ชื่อสมาชิก :: www.rayong2.net | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท ::
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph Login| Yearly Stat | Monthly Stat | Daily Stat | Hourly Stat | Thai
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day

Hourly Stat วัน [24/09/2017]
24PageViews:0:14IP:0:1Session:0:2PageViews:1:0IP:1:0Session:1:0PageViews:2:0IP:2:0Session:2:0PageViews:3:0IP:3:0Session:3:0PageViews:4:0IP:4:0Session:4:0PageViews:5:0IP:5:0Session:5:0PageViews:6:0IP:6:0Session:6:0PageViews:7:0IP:7:0Session:7:0PageViews:8:0IP:8:0Session:8:0PageViews:9:0IP:9:0Session:9:0PageViews:10:0IP:10:0Session:10:0PageViews:11:0IP:11:0Session:11:0PageViews:12:0IP:12:0Session:12:0PageViews:13:0IP:13:0Session:13:0PageViews:14:0IP:14:0Session:14:0PageViews:15:0IP:15:0Session:15:0PageViews:16:0IP:16:0Session:16:0PageViews:17:0IP:17:0Session:17:0PageViews:18:0IP:18:0Session:18:0PageViews:19:0IP:19:0Session:19:0PageViews:20:0IP:20:0Session:20:0PageViews:21:0IP:21:0Session:21:0PageViews:22:0IP:22:0Session:22:0PageViews:23:0IP:23:0Session:23:0
19.2
14.4
9.6
4.8
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
014121
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
180000
190000
200000
210000
220000
230000
Unique11
Summation142
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด

Enabled
Java Enabled00.00%
Cookie Enabled14100.00%
Proxy Enabled00.00%
TOP Daily Visitor
IPCountryPageview
1.10.248.129Thailand14
TOP Referer
NAMEPageviewPercent
www.krurayong.in.th1285.71
www.google.co.th214.29
TOP URL
NAMEPageviewPercent
www.krurayong.in.th14100.00
TOP OS
NAMEPageviewPercent
Windows 714100.00
TOP Browser Version
NAMEPageviewPercent
Firefox/55.014100.00
TOP Resolution
NAMEPageviewPercent
1366*76814100.00
TOP Color Depth
NAMEPageviewPercent
2414100.00
TOP JavaScript
NAMEPageviewPercent
1.314100.00
TOP Language
NAMEPageviewPercent
en2866.67
th1433.33
TOP Domain
NAMEPageviewPercent
Thailand (.th)14100.00
TOP PAGE
NAMEPageviewPercent
TEPE-58103 การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง (19/20) | ครูระยอง321.43
TEPE-58303 การบริหารจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) (20 ข้อ) | ครูระยอง321.43
TEPE-58104 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 19/20 | ครูระยอง321.43
TEPE-58304 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 14/20 คะแนน | ครูระยอง214.29
TEPE-58102 การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ (16/20) | ครูระยอง214.29
TEPE-58302 การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด ได้ 17/20 | ครูระยอง17.14

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509