ชื่อสมาชิก :: www.doisaengdham.org | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 390
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day

Hourly Stat วัน [24/05/2022]
76PageViews:0:4IP:0:4Session:0:4PageViews:1:12IP:1:6Session:1:9PageViews:2:2IP:2:2Session:2:2PageViews:3:1IP:3:1Session:3:1PageViews:4:4IP:4:4Session:4:4PageViews:5:12IP:5:8Session:5:9PageViews:6:30IP:6:14Session:6:20PageViews:7:34IP:7:20Session:7:27PageViews:8:10IP:8:10Session:8:10PageViews:9:63IP:9:36Session:9:47PageViews:10:66IP:10:36Session:10:45PageViews:11:37IP:11:20Session:11:23PageViews:12:48IP:12:21Session:12:31PageViews:13:0IP:13:0Session:13:0PageViews:14:0IP:14:0Session:14:0PageViews:15:0IP:15:0Session:15:0PageViews:16:0IP:16:0Session:16:0PageViews:17:0IP:17:0Session:17:0PageViews:18:0IP:18:0Session:18:0PageViews:19:0IP:19:0Session:19:0PageViews:20:0IP:20:0Session:20:0PageViews:21:0IP:21:0Session:21:0PageViews:22:0IP:22:0Session:22:0PageViews:23:0IP:23:0Session:23:0
60.8
45.6
30.4
15.2
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
04440
112691
22220
31110
44440
512892
63014205
73420277
81010100
96336479
1066364511
113720233
1248213110
130000
140000
150000
160000
170000
180000
190000
200000
210000
220000
230000
Unique16348
Summation323232
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด

