ชื่อสมาชิก :: www.rayong2.net | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท ::
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph Login| Yearly Stat | Monthly Stat | Daily Stat | Hourly Stat | Thai
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day

Hourly Stat วัน [10/10/2015]
34PageViews:0:10IP:0:2Session:0:4PageViews:1:4IP:1:3Session:1:4PageViews:2:1IP:2:1Session:2:1PageViews:3:0IP:3:0Session:3:0PageViews:4:1IP:4:1Session:4:1PageViews:5:2IP:5:2Session:5:2PageViews:6:3IP:6:1Session:6:2PageViews:7:0IP:7:0Session:7:0PageViews:8:9IP:8:4Session:8:7PageViews:9:18IP:9:8Session:9:15PageViews:10:14IP:10:9Session:10:14PageViews:11:24IP:11:5Session:11:5PageViews:12:11IP:12:8Session:12:11PageViews:13:18IP:13:10Session:13:12PageViews:14:4IP:14:3Session:14:4PageViews:15:20IP:15:10Session:15:13PageViews:16:9IP:16:8Session:16:9PageViews:17:17IP:17:8Session:17:14PageViews:18:15IP:18:8Session:18:10PageViews:19:12IP:19:6Session:19:8PageViews:20:0IP:20:0Session:20:0PageViews:21:0IP:21:0Session:21:0PageViews:22:0IP:22:0Session:22:0PageViews:23:0IP:23:0Session:23:0
27.2
20.4
13.6
6.8
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
010242
14341
21110
30000
41110
52220
63121
70000
89473
9188155
10149143
1124551
12118113
131810124
144341
152010134
169891
17178144
18158102
1912682
200000
210000
220000
230000
Unique7641
Summation192136
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด

