ชื่อสมาชิก :: www.rayong2.net | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท ::
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph Login| Yearly Stat | Monthly Stat | Daily Stat | Hourly Stat | Thai
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day

Hourly Stat วัน [30/11/2015]
10PageViews:0:1IP:0:1Session:0:1PageViews:1:0IP:1:0Session:1:0PageViews:2:0IP:2:0Session:2:0PageViews:3:0IP:3:0Session:3:0PageViews:4:0IP:4:0Session:4:0PageViews:5:0IP:5:0Session:5:0PageViews:6:0IP:6:0Session:6:0PageViews:7:1IP:7:1Session:7:1PageViews:8:10IP:8:2Session:8:5PageViews:9:5IP:9:1Session:9:4PageViews:10:8IP:10:6Session:10:7PageViews:11:5IP:11:3Session:11:5PageViews:12:7IP:12:5Session:12:7PageViews:13:4IP:13:4Session:13:4PageViews:14:10IP:14:4Session:14:6PageViews:15:8IP:15:3Session:15:5PageViews:16:2IP:16:1Session:16:2PageViews:17:2IP:17:2Session:17:2PageViews:18:1IP:18:1Session:18:1PageViews:19:0IP:19:0Session:19:0PageViews:20:0IP:20:0Session:20:0PageViews:21:0IP:21:0Session:21:0PageViews:22:0IP:22:0Session:22:0PageViews:23:0IP:23:0Session:23:0
8
6
4
2
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
01110
10000
20000
30000
40000
50000
60000
71110
810252
95141
108672
115352
127572
134440
1410462
158352
162121
172220
181110
190000
200000
210000
220000
230000
Unique2611
Summation6450
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด

Enabled
Java Enabled5281.25%
Cookie Enabled64100.00%
Proxy Enabled914.06%
TOP Daily Visitor
IPCountryPageview
110.171.236.131Thailand15
202.29.177.145Thailand5
202.29.178.117Thailand5
118.173.87.96Thailand5
180.183.101.66Thailand4
27.55.224.167Thailand3
202.29.176.252Thailand3
106.0.211.88Thailand3
1.47.9.50Thailand2
202.29.177.254Thailand2
223.206.196.133Thailand2
223.205.249.49Thailand1
202.29.177.152Thailand1
106.0.210.53Thailand1
49.228.170.104Thailand1
202.29.179.72Thailand1
223.205.251.172Thailand1
223.207.251.188Thailand1
183.88.44.58Thailand1
1.179.182.45Thailand1
183.89.78.50Thailand1
202.12.118.61Thailand1
49.237.150.125Thailand1
101.51.198.167Thailand1
1.4.239.29Thailand1
101.109.135.213Thailand1
TOP Referer
NAMEPageviewPercent
google.1530.61
www.google.co.th1224.49
bookmark714.29
krurayong.in.th510.20
l.facebook.com48.16
www.facebook.com36.12
th-th.facebook.com12.04
govome4.insppartner.com12.04
www.printfriendly.com12.04
TOP URL
NAMEPageviewPercent
krurayong.in.th64100.00
TOP OS
NAMEPageviewPercent
Windows 73960.94
Windows XP1117.19
Windows NT 6.257.81
Linux46.25
Mac OS X46.25
Windows NT 6.311.56
TOP Browser Version
NAMEPageviewPercent
Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.2640.62
MSIE 8.01218.75
MSIE 9.069.38
Firefox/40.057.81
Mozilla/5.0 46.25
Opera/9.80 34.69
MSIE 7.023.12
Chrome/45.0.2454.93 Safari/537.23.12
Chrome/43.0.2357.124 Safari/53711.56
Chrome/30.0.0.0 Mob1.179.182.4511.56
Chrome/23.0.1271.97 Safari/537.11.56
Chrome/45.0.2454.101 Safari/53711.56
TOP Search Engine
NAMEPageviewPercent
google.1100.00
TOP Search Keyword
NAMEPageviewPercent
utq553011100.00
TOP Resolution
NAMEPageviewPercent
1366*7683453.12
1280*800710.94
1400*105057.81
1024*76846.25
1440*90034.69
320*48034.69
720*123034.69
320*56823.12
1600*90023.12
1280*102411.56
TOP Color Depth
NAMEPageviewPercent
244164.06
322335.94
TOP JavaScript
NAMEPageviewPercent
1.364100.00
TOP Language
NAMEPageviewPercent
th6763.21
en3936.79
TOP Domain
NAMEPageviewPercent
Thailand (.th)3978.00
US Commercial (.com)1122.00
TOP PAGE
NAMEPageviewPercent
UTQ-55301 จิตวิญญาณความเป็นครู | ครูระยอง812.50
UTQ-02127 การเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ | ครูระยอง812.50
UTQ-02105 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา | ครูระยอง57.81
Not Found | ครูระยอง57.81
ครูระยอง | ข่าวสารในวงการศึกษา 46.25
UTQ-55302 ห้องเรียนคุณภาพ 5 ด้าน | ครูระยอง46.25
UTQ-00215 สาระการเรียนรู้ศิลปะ: นาฏศิลป์ | ครูระยอง34.69
UTQ-55124 แนะแนว | ครูระยอง34.69
UTQ-55211 การพัฒนาระบบสารสนเทศ | ครูระยอง23.12
เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ | ครูระยอง23.12
UTQ-55202 เทคนิคการสร้างทีมงานที่ดี | ครูระยอง23.12
UTQ-00213 สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีศึกษา | ครูระยอง23.12
UTQ-55121 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับมัธยม | ครูระยอง23.12
UTQ-55116 พละศึกษา สุขศึกษา ประถมศึกษา | ครูระยอง23.12
utq02102 | ครูระยอง11.56
UTQ-55117 สุขศึกษา มัธยม | ครูระยอง11.56
UTQ-00205 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | ครูระยอง11.56
UTQ-00106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ครูระยอง11.56
ครม.ไฟเขียวเพิ่มเงินค่าครองชีพข้าราชการบำนาญตั้งแต่ซี 7 ลงมา 4% มีผลย้อนหลัง 1 ธ.ค.57 | ครูระยอง11.56
UTQ-55101 ไทย ประถม | ครูระยอง11.56
UTQ-55120 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา | ครูระยอง11.56
UTQ-55209 การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ | ครูระยอง11.56
เฉลย utq | ครูระยอง11.56
ข่าวการศึกษา | ครูระยอง11.56
UTQ-02132 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง | ครูระยอง11.56
UTQ-02124 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา | ครูระยอง11.56

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509