ชื่อสมาชิก :: www.rayong2.net | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท ::
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day

Hourly Stat วัน [05/12/2016]
26PageViews:0:7IP:0:5Session:0:6PageViews:1:9IP:1:3Session:1:8PageViews:2:4IP:2:2Session:2:3PageViews:3:1IP:3:1Session:3:1PageViews:4:0IP:4:0Session:4:0PageViews:5:2IP:5:1Session:5:2PageViews:6:5IP:6:1Session:6:2PageViews:7:7IP:7:5Session:7:7PageViews:8:16IP:8:8Session:8:11PageViews:9:0IP:9:0Session:9:0PageViews:10:0IP:10:0Session:10:0PageViews:11:0IP:11:0Session:11:0PageViews:12:0IP:12:0Session:12:0PageViews:13:0IP:13:0Session:13:0PageViews:14:0IP:14:0Session:14:0PageViews:15:0IP:15:0Session:15:0PageViews:16:0IP:16:0Session:16:0PageViews:17:0IP:17:0Session:17:0PageViews:18:0IP:18:0Session:18:0PageViews:19:0IP:19:0Session:19:0PageViews:20:0IP:20:0Session:20:0PageViews:21:0IP:21:0Session:21:0PageViews:22:0IP:22:0Session:22:0PageViews:23:0IP:23:0Session:23:0
20.8
15.6
10.4
5.2
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
07562
19382
24231
31110
40000
52121
65121
77572
8168114
90000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
180000
190000
200000
210000
220000
230000
Unique2112
Summation5140
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด

Enabled
Java Enabled1835.29%
Cookie Enabled51100.00%
Proxy Enabled00.00%
TOP Daily Visitor
IPCountryPageview
49.229.115.226Thailand9
1.1.135.9Thailand7
58.9.64.90Thailand4
118.174.95.21Thailand4
125.26.240.145Thailand3
223.204.26.215Thailand3
171.5.248.199Thailand2
1.46.41.205Thailand2
202.29.179.68Thailand2
49.48.251.195Thailand2
1.20.163.249Thailand2
180.180.228.197Thailand2
1.46.168.229Thailand1
223.204.18.13Thailand1
171.5.34.53Thailand1
27.145.210.164Thailand1
125.26.250.252Thailand1
49.230.19.110Thailand1
101.51.39.28Thailand1
171.5.247.171Thailand1
171.4.247.232Thailand1
TOP Referer
NAMEPageviewPercent
www.google.co.th2956.86
google.917.65
bookmark59.80
krurayong.in.th47.84
www.facebook.com23.92
www.physics2u.org23.92
TOP URL
NAMEPageviewPercent
krurayong.in.th51100.00
TOP OS
NAMEPageviewPercent
Windows 71325.49
Windows NT 6.31223.53
Linux1019.61
Windows XP611.76
Windows NT 10.0611.76
Mac OS X35.88
Windows Phone 8.011.96
TOP Browser Version
NAMEPageviewPercent
Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.1835.29
Chrome/49.229.115.226917.65
Chrome/49.0.2623.112 Safari/53759.80
Firefox/50.059.80
Chrome/40.0.2214.91 Safari/537.47.84
Chrome/55.0.2883.75 Safari/537.35.88
Safari/602.11.46.41.20523.92
MSIE 10.011.96
Chrome/46.0.2480.0 Safari/537.311.96
Mozilla/5.0 11.96
Safari/60223.204.18.1311.96
Chrome/54.0.2840.85 Safari/537.11.96
TOP Search Engine
NAMEPageviewPercent
google.8100.00
TOP Search Keyword
NAMEPageviewPercent
tepe onlineภาษาอังกฤษ562.50
เฉลย tepe55116112.50
tepe onlineยาเสพติด112.50
เฉลยtepe112.50
TOP Resolution
NAMEPageviewPercent
1366*7682447.06
360*640917.65
1280*80059.80
1920*108047.84
768*102447.84
1360*76823.92
330*54911.96
1024*76811.96
1188*66811.96
TOP Color Depth
NAMEPageviewPercent
243874.51
321325.49
TOP JavaScript
NAMEPageviewPercent
1.351100.00
TOP Language
NAMEPageviewPercent
th7151.08
en6647.48
Others21.44
TOP Domain
NAMEPageviewPercent
Thailand (.th)4291.30
US Commercial (.com)24.35
Non-Profit Organization (.org)24.35
TOP PAGE
NAMEPageviewPercent
TEPE-58304 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 14/20 คะแนน | ครูระยอง713.73
TEPE-58303 การบริหารจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) (20 ข้อ) | ครูระยอง47.84
๊UTQ-02304 การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับผู้บริหาร | ครูระยอง47.84
UTQ-55101 ไทย ประถม | ครูระยอง35.88
UTQ-55105 อังกฤษ ประถม | ครูระยอง35.88
tepe 58004 ค่านิยม 12 ประการ แบบทดสอบ Post โ€“test 14/20 | ครูระยอง35.88
TEPE-58104 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 19/20 | ครูระยอง35.88
TEPE-58105 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร (20/20) | ครูระยอง35.88
TEPE-๕๘๑๐๕ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร | ครูระยอง35.88
UTQ-55202 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน | ครูระยอง23.92
TEPE-58102 การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ | ครูระยอง23.92
UTQ-55301 จิตวิญญาณความเป็นครู | ครูระยอง11.96
TEPE-58102 การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ (16/20) | ครูระยอง11.96
TEPE-58301 การพัฒนาด้วยวิธี Coaching ( 16/20 ) | ครูระยอง11.96
UTQ-55302 ห้องเรียนคุณภาพ 5 ด้าน | ครูระยอง11.96
UTQ-55120 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา | ครูระยอง11.96
TEPE-58201 การปฏิบัติการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 16/20 | ครูระยอง11.96
กลับมาอีกครั้งกลับ UTQ ออนไลน | ครูระยอง11.96
Not Found | ครูระยอง11.96
TEPE-58302 การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด ได้ 17/20 | ครูระยอง11.96
UTQ-02110 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา | ครูระยอง11.96
TEPE-58303 Smart Classroom (26 คะแนน) | ครูระยอง11.96
UTQ-55116 พละศึกษา สุขศึกษา ประถมศึกษา | ครูระยอง11.96
UTQ-55208 การบริหารงานพัสดุ | ครูระยอง11.96
UTQ-00103 การประกันคุณภาพ (โจทย์ใหม่) | ครูระยอง11.96

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509