ชื่อสมาชิก :: www.rayong2.net | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท ::
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph Login| Yearly Stat | Monthly Stat | Daily Stat | Hourly Stat | Thai
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day

Hourly Stat วัน [26/11/2015]
26PageViews:0:4IP:0:3Session:0:3PageViews:1:3IP:1:3Session:1:3PageViews:2:0IP:2:0Session:2:0PageViews:3:0IP:3:0Session:3:0PageViews:4:0IP:4:0Session:4:0PageViews:5:0IP:5:0Session:5:0PageViews:6:1IP:6:1Session:6:1PageViews:7:6IP:7:3Session:7:6PageViews:8:1IP:8:1Session:8:1PageViews:9:13IP:9:8Session:9:10PageViews:10:6IP:10:4Session:10:6PageViews:11:9IP:11:2Session:11:3PageViews:12:8IP:12:2Session:12:3PageViews:13:16IP:13:7Session:13:11PageViews:14:9IP:14:6Session:14:8PageViews:15:0IP:15:0Session:15:0PageViews:16:0IP:16:0Session:16:0PageViews:17:0IP:17:0Session:17:0PageViews:18:0IP:18:0Session:18:0PageViews:19:0IP:19:0Session:19:0PageViews:20:0IP:20:0Session:20:0PageViews:21:0IP:21:0Session:21:0PageViews:22:0IP:22:0Session:22:0PageViews:23:0IP:23:0Session:23:0
20.8
15.6
10.4
5.2
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
04331
13330
20000
30000
40000
50000
61110
76362
81110
9138103
106462
119232
128231
13167114
149683
150000
160000
170000
180000
190000
200000
210000
220000
230000
Unique3317
Summation7655
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด

Enabled
Java Enabled7092.11%
Cookie Enabled76100.00%
Proxy Enabled45.26%
TOP Daily Visitor
IPCountryPageview
113.53.69.44Thailand10
106.0.211.172Thailand7
1.0.172.190Thailand6
118.175.128.10Thailand5
202.29.178.190Thailand4
125.27.170.136Thailand3
125.26.163.113Thailand3
202.29.179.147Thailand3
202.29.212.141Thailand3
202.29.176.171Thailand2
203.172.241.145Thailand2
1.47.105.226Thailand2
49.230.211.116Thailand2
125.25.75.235Thailand2
49.229.36.209Thailand2
1.4.237.128Thailand2
223.207.181.136Thailand2
171.4.248.61Thailand1
125.26.128.72Thailand1
171.5.248.84Thailand1
27.55.217.8Thailand1
87.4.129.64Italy1
202.29.177.214Thailand1
106.0.210.25Thailand1
203.113.114.101Thailand1
202.29.179.174Thailand1
49.237.132.196Thailand1
110.77.173.27Thailand1
203.172.181.58Thailand1
49.230.237.249Thailand1
TOP Referer
NAMEPageviewPercent
www.google.co.th1931.15
krurayong.in.th1829.51
www.facebook.com711.48
bookmark46.56
www.rayong2.go.th34.92
l.facebook.com34.92
google.23.28
r.search.yahoo.com11.64
fast-wordpress-start.com11.64
search.v9.com11.64
plus.url.google.com11.64
yahoo.11.64
TOP URL
NAMEPageviewPercent
krurayong.in.th76100.00
TOP OS
NAMEPageviewPercent
Windows 75369.74
Windows XP1215.79
Windows NT 6.379.21
Windows NT 10.022.63
Linux11.32
Mac OS X11.32
TOP Browser Version
NAMEPageviewPercent
Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.4255.26
Chrome/45.0.2454.101 Safari/5371013.16
Chrome/43.0.2357.124 Safari/53779.21
Chrome/44.0.2403.130 Safari/53745.26
MSIE 9.033.95
Firefox/41.022.63
MSIE 7.011.32
MSIE 8.011.32
Mozilla/5.0 11.32
Safari49.237.132.19611.32
Firefox/15.011.32
Chrome/36.0.1985.143 Safari/53711.32
Chrome/30.0.1599.101 Safari/53711.32
Chrome/42.0.2311.135 Safari/53711.32
TOP Search Engine
NAMEPageviewPercent
yahoo.1100.00
TOP Search Keyword
NAMEPageviewPercent
aar ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้1100.00
TOP Resolution
NAMEPageviewPercent
1366*7683546.05
1152*8641013.16
1280*800911.84
1600*90079.21
1440*90045.26
1707*96033.95
1360*76822.63
1024*76822.63
1280*72011.32
1280*76811.32
480*80011.32
320*48011.32
TOP Color Depth
NAMEPageviewPercent
247092.11
3267.89
TOP JavaScript
NAMEPageviewPercent
1.376100.00
TOP Language
NAMEPageviewPercent
en8751.79
th7947.02
it10.60
Others10.60
TOP Domain
NAMEPageviewPercent
Thailand (.th)5375.71
US Commercial (.com)1724.29
TOP PAGE
NAMEPageviewPercent
ครูระยอง | ข่าวสารในวงการศึกษา 1418.42
UTQ-55301 จิตวิญญาณความเป็นครู | ครูระยอง67.89
Not Found | ครูระยอง56.58
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge) | ครูระยอง45.26
UTQ-55213 การบริหารเชิงกลยุทธ์ | ครูระยอง45.26
UTQ-02105 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา | ครูระยอง33.95
UTQ-55120 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา | ครูระยอง33.95
UTQ-55214 การพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหาร | ครูระยอง33.95
UTQ-55125 การสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนางานวิชาการ | ครูระยอง33.95
ระดมความเห็น “สะเต็มศึกษา” ชี้จำเป็นศต.21 | ครูระยอง33.95
UTQ-55208 การบริหารงานพัสดุ | ครูระยอง33.95
UTQ-55103 สังคม | ครูระยอง22.63
UTQ-55125 บรรณารักษ์ | ครูระยอง22.63
UTQ-55302 ห้องเรียนคุณภาพ 5 ด้าน | ครูระยอง22.63
UTQ-55210 การบริหารแนวใหม่ | ครูระยอง22.63
(ร่าง) ตารางกำหนดการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ (ว16,ว17) ปี 2558 | ครูระยอง22.63
UTQ-55116 พละศึกษา สุขศึกษา ประถมศึกษา | ครูระยอง22.63
UTQ-55118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา | ครูระยอง22.63
นโยบาย | ครูระยอง11.32
หลักสูตร | ครูระยอง11.32
UTQ-55110 วิทย์ | ครูระยอง11.32
UTQ-55101 ไทย ประถม | ครูระยอง11.32
กลับมาอีกครั้งกลับ UTQ ออนไลน | ครูระยอง11.32
UTQ-55108 คณิต มัธยมศึกษาตอนต้น | ครูระยอง11.32
UTQ-55107 คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา | ครูระยอง11.32
การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | ครูระยอง11.32
หลักสูตร | ครูระยอง | Page 211.32
UTQ-2129 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | ครูระยอง11.32
การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | ครูระยอง11.32

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509