ชื่อสมาชิก :: www.mohanamai.com | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 1282
กดเลย แบบใหม่=> [version เก่า] , update Flash, User's GuidePDF Monthly Report Shortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day | Next Day

Hourly Stat วัน [22/01/2012]
45PageViews:0:23IP:0:11Session:0:11PageViews:1:8IP:1:5Session:1:5PageViews:2:5IP:2:3Session:2:3PageViews:3:2IP:3:2Session:3:2PageViews:4:3IP:4:3Session:4:3PageViews:5:0IP:5:0Session:5:0PageViews:6:3IP:6:3Session:6:3PageViews:7:5IP:7:5Session:7:5PageViews:8:18IP:8:14Session:8:14PageViews:9:17IP:9:16Session:9:16PageViews:10:19IP:10:14Session:10:15PageViews:11:27IP:11:23Session:11:24PageViews:12:20IP:12:16Session:12:17PageViews:13:20IP:13:15Session:13:14PageViews:14:25IP:14:12Session:14:13PageViews:15:33IP:15:26Session:15:27PageViews:16:20IP:16:13Session:16:13PageViews:17:25IP:17:16Session:17:17PageViews:18:14IP:18:12Session:18:12PageViews:19:22IP:19:17Session:19:17PageViews:20:35IP:20:26Session:20:28PageViews:21:35IP:21:23Session:21:25PageViews:22:21IP:22:18Session:22:18PageViews:23:12IP:23:11Session:23:11
36
27
18
9
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
02311114
18552
25331
32220
43330
50000
63330
75550
81814143
91716161
101914152
112723242
122016174
132015143
142512134
153326274
162013134
172516174
181412122
192217174
203526285
213523257
222118183
231211111
Unique27966
Summation412313
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด


ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า มีผูเข้าชมแต่ละราย เข้าเว็บด้วยความถี่มากน้อยเพียงใด โดยแกน x เป็น จำนวนกี่ ครั้ง ที่คนเข้าชมเว็บ และ แกน y แสดงถึงจำนวนคน
เข้าเว็บมากี่ครั้งจำนวน Unique Visitor
1266
28
35
42
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
Enabled
Java Enabled36588.59%
Cookie Enabled41199.76%
Proxy Enabled194.61%
Flash Enabled38593.45%
TOP Referer จากจำนวนทั้งหมด 8 อันดับ
NAMEPageviewPercent
google.25662.14
www.mohanamai.com12329.85
bookmark235.58
mohanamai.com61.46
webcache.googleusercontent.com10.24
search.conduit.com10.24
www.markethai.com10.24
www.plusnetwork.com10.24
TOP Search Engine จากจำนวนทั้งหมด 1 อันดับ
NAMEPageviewPercent
google.229100.00
TOP Search Keyword จากจำนวนทั้งหมด 196 อันดับ
NAMEPageviewPercent
หมออนามัย166.99
พยาบาลจ้างจากเงินงบประมาณด้วยหรือไม่31.31
ลูกจ้างชั่วคราวนักเรียนทุนกับเงิน1500031.31
นักวิชาการสาธารณสุข ประจำภาคเหนือ31.31
นักวิชาการสาธารณสุข รับสมัคร31.31
ผอ.รพ.สตชำนาญการพิเศษ20.87
ton_94421@windowslive.com20.87
นายทหารสุขาภิบาล20.87
สรุปข้อสอบ มสธวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน20.87
ค่าตอบแทนพยาบาลอนามัย20.87
บริบท หมายถึง20.87
ตัวอย่างการเขียนบันทึกความดี20.87
วิเคราะห์และประเมินสุภาพอนามัยของชุมชน20.87
วัตถุประสงค์รพ.สต.20.87
สบ ต่อเนื่อง 5520.87
กรมขอใช้บัญชี10.44
โชตนากาญจน์ พรหมมาลี10.44
การพิจารณาความก้าวหน้าในการกำหนดตำแหน่งผอ.รพสต10.44
30 บาทรักษาทุกโรค+จ่ายร่วม+ไม่เห็นด้วย10.44
สสจ.เลย รับสมัครงาน10.44
รพ.สต.เปิดรับสมัคร10.44
ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจํา10.44
ลูกจ้างชั่วคราว จ้าง เงินงบประมาณ10.44
access jhcis โยงตาราง10.44
15000พนักงานส่วนท้องถิ่นจะได้รับเมื่อไหร่10.44
สมบัติของแพทย์10.44
ขึ้นเงินเดือน ขรก ปโท 1 ม.ค.5510.44
กรอบอัตรากําลัง รพช10.44
เครื่องแบบนิติกรปฏิบัติการ 255410.44
สำนักงาน สาธารณสุข อำเภอ เมือง สุรินทร์10.44
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุภาพแห่งชาติ10.44
ชุดสีกากีกรมราชทั10.44
ลูกจ้างเงินบำรุงไม่ได้ 1500010.44
ลูกจ้างชั่วคราวทันตภิบาลได้ค่าพตส.10.44
คุณสมบัติ สมัครเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มสธ10.44
แถบแพรเครื่องราชอิสริยาภรณ์10.44
ใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข10.44
การออกนอกระบบ สาธารณสุข10.44
เกณฑ์ ค่า bi hi ci10.44