ชื่อสมาชิก :: www.vmodtech.com | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 370
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuidePDF Monthly Report Shortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng


Previous Day

Hourly Stat วัน [25/09/2020]
4.58KPageViews:0:4357IP:0:41Session:0:43PageViews:1:4364IP:1:36Session:1:39PageViews:2:4361IP:2:25Session:2:25PageViews:3:4293IP:3:22Session:3:23PageViews:4:4347IP:4:19Session:4:20PageViews:5:4314IP:5:11Session:5:11PageViews:6:4357IP:6:19Session:6:21PageViews:7:3602IP:7:31Session:7:33PageViews:8:3542IP:8:71Session:8:73PageViews:9:4080IP:9:72Session:9:75PageViews:10:2355IP:10:74Session:10:75PageViews:11:3171IP:11:75Session:11:78PageViews:12:4394IP:12:65Session:12:66PageViews:13:4457IP:13:81Session:13:82PageViews:14:4477IP:14:105Session:14:110PageViews:15:2558IP:15:73Session:15:76PageViews:16:2451IP:16:88Session:16:95PageViews:17:4424IP:17:67Session:17:71PageViews:18:0IP:18:0Session:18:0PageViews:19:0IP:19:0Session:19:0PageViews:20:0IP:20:0Session:20:0PageViews:21:0IP:21:0Session:21:0PageViews:22:0IP:22:0Session:22:0PageViews:23:0IP:23:0Session:23:0
3.66K
2.75K
1.83K
915.4
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
04,357414310
14,364363910
24,36125258
34,29322237
44,34719209
54,31411113
64,35719218
73,602313311
83,542717317
94,080727515
102,355747522
113,171757824
124,39465669
134,457818226
144,47710511023
152,558737622
162,451889514
174,424677118
180000
190000
200000
210000
220000
230000
Unique834225
Summation69,9041,016
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด

Enabled
Java Enabled60.01%
Cookie Enabled69901100.00%
Proxy Enabled390.06%
Flash Enabled790.11%
User's Guide [อ่านเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บ]
Unique IP
Unique IP คือ IP ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่ง IP ที่ไม่ซ้ำกันรายวัน จะไม่เท่ากับผลรวมของ IP รายชั่วโมง เป็นต้น
Unique Session
Unique Session คือ ช่วงเวลาตั้งแต่ ครั้งแรกที่ผู้ใช้รายหนึงเข้ามาที่เว็บ จนถึง ออกจากเว็บไซต์ โดยที่นิยามการออกจากเว็บคือ หายออกไปเกินกว่า 20นาที หรือปิด บราวเซอร์ไป ดังนั้น session จะบวก 1 ทุก ๆ การออกไปจากเว็บ เกินกว่า 20 นาที หรือ ปิดบราวเซอร์
Pageviews
Pageviews คือ จำนวน click ที่หน้าเว็บไซต์
Return IP
Return IP คือ IP ที่เข้ามายังเว็บไซต์แล้วกลับเข้ามาดูอีกครั้ง

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509