ชื่อสมาชิก :: www.rayong2.net | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท ::
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day

Hourly Stat วัน [31/08/2016]
42PageViews:0:32IP:0:14Session:0:22PageViews:1:0IP:1:0Session:1:0PageViews:2:0IP:2:0Session:2:0PageViews:3:0IP:3:0Session:3:0PageViews:4:0IP:4:0Session:4:0PageViews:5:0IP:5:0Session:5:0PageViews:6:0IP:6:0Session:6:0PageViews:7:0IP:7:0Session:7:0PageViews:8:0IP:8:0Session:8:0PageViews:9:0IP:9:0Session:9:0PageViews:10:0IP:10:0Session:10:0PageViews:11:0IP:11:0Session:11:0PageViews:12:0IP:12:0Session:12:0PageViews:13:0IP:13:0Session:13:0PageViews:14:0IP:14:0Session:14:0PageViews:15:0IP:15:0Session:15:0PageViews:16:0IP:16:0Session:16:0PageViews:17:0IP:17:0Session:17:0PageViews:18:0IP:18:0Session:18:0PageViews:19:0IP:19:0Session:19:0PageViews:20:0IP:20:0Session:20:0PageViews:21:0IP:21:0Session:21:0PageViews:22:0IP:22:0Session:22:0PageViews:23:0IP:23:0Session:23:0
33.6
25.2
16.8
8.4
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
03214226
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
180000
190000
200000
210000
220000
230000
Unique146
Summation3222
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด

Enabled
Java Enabled1340.62%
Cookie Enabled32100.00%
Proxy Enabled00.00%
TOP Daily Visitor
IPCountryPageview
171.96.246.245Thailand7
1.47.137.145Thailand4
202.29.178.52Thailand4
58.10.187.74Thailand4
223.204.242.226Thailand3
1.179.196.61Thailand2
1.10.209.22Thailand1
49.230.201.149Thailand1
49.49.241.188Thailand1
49.229.45.128Thailand1
110.77.222.201Thailand1
182.232.55.23Thailand1
182.52.31.48Thailand1
119.42.127.185Thailand1
TOP Referer
NAMEPageviewPercent
www.google.co.th1443.75
krurayong.in.th1031.25
google.412.50
l.facebook.com26.25
bookmark26.25
TOP URL
NAMEPageviewPercent
krurayong.in.th32100.00
TOP OS
NAMEPageviewPercent
Mac OS X1031.25
Windows 7825.00
Windows NT 6.3825.00
Windows XP26.25
Windows NT 10.026.25
Linux13.12
Windows NT 6.213.12
TOP Browser Version
NAMEPageviewPercent
Safari/60171.96.246.245721.88
Chrome/52.0.2743.116 Safari/537515.62
Chrome/12.0.742.112 Safari/534.412.50
Chrome/33.0.1726.0 Safari/537.3412.50
Firefox/47.039.38
Safari/601.139.38
Chrome/46.0.2486.0 Safari/537.326.25
Chrome/49.0.2623.112 Safari/53713.12
MSIE 8.013.12
Chrome/28.0.1500.94 Mobile Safa13.12
Chrome/23.0.1270.0 Safari/537.113.12
TOP Search Engine
NAMEPageviewPercent
google.4100.00
TOP Search Keyword
NAMEPageviewPercent
tepe ๕๕๒๐๙ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ4100.00
TOP Resolution
NAMEPageviewPercent
1366*7681650.00
768*10241031.25
1280*80026.25
1024*76826.25
1280*76813.12
320*53413.12
TOP Color Depth
NAMEPageviewPercent
321753.12
241546.88
TOP JavaScript
NAMEPageviewPercent
1.332100.00
TOP Language
NAMEPageviewPercent
th3550.72
en3449.28
TOP Domain
NAMEPageviewPercent
Thailand (.th)2893.33
US Commercial (.com)26.67
TOP PAGE
NAMEPageviewPercent
UTQ-55209 การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ | ครูระยอง412.50
ครูระยอง | ข่าวสารในวงการศึกษา 39.38
TEPE-58102 การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ | ครูระยอง39.38
TEPE-58105 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร (20/20) | ครูระยอง39.38
tepe 58004 ค่านิยม 12 ประการ แบบทดสอบ Post โ€“test 14/20 | ครูระยอง26.25
TEPE-58104 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 19/20 | ครูระยอง26.25
UTQ-55108 คณิต มัธยมศึกษาตอนต้น | ครูระยอง26.25
TEPE-58301 การพัฒนาด้วยวิธี Coaching ( 16/20 ) | ครูระยอง13.12
UTQ-00106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ครูระยอง13.12
UTQ-55106 อังกฤษมัธยม | ครูระยอง13.12
TEPE-58201 การปฏิบัติการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 16/20 | ครูระยอง13.12
UTQ-55107 คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา | ครูระยอง13.12
ข้าราชการศธ.เกษียณสองหมื่นคน ลุ้นโผเก้าอี้ปลัดฯ-เลขาธิการ สกศ. | ครูระยอง13.12
TEPE-58302 การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด ได้ 17/20 | ครูระยอง13.12
UTQ-02110 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา | ครูระยอง13.12
UTQ-55104 สังคม มัธยม | ครูระยอง13.12
TEPE-58303 Smart Classroom (26 คะแนน) | ครูระยอง13.12
TEPE-๕๘๑๐๕ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร | ครูระยอง13.12
UTQ-02129 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน | ครูระยอง13.12
UTQ-55118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา | ครูระยอง13.12

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509