ชื่อสมาชิก :: www.rayong2.net | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท ::
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day

Hourly Stat วัน [23/05/2015]
47PageViews:0:37IP:0:1Session:0:1PageViews:1:3IP:1:2Session:1:3PageViews:2:1IP:2:1Session:2:1PageViews:3:0IP:3:0Session:3:0PageViews:4:0IP:4:0Session:4:0PageViews:5:4IP:5:3Session:5:4PageViews:6:3IP:6:2Session:6:2PageViews:7:0IP:7:0Session:7:0PageViews:8:0IP:8:0Session:8:0PageViews:9:0IP:9:0Session:9:0PageViews:10:0IP:10:0Session:10:0PageViews:11:0IP:11:0Session:11:0PageViews:12:0IP:12:0Session:12:0PageViews:13:0IP:13:0Session:13:0PageViews:14:0IP:14:0Session:14:0PageViews:15:0IP:15:0Session:15:0PageViews:16:0IP:16:0Session:16:0PageViews:17:0IP:17:0Session:17:0PageViews:18:0IP:18:0Session:18:0PageViews:19:0IP:19:0Session:19:0PageViews:20:0IP:20:0Session:20:0PageViews:21:0IP:21:0Session:21:0PageViews:22:0IP:22:0Session:22:0PageViews:23:0IP:23:0Session:23:0
37.6
28.2
18.8
9.4
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
037111
13231
21110
30000
40000
54341
63221
70000
80000
90000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
180000
190000
200000
210000
220000
230000
Unique85
Summation4811
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด

Enabled
Java Enabled4695.83%
Cookie Enabled48100.00%
Proxy Enabled00.00%
TOP Daily Visitor
IPCountryPageview
171.5.153.190Thailand37
223.205.171.205Thailand2
182.53.54.122Thailand2
49.48.134.160Thailand2
49.230.71.32Thailand2
223.204.211.53Thailand1
113.53.211.75Thailand1
27.55.67.173Thailand1
TOP Referer
NAMEPageviewPercent
krurayong.in.th3777.08
www.facebook.com48.33
google.36.25
www.google.co.th24.17
th-th.facebook.com12.08
l.facebook.com12.08
TOP URL
NAMEPageviewPercent
krurayong.in.th48100.00
TOP OS
NAMEPageviewPercent
Windows 74287.50
Windows XP48.33
Linux12.08
Windows NT 6.312.08
TOP Browser Version
NAMEPageviewPercent
Chrome/37.0.2062.124 Safari/5373777.08
Chrome/43.0.2357.65 Safari/537.48.33
Chrome/42.0.2311.152 Safari/53736.25
Firefox/38.024.17
Chrome/42.0.2311.111 Mobile Saf12.08
Chrome/13.0.782.107 Safari/535.12.08
TOP Search Engine
NAMEPageviewPercent
google.1100.00
TOP Search Keyword
NAMEPageviewPercent
เฉลย utq 002191100.00
TOP Resolution
NAMEPageviewPercent
1360*7683777.08
1366*768510.42
1280*80024.17
800*60024.17
360*64012.08
1920*108012.08
TOP Color Depth
NAMEPageviewPercent
244695.83
3224.17
TOP JavaScript
NAMEPageviewPercent
1.348100.00
TOP Language
NAMEPageviewPercent
en8886.27
th1413.73
TOP Domain
NAMEPageviewPercent
Thailand (.th)4287.50
US Commercial (.com)612.50
TOP PAGE
NAMEPageviewPercent
เฉลย utq | ครูระยอง | Page 948.33
UTQ-55101 ไทย ประถม | ครูระยอง36.25
เฉลย utq | ครูระยอง | Page 1636.25
เฉลย utq | ครูระยอง | Page 1736.25
เฉลย utq | ครูระยอง | Page 1836.25
UTQ-02105 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา | ครูระยอง24.17
UTQ-55105 อังกฤษ ประถม | ครูระยอง24.17
เฉลย utq | ครูระยอง | Page 1024.17
เฉลย utq | ครูระยอง | Page 1124.17
เฉลย utq | ครูระยอง | Page 1224.17
เฉลย utq | ครูระยอง | Page 1324.17
เฉลย utq | ครูระยอง | Page 1424.17
UTQ-00219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : การพัฒนาระบบแนะแนว | ครูระยอง12.08
UTQ-55103 สังคม | ครูระยอง12.08
UTQ-55302 ห้องเรียนคุณภาพ 5 ด้าน | ครูระยอง12.08
เฉลย utq | ครูระยอง | Page 812.08
UTQ-02128 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การเรียนรู้แบบโครงงาน | ครูระยอง12.08
UTQ-55110 วิทย์ | ครูระยอง12.08
UTQ-55106 อังกฤษมัธยม | ครูระยอง12.08
UTQ-55120 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา | ครูระยอง12.08
UTQ-00213 สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีศึกษา | ครูระยอง12.08
UTQ-00216 สาระการเรียนรู้ กอท. | ครูระยอง12.08
UTQ-55107 คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา | ครูระยอง12.08
UTQ-2129 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | ครูระยอง12.08
เฉลย utq | ครูระยอง | Page 1512.08
เฉลย utq | ครูระยอง | Page 1912.08
UTQ-55104 สังคม มัธยม | ครูระยอง12.08
UTQ-00209 สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม : โครงงานประวัติศาสตร์ | ครูระยอง12.08
UTQ-55116 พละศึกษา สุขศึกษา ประถมศึกษา | ครูระยอง12.08
UTQ-00105 การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน | ครูระยอง12.08

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509