ชื่อสมาชิก :: www.st.ac.th | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท ::
กดเลย แบบใหม่=> [version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

Previous Month | Next Month

Daily Stat เดือน [05/2011]
374PageViews:1:10IP:1:5Session:1:7PageViews:2:207IP:2:7Session:2:27PageViews:3:70IP:3:7Session:3:16PageViews:4:205IP:4:7Session:4:23PageViews:5:12IP:5:4Session:5:7PageViews:6:250IP:6:3Session:6:35PageViews:7:15IP:7:11Session:7:13PageViews:8:19IP:8:5Session:8:11PageViews:9:1IP:9:1Session:9:1PageViews:10:274IP:10:3Session:10:39PageViews:11:240IP:11:15Session:11:50PageViews:12:206IP:12:6Session:12:32PageViews:13:62IP:13:9Session:13:15PageViews:14:4IP:14:3Session:14:4PageViews:15:18IP:15:8Session:15:14PageViews:16:7IP:16:6Session:16:7PageViews:17:6IP:17:5Session:17:6PageViews:18:259IP:18:6Session:18:36PageViews:19:209IP:19:10Session:19:36PageViews:20:260IP:20:4Session:20:47PageViews:21:3IP:21:2Session:21:3PageViews:22:10IP:22:5Session:22:8PageViews:23:219IP:23:8Session:23:48PageViews:24:210IP:24:11Session:24:38PageViews:25:198IP:25:6Session:25:34PageViews:26:79IP:26:7Session:26:29PageViews:27:160IP:27:5Session:27:34PageViews:28:13IP:28:8Session:28:11PageViews:29:21IP:29:6Session:29:9PageViews:30:64IP:30:8Session:30:29PageViews:31:201IP:31:5Session:31:41
299.2
224.4
149.6
74.8
0
Daily12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Yใน 1 เดือน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
1/05/201110572
2/05/20112077274
3/05/2011707165
4/05/20112057234
5/05/201112472
6/05/20112503353
7/05/20111511132
8/05/2011195114
9/05/20111110
10/05/20112743393
11/05/201124015508
12/05/20112066323
13/05/2011629156
14/05/20114341
15/05/2011188145
16/05/20117671
17/05/20116561
18/05/20112596362
19/05/201120910364
20/05/20112604473
21/05/20113231
22/05/201110583
23/05/20112198486
24/05/201121011386
25/05/20111986342
26/05/2011797294
27/05/20111605343
28/05/2011138113
29/05/201121693
30/05/2011648292
31/05/20112015413
Unique17883
Summation3512