210.13
1011*55910.13
1011*59210.13
320*24010.13
1382*86410.13
983*73710.13
1140*64110.13
1441*81010.13
TOP Color Depth จากจำนวนทั้งหมด 4 อันดับ
NAMEPageviewPercent
3266387.70
248010.58
16111.46
420.26
TOP Domain จากจำนวนทั้งหมด 6 อันดับ
NAMEPageviewPercent
Thailand (.th)42358.91
US Commercial (.com)29140.53
France (.fr)10.14
Croatia (Hrvatska,&nptr) (.hr)10.14
Non-Profit Organization (.org)10.14
United Kingdom (.uk)10.14

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509