ชื่อสมาชิก :: www.innnews.co.th | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 127
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuidePDF Monthly Report Shortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng


Previous Day

Hourly Stat วัน [12/08/2020]
1.05KPageViews:0:398IP:0:263Session:0:339PageViews:1:208IP:1:165Session:1:170PageViews:2:175IP:2:129Session:2:147PageViews:3:138IP:3:112Session:3:114PageViews:4:175IP:4:110Session:4:115PageViews:5:172IP:5:140Session:5:145PageViews:6:360IP:6:274Session:6:291PageViews:7:560IP:7:391Session:7:413PageViews:8:789IP:8:558Session:8:587PageViews:9:816IP:9:580Session:9:595PageViews:10:905IP:10:592Session:10:699PageViews:11:955IP:11:658Session:11:695PageViews:12:885IP:12:616Session:12:646PageViews:13:897IP:13:613Session:13:641PageViews:14:924IP:14:590Session:14:626PageViews:15:859IP:15:551Session:15:575PageViews:16:867IP:16:512Session:16:615PageViews:17:664IP:17:450Session:17:467PageViews:18:588IP:18:441Session:18:472PageViews:19:639IP:19:457Session:19:479PageViews:20:714IP:20:501Session:20:521PageViews:21:849IP:21:628Session:21:647PageViews:22:0IP:22:0Session:22:0PageViews:23:0IP:23:0Session:23:0
844
633
422
211
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
039826333936
120816517022
217512914723
313811211413
417511011517
517214014523
636027429145
756039141375
878955858792
9816580595114
10905592699118
11955658695128
12885616646116
13897613641119
14924590626124
15859551575105
16867512615110
1766445046781
1858844147274
1963945747990
20714501521103
21849628647110
220000
230000
Unique8,4781,683
Summation13,5379,999
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด

Enabled
Java Enabled5424.00%
Cookie Enabled1348399.60%
Proxy Enabled20.01%
Flash Enabled3282.42%
User's Guide [อ่านเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บ]
Unique IP
Unique IP คือ IP ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่ง IP ที่ไม่ซ้ำกันรายวัน จะไม่เท่ากับผลรวมของ IP รายชั่วโมง เป็นต้น
Unique Session
Unique Session คือ ช่วงเวลาตั้งแต่ ครั้งแรกที่ผู้ใช้รายหนึงเข้ามาที่เว็บ จนถึง ออกจากเว็บไซต์ โดยที่นิยามการออกจากเว็บคือ หายออกไปเกินกว่า 20นาที หรือปิด บราวเซอร์ไป ดังนั้น session จะบวก 1 ทุก ๆ การออกไปจากเว็บ เกินกว่า 20 นาที หรือ ปิดบราวเซอร์
Pageviews
Pageviews คือ จำนวน click ที่หน้าเว็บไซต์
Return IP
Return IP คือ IP ที่เข้ามายังเว็บไซต์แล้วกลับเข้ามาดูอีกครั้ง

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509