ชื่อสมาชิก :: www.rayong2.net | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท ::
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day

Hourly Stat วัน [30/01/2015]
27PageViews:0:17IP:0:10Session:0:13PageViews:1:8IP:1:7Session:1:8PageViews:2:12IP:2:1Session:2:2PageViews:3:6IP:3:2Session:3:3PageViews:4:1IP:4:1Session:4:1PageViews:5:9IP:5:6Session:5:8PageViews:6:0IP:6:0Session:6:0PageViews:7:0IP:7:0Session:7:0PageViews:8:0IP:8:0Session:8:0PageViews:9:0IP:9:0Session:9:0PageViews:10:0IP:10:0Session:10:0PageViews:11:0IP:11:0Session:11:0PageViews:12:0IP:12:0Session:12:0PageViews:13:0IP:13:0Session:13:0PageViews:14:0IP:14:0Session:14:0PageViews:15:0IP:15:0Session:15:0PageViews:16:0IP:16:0Session:16:0PageViews:17:0IP:17:0Session:17:0PageViews:18:0IP:18:0Session:18:0PageViews:19:0IP:19:0Session:19:0PageViews:20:0IP:20:0Session:20:0PageViews:21:0IP:21:0Session:21:0PageViews:22:0IP:22:0Session:22:0PageViews:23:0IP:23:0Session:23:0
21.6
16.2
10.8
5.4
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
01710133
18781
212121
36232
41110
59682
60000
70000
80000
90000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
180000
190000
200000
210000
220000
230000
Unique258
Summation5335
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด

Enabled
Java Enabled4686.79%
Cookie Enabled5298.11%
Proxy Enabled23.77%
TOP Daily Visitor
IPCountryPageview
183.88.48.47Thailand15
1.1.254.237Thailand5
58.8.83.132Thailand4
49.237.161.77Thailand3
27.55.226.106Thailand3
1.20.13.161Thailand2
119.42.78.155Thailand2
171.98.183.32Thailand2
27.130.40.185Thailand1
1.0.201.184Thailand1
49.48.98.120Thailand1
49.230.130.132Thailand1
1.1.163.58Thailand1
171.5.251.192Thailand1
1.1.212.65Thailand1
125.26.204.143Thailand1
101.51.61.27Thailand1
110.171.237.54Thailand1
49.230.77.218Thailand1
1.46.109.250Thailand1
113.53.182.196Thailand1
110.171.238.241Thailand1
180.183.239.12Thailand1
101.51.207.94Thailand1
171.99.223.204Thailand1
TOP Referer
NAMEPageviewPercent
www.facebook.com1528.30
l.facebook.com1324.53
www.google.co.th1324.53
th-th.facebook.com35.66
bookmark35.66
us.wow.com23.77
baidu.co.th23.77
www.thstats.com11.89
krurayong.in.th11.89
TOP URL
NAMEPageviewPercent
krurayong.in.th53100.00
TOP OS
NAMEPageviewPercent
Windows 73769.81
Windows XP1324.53
Linux23.77
Windows NT 6.311.89
TOP Browser Version
NAMEPageviewPercent
Chrome/40.0.2214.93 Safari/537.2139.62
Chrome/33.0.1750.146 Safari/5371120.75
MSIE 8.0713.21
Firefox/35.059.43
Mozilla/5.0 35.66
MSIE 9.023.77
Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.11.89
Chrome/26.0.1410.43 Spark/2.x S11.89
Chrome/39.0.2171.99 Safari/537.11.89
Chrome/36.0.1985.143 Safari/53711.89
TOP Search Engine
NAMEPageviewPercent
baidu.co.th2100.00
TOP Search Keyword
NAMEPageviewPercent
เฉลยutq55116150.00
utq 00228 เฉลย iระยอง150.00
TOP Resolution
NAMEPageviewPercent
1366*7683871.70
1024*60047.55
1093*61435.66
480*80023.77
1280*72011.89
1280*76811.89
1192*67011.89
1138*64011.89
1017*57211.89
1365*102411.89
TOP Color Depth
NAMEPageviewPercent
244381.13
321018.87
TOP JavaScript
NAMEPageviewPercent
1.353100.00
TOP Language
NAMEPageviewPercent
en7769.37
th3329.73
Others10.90
TOP Domain
NAMEPageviewPercent
US Commercial (.com)3468.00
Thailand (.th)1632.00
TOP PAGE
NAMEPageviewPercent
UTQ-02127 การเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ | ครูระยอง713.21
UTQ-02137 การพัฒนาสมรรถนะฯ | ครูระยอง713.21
UTQ-55102 ไทย มัธยม | ครูระยอง611.32
Not Found | ครูระยอง59.43
UTQ-02130 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัด การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ | ครูระยอง35.66
UTQ-02128 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การเรียนรู้แบบโครงงาน | ครูระยอง23.77
UTQ-55210 การบริหารแนวใหม่ | ครูระยอง23.77
UTQ-02131การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ | ครูระยอง23.77
UTQ-55122 ปฐมวัย | ครูระยอง23.77
UTQ-55116 พละศึกษา สุขศึกษา ประถมศึกษา | ครูระยอง23.77
UTQ-55208 การบริหารงานพัสดุ | ครูระยอง23.77
ครูระยอง | ข่าวสารในวงการศึกษา 11.89
UTQ-55301 จิตวิญญาณความเป็นครู | ครูระยอง11.89
UTQ-55305 การสร้างผลงานวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ เลื่อนวิทยฐานะ | ครูระยอง11.89
UTQ-55302 ห้องเรียนคุณภาพ 5 ด้าน | ครูระยอง11.89
UTQ-00106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ครูระยอง11.89
UTQ-00213 สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีศึกษา | ครูระยอง11.89
UTQ-02131(update#1) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | ครูระยอง11.89
UTQ-00216 สาระการเรียนรู้ กอท. | ครูระยอง11.89
เฉลย utq | ครูระยอง11.89
UTQ-02132 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง | ครูระยอง11.89
สพฐ.สั่ง ร.ร. ปรับสอนแบบแจกลูกสะกดคำ สนองพระราชดำรัส โ€œสมเด็จพระเทพฯโ€ | ครูระยอง11.89
UTQ-02129 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน | ครูระยอง11.89
UTQ-55118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา | ครูระยอง11.89

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509