ชื่อสมาชิก :: www.rayong2.net | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท ::
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph Login| Yearly Stat | Monthly Stat | Daily Stat | Hourly Stat | Thai
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day

Hourly Stat วัน [06/02/2016]
8PageViews:0:8IP:0:3Session:0:6PageViews:1:1IP:1:1Session:1:1PageViews:2:1IP:2:1Session:2:1PageViews:3:0IP:3:0Session:3:0PageViews:4:0IP:4:0Session:4:0PageViews:5:0IP:5:0Session:5:0PageViews:6:0IP:6:0Session:6:0PageViews:7:0IP:7:0Session:7:0PageViews:8:0IP:8:0Session:8:0PageViews:9:0IP:9:0Session:9:0PageViews:10:0IP:10:0Session:10:0PageViews:11:0IP:11:0Session:11:0PageViews:12:0IP:12:0Session:12:0PageViews:13:0IP:13:0Session:13:0PageViews:14:0IP:14:0Session:14:0PageViews:15:0IP:15:0Session:15:0PageViews:16:0IP:16:0Session:16:0PageViews:17:0IP:17:0Session:17:0PageViews:18:0IP:18:0Session:18:0PageViews:19:0IP:19:0Session:19:0PageViews:20:0IP:20:0Session:20:0PageViews:21:0IP:21:0Session:21:0PageViews:22:0IP:22:0Session:22:0PageViews:23:0IP:23:0Session:23:0
6.4
4.8
3.2
1.6
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
08362
11110
21110
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
180000
190000
200000
210000
220000
230000
Unique52
Summation108
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด

Enabled
Java Enabled110.00%
Cookie Enabled10100.00%
Proxy Enabled00.00%
TOP Daily Visitor
IPCountryPageview
1.47.203.228Thailand4
1.46.10.26Thailand3
125.26.89.188Thailand1
223.205.82.85Thailand1
202.29.51.126Thailand1
TOP Referer
NAMEPageviewPercent
www.google.co.th480.00
google.120.00
TOP URL
NAMEPageviewPercent
krurayong.in.th10100.00
TOP OS
NAMEPageviewPercent
Windows 7550.00
Linux440.00
Windows XP110.00
TOP Browser Version
NAMEPageviewPercent
Chrome/47.0.2526.83 Mobile Saf1440.00
Firefox/43.0330.00
Chrome/48.0.2564.103 Safari/537220.00
Chrome/12.0.742.30 Safari/534.3110.00
TOP Search Engine
NAMEPageviewPercent
google.1100.00
TOP Search Keyword
NAMEPageviewPercent
วิจัยแบบสอบถาม : ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้1100.00
TOP Resolution
NAMEPageviewPercent
1366*768550.00
320*534440.00
1024*768110.00
TOP Color Depth
NAMEPageviewPercent
24550.00
32550.00
TOP JavaScript
NAMEPageviewPercent
1.310100.00
TOP Language
NAMEPageviewPercent
en1050.00
th1050.00
TOP Domain
NAMEPageviewPercent
Thailand (.th)9100.00
TOP PAGE
NAMEPageviewPercent
UTQ-55106 อังกฤษมัธยม | ครูระยอง440.00
UTQ-02131การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ | ครูระยอง220.00
UTQ-55119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา | ครูระยอง110.00
UTQ-55125 บรรณารักษ์ | ครูระยอง110.00
UTQ-00106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ครูระยอง110.00
UTQ-00105 การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน | ครูระยอง110.00

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509