ชื่อสมาชิก :: www.moac.go.th | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 348
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuidePDF Monthly Report Shortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng


Previous Day | Next Day

ประจำวัน 17/05/2010

ประเภทของการเข้ามาที่เว็บ
From:SessionPercent
Bookmark1,07564.80 %
Search Engine48629.29 %
Other WebSite985.91 %
TOP Referers จากจำนวนทั้งหมด 51 อันดับ [ดาวน์โหลด Excel]
NAMEPageviewPercent
www.moac.go.th3,08357.03
bookmark1,47927.36
google.67012.39
th.wikipedia.org180.33
www.google.co.th160.30
search.conduit.com150.28
www.kasetonline.net120.22
www.thaigov.go.th120.22
www.gcc.go.th100.18
www.clt.or.th90.17
bing.com60.11
search.sweetim.com50.09
www.sme.go.th50.09
webcache.googleusercontent.com50.09
kkn-rsc.ricethailand.go.th50.09
job.ocsc.go.th40.07
www.customsclinic.org40.07
chiangmaithailand.tht.in40.07
www.thaiorc.com40.07
www.thaidanskmilk.com30.06
www.panyathai.or.th30.06
www.agriinfo.doae.go.th20.04
search.sanook.com20.04
webhost.cpd.go.th20.04
trat.doae.go.th20.04
ask.com10.02
person.doae.go.th10.02
www.rubook.com10.02
*.mail.live.com10.02
ranong.doae.go.th10.02
www.fisheries.go.th10.02
www.fda.moph.go.th10.02
www.garlicthainampad.com10.02
www.dld.go.th10.02
master-coop.eco.ku.ac.th10.02
tambonbandua.com10.02
www.linkgfx.com10.02
www.jadroob.com10.02
www.cgd.go.th10.02
123.242.162.310.02
www.prigpiroot.com10.02
www.ecitizen.go.th10.02
www.thephanews.com10.02
www.itqthaisilk.com10.02
www.chainat.go.th10.02
www.arda.or.th10.02
61.19.54.13710.02
www.samarksorb.com10.02
radiothailand.prd.go.th10.02
www.acfs.go.th10.02
yahoo.10.02
TOP Search Engines จากจำนวนทั้งหมด 5 อันดับ [ดาวน์โหลด Excel]
NAMEPageviewPercent
google.66998.53
bing.com60.88
search.sanook.com20.29
ask.com10.15
yahoo.10.15
กดที่ รายชื่อ search engine เพื่อดู คีย์เวิร์ด
1google.669
2bing.com6
3search.sanook.com2
4yahoo.1
5ask.com1

TOP Search Keywords จากจำนวนทั้งหมด 338 อันดับ [ดาวน์โหลด Excel]
NAMEPageviewIPVisitor
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์59 (8.69%)--
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์27 (3.98%)--
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์18 (2.65%)--
swot15 (2.21%)--
บัญชี เลื่อน ขั้น เงินเดือน ลูกจ้าง ประจำ11 (1.62%)--
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง10 (1.47%)--
กระทรวงเกษตร9 (1.33%)--
มูลนิธิเกษตราธิการ9 (1.33%)--
กองการเจ้าหน้าที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์8 (1.18%)--
สป.กษ7 (1.03%)--
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 25477 (1.03%)--
ลูกหม่อน6 (0.88%)--
swot analysis6 (0.88%)--
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 160 ลง 20 ตุลาคม 25486 (0.88%)--
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พืชมงคล6 (0.88%)--
สํานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์5 (0.74%)--
ชมพู่ผลไม้5 (0.74%)--
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์5 (0.74%)--
สถาบันเกษตราธิการ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์5 (0.74%)--
สลากกาชาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี25535 (0.74%)--
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์5 (0.74%)--
ตรวจผลสลากกาชาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี25535 (0.74%)--
จัดซื้อจัดจ้าง5 (0.74%)--
มังคุด5 (0.74%)--
มัลเบอร์รี่ สรรพคุณ4 (0.59%)--
ผลสลากกาชาดกระทรวงเกษตร4 (0.59%)--
เทพีคู่หาบเงิน4 (0.59%)--
กฎระเบียบก.พ4 (0.59%)--
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองการเจ้าหน้าที่4 (0.59%)--
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 160 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 25484 (0.59%)--
ทุเรียน4 (0.59%)--
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ4 (0.59%)--
สป.กษ.4 (0.59%)--
เครื่องแบบปฏิบัติการของพนักงานราชการ3 (0.44%)--
balance scorecard3 (0.44%)--
มูลค่าผลิตภัณฑ์ไหม3 (0.44%)--
เครื่องแบบพนักงานราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์3 (0.44%)--
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์3 (0.44%)--
เครื่องแบบพนักงานราชการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์3 (0.44%)--
ระเบียบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ กรณีฉุกเฉิน 25463 (0.44%)--
ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์3 (0.44%)--
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 25533 (0.44%)--
พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี3 (0.44%)--
พิธีสงฆ์ เรียกว่าพระราชพิธี3 (0.44%)--
ตัวอย่างตัวชี้วัดรายบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป3 (0.44%)--
มะม่วง3 (0.44%)--
มัลเบอร์รี่3 (0.44%)--
ผลไม้ไทย2 (0.29%)--
ผลการออกรางวัลสลากกาชาด กระทรวงเกษตร ประจําปี 25532 (0.29%)--
ประโยชน์ ชา ใบ หม่อน2 (0.29%)--
กาทอผ้าด้วยมือ2 (0.29%)--
www.moac.go.th/builder/pd2 (0.29%)--
ใบอนุญาตปุ๋ย2 (0.29%)--
balance score card2 (0.29%)--
สมัครงานสํานักงานปลัดกระทรวงต่างประเทศ2 (0.29%)--
กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์2 (0.29%)--
แนวคิดการมีส่วนร่วม2 (0.29%)--
สบู่ไหมไทย2 (0.29%)--
bsc คือ2 (0.29%)--
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0527.6/ว 1042 (0.29%)--
User's Guide [อ่านเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บ]
Top Referer
Referer คือ ชื่อของโดเมนก่อนที่จะเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณ เช่น เว็บ A มี link เป็น Web B ดังนั้นถ้าท่านเป็นเจ้าของเว็บ B แล้วมีคนที่กดมาจากหน้าเว็บ A ข้อมูลของ Referer จะแสดงเป็น เว็บ A ในกรณีที่คนเยี่ยมชมเว็บไซต์พิมพ์ url ว่า เว็บ B เอง ข้อมูลของ Referer จะแสดงเป็น Bookmark ในกรณีที่คนเยี่ยมชมเว็บไซต์วนเวียนไปมาในเว็บ B ซึ่งเป็นเว็บของท่านเอง และท่านต้องติด logo Truehits ไว้มากกว่า 1 หน้านั้น ข้อมูลของ Referer จะแสดงเป็น เว็บ B แสดงให้เห็นว่ามีการใช้งานในเว็บไซต์ท่านวนไปวนมา ไม่ได้มาแค่หน้าแรกแล้วไม่ดูหน้าอื่นอีกเลย
SearchEngine
SearchEngine คือชื่อเว็บที่ให้บริการค้นหาข้อมูล ซึ่งมาจาก Referer url
Search keyword
Search keyword คือค้นหาเว็บไซต์เราพบ ด้วยคำที่ใช้ค้นหาอะไร

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509