ชื่อสมาชิก :: www.unigang.com | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 200
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuidePDF Monthly Report Shortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng


Previous Day

Hourly Stat วัน [20/10/2019]
616PageViews:0:277IP:0:147Session:0:147PageViews:1:203IP:1:111Session:1:111PageViews:2:146IP:2:82Session:2:82PageViews:3:103IP:3:59Session:3:59PageViews:4:102IP:4:53Session:4:53PageViews:5:134IP:5:73Session:5:72PageViews:6:164IP:6:88Session:6:90PageViews:7:161IP:7:90Session:7:91PageViews:8:268IP:8:136Session:8:139PageViews:9:277IP:9:151Session:9:153PageViews:10:297IP:10:156Session:10:157PageViews:11:394IP:11:218Session:11:220PageViews:12:385IP:12:208Session:12:211PageViews:13:409IP:13:225Session:13:223PageViews:14:403IP:14:211Session:14:216PageViews:15:429IP:15:238Session:15:239PageViews:16:341IP:16:188Session:16:189PageViews:17:361IP:17:183Session:17:189PageViews:18:343IP:18:178Session:18:180PageViews:19:405IP:19:213Session:19:218PageViews:20:516IP:20:280Session:20:285PageViews:21:459IP:21:245Session:21:248PageViews:22:470IP:22:254Session:22:261PageViews:23:0IP:23:0Session:23:0
492.8
369.6
246.4
123.2
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
0277147147105
120311111183
2146828258
3103595935
4102535335
5134737254
6164889066
7161909167
8268136139106
9277151153106
10297156157122
11394218220154
12385208211145
13409225223154
14403211216151
15429238239172
16341188189125
17361183189137
18343178180130
19405213218150
20516280285203
21459245248186
22470254261188
230000
Unique3,6652,684
Summation7,0473,833
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด

Enabled
Java Enabled2924.14%
Cookie Enabled701499.53%
Proxy Enabled640.91%
Flash Enabled520.74%
User's Guide [อ่านเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บ]
Unique IP
Unique IP คือ IP ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่ง IP ที่ไม่ซ้ำกันรายวัน จะไม่เท่ากับผลรวมของ IP รายชั่วโมง เป็นต้น
Unique Session
Unique Session คือ ช่วงเวลาตั้งแต่ ครั้งแรกที่ผู้ใช้รายหนึงเข้ามาที่เว็บ จนถึง ออกจากเว็บไซต์ โดยที่นิยามการออกจากเว็บคือ หายออกไปเกินกว่า 20นาที หรือปิด บราวเซอร์ไป ดังนั้น session จะบวก 1 ทุก ๆ การออกไปจากเว็บ เกินกว่า 20 นาที หรือ ปิดบราวเซอร์
Pageviews
Pageviews คือ จำนวน click ที่หน้าเว็บไซต์
Return IP
Return IP คือ IP ที่เข้ามายังเว็บไซต์แล้วกลับเข้ามาดูอีกครั้ง

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509