Enabled
Java Enabled00.00%
Cookie Enabled323100.00%
Proxy Enabled00.00%
TOP Daily Visitor
IPCountryPageview
125.25.236.137Thailand20
124.122.221.182Thailand20
1.47.30.42Thailand14
180.180.58.189Thailand10
58.136.19.11Thailand10
72.190.13.146United States8
45.22.19.75United States6
1.0.175.59Thailand6
49.237.18.76Thailand5
1.47.3.246Thailand5
182.232.45.162Thailand5
1.47.134.75Thailand5
182.232.223.154Thailand5
118.172.247.219Thailand5
49.49.247.226Thailand5
223.24.184.37Thailand4
182.232.54.44Thailand4
182.232.232.209Thailand3
182.232.232.251Thailand3
58.8.154.14Thailand3
49.237.10.85Thailand3
1.46.19.222Thailand3
49.230.181.95Thailand3
1.47.158.73Thailand3
49.230.126.195Thailand3
124.120.47.61Thailand3
49.230.144.8Thailand2
223.205.216.126Thailand2
1.47.25.41Thailand2
49.230.25.122Thailand2
TOP Referer
NAMEPageviewPercent
www.google.com17052.63
www.doisaengdham.org10231.58
bookmark247.43
www.google.co.th247.43
www.bing.com20.62
vc1.readyplanet.com10.31
TOP URL
NAMEPageviewPercent
www.doisaengdham.org323100.00
TOP OS
NAMEPageviewPercent
Linux23271.83
Mac OS X5115.79
Windows NT 10.0216.50
Windows 7134.02
Mac OS X 10_15_630.93
Linux x86_6420.62
Windows NT 6.310.31
TOP Browser Version
NAMEPageviewPercent
Chrome/101.0.4951.61 Mobile Saf15648.30
Mozilla/5.0 4915.17
Chrome/100.0.4896.127 Mobile Sa175.26
Chrome/101.0.4951.67 Safari/537154.64
Chrome/101.0.0.0 Mobile Safari/123.72
Firefox/100.0103.10
Chrome/83.0.4103.106 Mobile Saf61.86
Chrome/90.0.4430.210 Mobile Saf51.55
Chrome/101.0.4951.41 Mobile Saf51.55
Chrome/101.0.4951.64 Safari/53751.55
Chrome/101.0.0.0 Safari/537.3630.93
Safari/605.1.1530.93
Chrome/101.0.159.192.180.20720.62
Chrome/94.0.4606.61 Mobile Safa20.62
Chrome/98.0.4758.101 Mobile Saf20.62
Chrome/79.0.3945.93 Mobile Safa20.62
Chrome/83.0.41031.47.148.19720.62
Chrome/97.0.4692.87 Mobile Safa20.62
Chrome/94.0.4606.85 Mobile Safa20.62
Chrome/95.0.4638.50 Mobile Safa10.31
Safari/604.110.31
Chrome/99.0.4844.88 Mobile Safa10.31
Chrome/63.0.32349.230.117.21310.31
Safari/49.230.120.1410.31
Chrome/101.0.4951.61 Mob182.52.10.31
Chrome/96.0.4664.45 Mobile Safa10.31
Chrome/55.0.2883.91 Mobile Safa10.31
Chrome/84.0.4147.105 Mobile Saf10.31
Chrome/96.0.4664.61 Mobile Safa10.31
Chrome/96.0.4664.104 Mobile Saf10.31
TOP Resolution
NAMEPageviewPercent
360*7803811.76
412*8463410.53
360*8003410.53
375*667134.02
393*873123.72
320*694123.72
428*926113.41
1252*704103.10
360*64082.48
375*81282.48
412*91572.17
1366*76861.86
1536*86461.86
393*87661.86
414*73661.86
360*76061.86
385*85461.86
412*89261.86
358*79551.55
424*94251.55
360*77251.55
400*88941.24
1280*72041.24
320*71241.24
390*84441.24
414*89641.24
384*85441.24
1920*108030.93
768*102430.93
1280*102430.93
TOP Color Depth
NAMEPageviewPercent
2426782.66
325617.34
TOP JavaScript
NAMEPageviewPercent
1.3323100.00
TOP Language
NAMEPageviewPercent
th52064.52
en27333.87
Others50.62
de40.50
ja10.12
ko10.12
ru10.12
zh10.12
TOP Domain
NAMEPageviewPercent
US Commercial (.com)17357.86
Non-Profit Organization (.org)10234.11
Thailand (.th)248.03
TOP PAGE
NAMEPageviewPercent
สีลวรรค คือ หมวดศีล เล่ม 2175.26
พุทธประวัติ ๓.พระมหาบุรุษเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชา154.64
ฟังวิทยุหลวงตาออนไลน์134.02
ปัญญาวรรค คือ หมวดปัญญา เล่ม 2123.72
สุขวรรค คือ หมวดสุข เล่ม 1113.41
กัมมวรรค คือ หมวดกรรม เล่ม 2103.10
อัตตวรรค คือ หมวดตน เล่ม 392.79
หน้าแรก82.48
พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม 182.48
ทานวรรค คือ หมวดทาน เล่ม 182.48
มาร 5 (สิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณความดี)72.17
undefined72.17
ปฎิทินปักข์ปาติโมกข์61.86
มัจจุวรรค คือ หมวดความตาย เล่ม 261.86
มิตรแท้ มิตรเทียม ๔ จำพวก61.86
ชมพระธาตุหลวงตามหาบัว61.86
อัตตวรรค คือ หมวดตน เล่ม 151.55
นิวรณ์ 5 (สิ่งที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม)51.55
อนุตตริยะ 651.55
อัตตวรรค คือ หมวดตน เล่ม 241.24
ปุญญวรรค คือ หมวดบุญ เล่ม 241.24
เสวนาวรรค คือ หมวดคบหา เล่ม 141.24
อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการ41.24
จิตตวรรค คือ หมวดจิต เล่ม 241.24
พระอรหันต์ในบ้าน41.24
ปฏิสัมภิทา 441.24
ปกิณณกวรรค คือ หมวดเบ็ดเตล็ด เล่ม 241.24
องค์แห่งธรรมกถึก ๕ ประการ30.93
สติวรรค คือ หมวดสติ เล่ม 130.93
ปุคคลวรรค คือ หมวดบุคคล เล่ม 230.93

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509