ชื่อสมาชิก :: www.rayong2.net | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท ::
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day

Hourly Stat วัน [23/02/2017]
7PageViews:0:6IP:0:1Session:0:4PageViews:1:3IP:1:1Session:1:2PageViews:2:0IP:2:0Session:2:0PageViews:3:0IP:3:0Session:3:0PageViews:4:0IP:4:0Session:4:0PageViews:5:0IP:5:0Session:5:0PageViews:6:0IP:6:0Session:6:0PageViews:7:0IP:7:0Session:7:0PageViews:8:7IP:8:5Session:8:7PageViews:9:0IP:9:0Session:9:0PageViews:10:0IP:10:0Session:10:0PageViews:11:0IP:11:0Session:11:0PageViews:12:0IP:12:0Session:12:0PageViews:13:0IP:13:0Session:13:0PageViews:14:0IP:14:0Session:14:0PageViews:15:0IP:15:0Session:15:0PageViews:16:0IP:16:0Session:16:0PageViews:17:0IP:17:0Session:17:0PageViews:18:0IP:18:0Session:18:0PageViews:19:0IP:19:0Session:19:0PageViews:20:0IP:20:0Session:20:0PageViews:21:0IP:21:0Session:21:0PageViews:22:0IP:22:0Session:22:0PageViews:23:0IP:23:0Session:23:0
5.6
4.2
2.8
1.4
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
06141
13121
20000
30000
40000
50000
60000
70000
87572
90000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
180000
190000
200000
210000
220000
230000
Unique63
Summation1613
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด

Enabled
Java Enabled425.00%
Cookie Enabled16100.00%
Proxy Enabled16.25%
TOP Daily Visitor
IPCountryPageview
124.122.126.48Thailand9
110.77.184.93Thailand2
202.29.179.10Thailand2
202.29.177.49Thailand1
182.93.129.140Thailand1
1.47.10.111Thailand1
TOP Referer
NAMEPageviewPercent
www.google.co.th531.25
www.krurayong.in.th425.00
bookmark318.75
google.212.50
web.facebook.com16.25
l.facebook.com16.25
TOP URL
NAMEPageviewPercent
www.krurayong.in.th16100.00
TOP OS
NAMEPageviewPercent
Windows 71275.00
Linux212.50
Windows NT 6.3212.50
TOP Browser Version
NAMEPageviewPercent
Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.1168.75
Mozilla/5.0 425.00
Chrome/51.0.2683.0 Safari/537.316.25
TOP Search Engine
NAMEPageviewPercent
google.1100.00
TOP Search Keyword
NAMEPageviewPercent
เฉลย tepe 581041100.00
TOP Resolution
NAMEPageviewPercent
1366*7681381.25
360*640212.50
1093*61516.25
TOP Color Depth
NAMEPageviewPercent
241487.50
32212.50
TOP JavaScript
NAMEPageviewPercent
1.316100.00
TOP Language
NAMEPageviewPercent
en2859.57
th1940.43
TOP Domain
NAMEPageviewPercent
Thailand (.th)1076.92
US Commercial (.com)323.08
TOP PAGE
NAMEPageviewPercent
UTQ-55208 การบริหารงานพัสดุ | ครูระยอง425.00
ครูระยอง | ข่าวสารในวงการศึกษา318.75
TEPE-58104 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 19/20 | ครูระยอง212.50
UTQ-02108 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา | ครูระยอง16.25
UTQ-02137 การพัฒนาสมรรถนะฯ | ครูระยอง16.25
TEPE-58303 การบริหารจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) (20 ข้อ) | ครูระยอง16.25
tepe 58004 ค่านิยม 12 ประการ แบบทดสอบ Post โ€“test 14/20 | ครูระยอง16.25
Not Found | ครูระยอง16.25
เฉลย utq Archives - ครูระยอง | ครูระยอง16.25
UTQ-02110 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา | ครูระยอง16.25

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509