Enabled
Java Enabled17591.15%
Cookie Enabled192100.00%
Proxy Enabled10.52%
TOP Daily Visitor
IPCountryPageview
110.77.159.47Thailand20
223.207.184.122Thailand8
202.29.178.68Thailand7
223.206.42.166Thailand7
202.29.179.189Thailand6
27.55.75.211Thailand6
49.237.129.64Thailand5
118.173.35.14Thailand5
1.10.214.13Thailand5
223.206.193.221Thailand4
1.2.234.89Thailand4
171.5.213.2Thailand4
101.51.173.33Thailand4
125.27.245.46Thailand4
171.7.246.47Thailand4
1.20.166.141Thailand4
223.205.246.239Thailand4
1.46.79.227Thailand4
101.51.176.164Thailand3
223.205.250.208Thailand3
171.4.243.228Thailand3
49.230.76.30Thailand3
171.4.247.123Thailand3
27.55.23.181Thailand3
223.205.240.14Thailand2
118.173.112.176Thailand2
203.172.248.233Thailand2
110.168.72.254Thailand2
202.44.233.92Thailand2
125.25.234.69Thailand2
TOP Referer
NAMEPageviewPercent
www.google.co.th5234.90
krurayong.in.th4328.86
bookmark1510.07
l.facebook.com85.37
google.74.70
govome4.insppartner.com53.36
lm.facebook.com42.68
int.search.myway.com32.01
ask.com21.34
sce3.blogspot.com21.34
cse.google.co.th21.34
search.webssearches.com21.34
www.facebook.com21.34
www.rayong2.go.th10.67
bing.com10.67
TOP URL
NAMEPageviewPercent
krurayong.in.th192100.00
TOP OS
NAMEPageviewPercent
Windows 710956.77
Windows XP2412.50
Linux2010.42
Windows NT 6.3168.33
Mac OS X94.69
Windows NT 6.263.12
Windows NT 10.052.60
Mac OS X 10_10_531.56
TOP Browser Version
NAMEPageviewPercent
Chrome/45.0.2454.101 Safari/5379348.44
Chrome/43.0.2357.124 Safari/5374322.40
Mozilla/5.0 2110.94
Chrome/45.0.2454.94 Mobile Safa52.60
MSIE 8.052.60
Chrome/40.0.2214.91 Safari/537.42.08
Chrome/40.0.2214.109 Mobile Saf31.56
Safari/600.8.931.56
MSIE 7.021.04
Firefox/41.021.04
Safari125.25.234.6921.04
Chrome/44.0.2403.133 Mobile Saf21.04
MSIE 10.010.52
Chrome/30.0.0.0 Mobile 49.230.110.52
Chrome/45.0.249.230.98.17410.52
Firefox/37.010.52
Safari/600.1.410.52
Firefox/40.010.52
Chrome/42.0.2311.135 Safari/53710.52
TOP Search Engine
NAMEPageviewPercent
ask.com266.67
google.133.33
TOP Search Keyword
NAMEPageviewPercent
เฉลยutq 55101133.33
utq-55302 ห้องเรียนคุณภาพ 5 ด้าน133.33
gเฉลย utq 55124 แนะแนว133.33
TOP Resolution
NAMEPageviewPercent
1366*76810353.65
360*640157.81
1280*800157.81
1440*900115.73
1024*76894.69
1600*90073.65
375*66763.12
1280*102452.60
1280*72042.08
1360*76842.08
480*80031.56
1280*76821.04
384*68410.52
540*96010.52
1920*108010.52
768*102410.52
320*56810.52
1600*100010.52
800*60010.52
320*48010.52
TOP Color Depth
NAMEPageviewPercent
2415982.81
323317.19
TOP JavaScript
NAMEPageviewPercent
1.3192100.00
TOP Language
NAMEPageviewPercent
th20151.67
en18848.33
TOP Domain
NAMEPageviewPercent
Thailand (.th)12676.36
US Commercial (.com)3923.64
TOP PAGE
NAMEPageviewPercent
ครูระยอง | ข่าวสารในวงการศึกษา 2110.94
UTQ-02137 การพัฒนาสมรรถนะฯ | ครูระยอง168.33
UTQ-55116 พละศึกษา สุขศึกษา ประถมศึกษา | ครูระยอง126.25
UTQ-55302 ห้องเรียนคุณภาพ 5 ด้าน | ครูระยอง94.69
UTQ-00106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ครูระยอง94.69
UTQ-55301 จิตวิญญาณความเป็นครู | ครูระยอง84.17
UTQ-55124 แนะแนว | ครูระยอง84.17
UTQ-55101 ไทย ประถม | ครูระยอง84.17
UTQ-02105 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา | ครูระยอง73.65
UTQ-55107 คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา | ครูระยอง73.65
UTQ-55202 เทคนิคการสร้างทีมงานที่ดี | ครูระยอง52.60
UTQ-55102 ไทย มัธยม | ครูระยอง42.08
UTQ-55103 สังคม | ครูระยอง42.08
UTQ-55105 อังกฤษ ประถม | ครูระยอง42.08
๊UTQ-02304 การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับผู้บริหาร | ครูระยอง42.08
UTQ-02131การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ | ครูระยอง42.08
utq02102 | ครูระยอง31.56
UTQ-02108 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา | ครูระยอง31.56
Not Found | ครูระยอง31.56
UTQ-55122 ปฐมวัย | ครูระยอง31.56
UTQ-00105 การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน | ครูระยอง31.56
UTQ-55119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา | ครูระยอง21.04
utq-2123 | ครูระยอง21.04
เฉลย utq | ครูระยอง | Page 821.04
UTQ-55106 อังกฤษมัธยม | ครูระยอง21.04
UTQ-55120 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา | ครูระยอง21.04
UTQ-55209 การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ | ครูระยอง21.04
UTQ-00210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง) | ครูระยอง21.04
UTQ-02119 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : นาฏศิลป์ (สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) | ครูระยอง21.04
UTQ-00202 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย : สำหรับชั้นมัธยมศึกษา | ครูระยอง21.04

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509