ชื่อสมาชิก :: www.rayong2.net | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท ::
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph Login| Yearly Stat | Monthly Stat | Daily Stat | Hourly Stat | Thai
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day

Hourly Stat วัน [07/05/2015]
9PageViews:0:9IP:0:4Session:0:7PageViews:1:7IP:1:4Session:1:6PageViews:2:3IP:2:1Session:2:3PageViews:3:0IP:3:0Session:3:0PageViews:4:4IP:4:2Session:4:3PageViews:5:0IP:5:0Session:5:0PageViews:6:0IP:6:0Session:6:0PageViews:7:0IP:7:0Session:7:0PageViews:8:0IP:8:0Session:8:0PageViews:9:0IP:9:0Session:9:0PageViews:10:0IP:10:0Session:10:0PageViews:11:0IP:11:0Session:11:0PageViews:12:0IP:12:0Session:12:0PageViews:13:0IP:13:0Session:13:0PageViews:14:0IP:14:0Session:14:0PageViews:15:0IP:15:0Session:15:0PageViews:16:0IP:16:0Session:16:0PageViews:17:0IP:17:0Session:17:0PageViews:18:0IP:18:0Session:18:0PageViews:19:0IP:19:0Session:19:0PageViews:20:0IP:20:0Session:20:0PageViews:21:0IP:21:0Session:21:0PageViews:22:0IP:22:0Session:22:0PageViews:23:0IP:23:0Session:23:0
7.2
5.4
3.6
1.8
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
09473
17461
23131
30000
44231
50000
60000
70000
80000
90000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
180000
190000
200000
210000
220000
230000
Unique95
Summation2319
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด

Enabled
Java Enabled2086.96%
Cookie Enabled23100.00%
Proxy Enabled00.00%
TOP Daily Visitor
IPCountryPageview
171.5.226.54Thailand8
223.206.30.225Thailand4
58.10.135.55Thailand3
182.53.242.15Thailand2
49.230.196.236Thailand2
171.5.250.101Thailand1
49.230.170.233Thailand1
1.1.236.124Thailand1
101.51.237.123Thailand1
TOP Referer
NAMEPageviewPercent
www.facebook.com939.13
bookmark417.39
th-th.facebook.com313.04
l.facebook.com28.70
krurayong.in.th28.70
google.14.35
lm.facebook.com14.35
www.google.co.th14.35
TOP URL
NAMEPageviewPercent
krurayong.in.th23100.00
TOP OS
NAMEPageviewPercent
Windows 72086.96
Windows XP28.70
Symbian/314.35
TOP Browser Version
NAMEPageviewPercent
Chrome/40.0.2214.91 Safari/537.834.78
Chrome/42.0.2311.135 Safari/537626.09
MSIE 7.028.70
Firefox/37.028.70
Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.14.35
Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.14.35
MSIE 8.014.35
Mozilla/5.0 14.35
Chrome/38.0.2125.111 Safari/53714.35
TOP Resolution
NAMEPageviewPercent
1280*8001565.22
1366*768730.43
360*64014.35
TOP Color Depth
NAMEPageviewPercent
241982.61
32313.04
1614.35
TOP JavaScript
NAMEPageviewPercent
1.323100.00
TOP Language
NAMEPageviewPercent
en2556.82
th1943.18
TOP Domain
NAMEPageviewPercent
US Commercial (.com)1578.95
Thailand (.th)421.05
TOP PAGE
NAMEPageviewPercent
UTQ-55121 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับมัธยม | ครูระยอง521.74
UTQ-55301 จิตวิญญาณความเป็นครู | ครูระยอง313.04
UTQ-55123 การศึกษาพิเศษ | ครูระยอง28.70
UTQ-55124 แนะแนว | ครูระยอง28.70
UTQ-55120 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา | ครูระยอง28.70
Not Found | ครูระยอง28.70
กมธ.ศึกษาฯ ชี้ 84 วันครูหายจากห้องเรียน แนะแก้กลไกพิเศษ | ครูระยอง14.35
UTQ-55302 ห้องเรียนคุณภาพ 5 ด้าน | ครูระยอง14.35
UTQ-02137 การพัฒนาสมรรถนะฯ | ครูระยอง14.35
UTQ-00213 สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีศึกษา | ครูระยอง14.35
UTQ-55107 คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา | ครูระยอง14.35
UTQ-02131การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ | ครูระยอง14.35
ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.) | ครูระยอง14.35

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509