ชื่อสมาชิก :: www.rayong2.net | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท ::
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day

Hourly Stat วัน [04/03/2015]
5PageViews:0:3IP:0:2Session:0:3PageViews:1:2IP:1:2Session:1:2PageViews:2:0IP:2:0Session:2:0PageViews:3:1IP:3:1Session:3:1PageViews:4:0IP:4:0Session:4:0PageViews:5:1IP:5:1Session:5:1PageViews:6:0IP:6:0Session:6:0PageViews:7:5IP:7:4Session:7:5PageViews:8:3IP:8:3Session:8:3PageViews:9:0IP:9:0Session:9:0PageViews:10:0IP:10:0Session:10:0PageViews:11:0IP:11:0Session:11:0PageViews:12:0IP:12:0Session:12:0PageViews:13:0IP:13:0Session:13:0PageViews:14:0IP:14:0Session:14:0PageViews:15:0IP:15:0Session:15:0PageViews:16:0IP:16:0Session:16:0PageViews:17:0IP:17:0Session:17:0PageViews:18:0IP:18:0Session:18:0PageViews:19:0IP:19:0Session:19:0PageViews:20:0IP:20:0Session:20:0PageViews:21:0IP:21:0Session:21:0PageViews:22:0IP:22:0Session:22:0PageViews:23:0IP:23:0Session:23:0
4
3
2
1
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
03231
12220
20000
31110
40000
51110
60000
75451
83330
90000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
180000
190000
200000
210000
220000
230000
Unique122
Summation1515
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด

Enabled
Java Enabled1066.67%
Cookie Enabled15100.00%
Proxy Enabled00.00%
TOP Daily Visitor
IPCountryPageview
110.171.66.49Thailand3
1.2.249.0Thailand2
1.46.8.8Thailand1
114.109.120.111Thailand1
49.48.152.165Thailand1
223.207.248.166Thailand1
49.228.224.221Thailand1
171.5.250.62Thailand1
118.174.116.184Thailand1
203.113.116.219Thailand1
1.2.253.42Thailand1
119.42.94.120Thailand1
TOP Referer
NAMEPageviewPercent
www.facebook.com640.00
l.facebook.com320.00
bookmark320.00
google.16.67
www.google.co.th16.67
krurayong.in.th16.67
TOP URL
NAMEPageviewPercent
krurayong.in.th15100.00
TOP OS
NAMEPageviewPercent
Windows 71280.00
Linux16.67
Windows NT 6.316.67
Mac OS X16.67
TOP Browser Version
NAMEPageviewPercent
Chrome/40.0.2214.115 Safari/537426.67
Firefox/35.0320.00
Chrome/40.0.2214.95 Safari/537.213.33
Firefox/3.6.1216.67
Chrome/40.0.2214.91 Safari/537.16.67
Mozilla/5.0 16.67
Firefox/33.016.67
Chrome/30.0.0.0 Mob1.46.8.816.67
Safari49.228.224.22116.67
TOP Resolution
NAMEPageviewPercent
1366*768533.33
1467*825320.00
480*32016.67
1920*108016.67
320*56816.67
1360*76816.67
1280*80016.67
1024*76816.67
1600*90016.67
TOP Color Depth
NAMEPageviewPercent
241386.67
32213.33
TOP JavaScript
NAMEPageviewPercent
1.315100.00
TOP Language
NAMEPageviewPercent
th2558.14
en1841.86
TOP Domain
NAMEPageviewPercent
US Commercial (.com)975.00
Thailand (.th)325.00
TOP PAGE
NAMEPageviewPercent
UTQ-02137 การพัฒนาสมรรถนะฯ | ครูระยอง426.67
Not Found | ครูระยอง213.33
UTQ-00202 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย : สำหรับชั้นมัธยมศึกษา | ครูระยอง213.33
รับสมัคร | ครูระยอง16.67
UTQ-02128 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การเรียนรู้แบบโครงงาน | ครูระยอง16.67
UTQ-55124 แนะแนว | ครูระยอง16.67
UTQ-55101 ไทย ประถม | ครูระยอง16.67
UTQ-00213 สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีศึกษา | ครูระยอง16.67
ยืดตั๋วครูชั่วคราว “90วันทุกสังกัด” | ครูระยอง16.67
UTQ-02110 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา | ครูระยอง16.67

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509