ชื่อสมาชิก :: www.tca.or.th | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 1854
[version เก่า] , update Flash, User's GuidePDF Monthly Report Shortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day | Next Day

Hourly Stat วัน [26/03/2009]
695PageViews:0:22IP:0:4Session:0:4PageViews:1:5IP:1:3Session:1:3PageViews:2:1IP:2:1Session:2:1PageViews:3:0IP:3:0Session:3:0PageViews:4:1IP:4:1Session:4:1PageViews:5:2IP:5:2Session:5:2PageViews:6:1IP:6:1Session:6:1PageViews:7:15IP:7:5Session:7:5PageViews:8:49IP:8:18Session:8:20PageViews:9:130IP:9:36Session:9:40PageViews:10:128IP:10:37Session:10:43PageViews:11:130IP:11:29Session:11:31PageViews:12:27IP:12:16Session:12:17PageViews:13:91IP:13:28Session:13:30PageViews:14:176IP:14:37Session:14:39PageViews:15:595IP:15:25Session:15:25PageViews:16:170IP:16:28Session:16:30PageViews:17:121IP:17:13Session:17:14PageViews:18:24IP:18:10Session:18:11PageViews:19:40IP:19:14Session:19:15PageViews:20:33IP:20:11Session:20:12PageViews:21:16IP:21:9Session:21:9PageViews:22:22IP:22:13Session:22:15