ชื่อสมาชิก :: www.prd.go.th | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 153
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuidePDF Monthly Report Shortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng


Previous Month | Next Month

ประจำเดือน 01/2016


TOP DOMAINs จากจำนวนทั้งหมด 24 อันดับ [ดาวน์โหลด Excel]
 NAMEPageviewIPVisitor
1.thainews.prd.go.th 533,338153,481172,927
2.radio.prd.go.th 166,35547,62644,693
3.nbt.prd.go.th 136,71437,73220,280
4.prd.go.th 107,25945,94147,122
5.region3.prd.go.th 98,31925,75524,165
6.pr.prd.go.th 98,22339,42238,457
7.gphone.prd.go.th 70,41922,06527,491
8.region2.prd.go.th 39,90513,98913,166
9.region1.prd.go.th 39,39116,23616,428
10.region4.prd.go.th 23,16312,25512,500
11.ewt.prd.go.th 13,8003,5653,192
12.region5.prd.go.th 12,9346,1096,070
13.tv11.prd.go.th 8,3243,6163,451
14.region8.prd.go.th 7,177340289
15.hq.prd.go.th 2,580705906
16.nwnt.prd.go.th 598202135
17.thailand.prd.go.th 262123122
18.edu.prd.go.th 2088567
19.ict.prd.go.th 973333
20.km.prd.go.th 332021
21.intranet.prd.go.th 1999
22.region7.prd.go.th 1088
23.nbt2.prd.go.th 311
24.nbt1.prd.go.th 111

Average Time Spent
Average Time Spent Per Page2 Minutes,18 Seconds
Average Time Spent Per Visit (Session)5 Minutes,46 Seconds

Time Spent On Page จากจำนวนทั้งหมด 10 อันดับ [ดาวน์โหลด Excel]
 NAMEPageviewPercent
1.0 - <=1 Mins 377,79662.61
2.> 25 Mins 78,72213.05
3.1 - <=2 Mins 48,1177.97
4.5 - <=10 Mins 24,8264.11
5.2 - <=3 Mins 21,8633.62
6.3 - <=4 Mins 13,0592.16
7.10 - <=15 Mins 12,4822.07
8.15 - <=20 Mins 10,0791.67
9.4 - <=5 Mins 9,2511.53
10.20 - <=25 Mins 7,1711.19
TOP URL [ดาวน์โหลด Excel]        [กำหนดเลือกดู Top Url]
 NAMEPageviewPercent
1.http://gphone.prd.go.th/dp.php51,6353.80
2.http://www.prd.go.th/main.php49,5543.65
3.http://www.prd.go.th/ewt_news.php48,8953.60
4.http://nbt.prd.go.th/liveradio/live-fm925.html48,5673.57
5.http://nbt.prd.go.th/liveradio/live-fm97.html44,0093.24
6.http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php40,0362.95
7.http://radio.prd.go.th/buriram/ewt_news.php33,3742.46
8.http://region1.prd.go.th/ewt_news.php32,8332.42
9.http://radio.prd.go.th/amnatcharoen/main.php29,3242.16
10.http://thainews.prd.go.th/18,9821.40
11.http://region4.prd.go.th/ewt_news.php18,6501.37
12.http://region2.prd.go.th/ewt_news.php18,5741.37
13.http://radio.prd.go.th/ubonratchathani/ewt_news.php14,0471.03
14.http://pr.prd.go.th/chaiyaphum/ewt_news.php13,9241.02
15.http://region3.prd.go.th/prd3news.php12,4110.91
16.http://radio.prd.go.th/songkhla/main.php12,0390.89
17.http://region2.prd.go.th/more_news.php11,6830.86
18.http://gphone.prd.go.th/mt.php11,4000.84
19.http://pr.prd.go.th/kalasin/ewt_news.php10,7360.79
20.http://radio.prd.go.th/songkhla/ewt_news.php10,5510.78
21.http://thainews.prd.go.th/website_th/home9,5750.70
22.http://nbt.prd.go.th/liveradio/live-fm935.html9,4680.70
23.http://thainews.prd.go.th/website_th/search/advance_search9,4000.69
24.http://radio.prd.go.th/ubonratchathani/more_news.php9,2160.68
25.http://region2.prd.go.th/main.php9,2060.68
26.http://region3.prd.go.th/2011/9,1160.67
27.http://region5.prd.go.th/ewt_news.php9,0290.66
28.http://nbt.prd.go.th/home.html8,3460.61
29.http://pr.prd.go.th/samutprakan/ewt_news.php8,1470.60
30.http://radio.prd.go.th/songkhla/more_news.php7,8990.58
31.http://www.prd.go.th/more_news.php7,8820.58
32.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/index/category/67,8670.58
33.http://region8.prd.go.th/main.php6,7240.49
34.http://nbt.prd.go.th/liveradio/live-fm105.html6,1120.45
35.http://nbt.prd.go.th/liveradio/live-fm88.html5,8160.43
36.http://pr.prd.go.th/mahasarakham/ewt_news.php4,7820.35
37.http://pr.prd.go.th/nakhonratchasima/main.php4,7520.35
38.http://pr.prd.go.th/phrae/ewt_news.php4,7290.35
39.http://tv11.prd.go.th/main.php4,6400.34
40.http://region1.prd.go.th/main.php4,5310.33
41.http://radio.prd.go.th/loei/ewt_news.php4,4770.33
42.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/index/recent4,4640.33
43.http://region3.prd.go.th/chiangmai/4,3290.32
44.http://gphone.prd.go.th/index.php3,7210.27
45.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/index/category/33,6140.27
46.http://radio.prd.go.th/mukdahan/ewt_news.php3,0270.22
47.http://pr.prd.go.th/mukdahan/ewt_news.php2,9750.22
48.http://region5.prd.go.th/main.php2,8420.21
49.http://gphone.prd.go.th/2,7820.20
50.http://pr.prd.go.th/roiet/ewt_news.php2,6350.19
51.http://region3.prd.go.th/chiangmai/rservice2.php2,5710.19
52.http://nbt.prd.go.th/liveradio/live-fm955.html2,5240.19
53.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/index/category/72,2170.16
54.http://pr.prd.go.th/kalasin/main.php2,0650.15
55.http://nbt.prd.go.th/liveradio/live-am891.html1,9290.14
56.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC59011500100371,8150.13
57.http://thainews.prd.go.th/website_en/home/index1,4070.10
58.http://region4.prd.go.th/more_news.php1,3940.10
59.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC59010800102971,3820.10
60.http://radio.prd.go.th/surin/ewt_news.php1,3150.10
61.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNRPT58010700100031,3140.10
62.http://region3.prd.go.th/ct/wmp.php1,3040.10
63.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/index/category/51,3040.10
64.http://pr.prd.go.th/ubonratchathani/ewt_news.php1,2040.09
65.http://pr.prd.go.th/chaiyaphum/main.php1,1750.09
66.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC59010200101771,0950.08
67.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC59011100101721,0120.07
68.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC59010400101638660.06
69.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/index/category/28420.06
70.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC59010700102078370.06
71.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC59011400100827910.06
72.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/index/recent/107750.06
73.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC58010200100507530.06
74.http://pr.prd.go.th/phetchabun/main.php7210.05
75.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNART58061600100057000.05
76.http://ewt.prd.go.th/ewt/region1/more_news.php6540.05
77.http://radio.prd.go.th/loei/more_news.php5980.04
78.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC58110300101715950.04
79.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNROY59011900100095920.04
80.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC59010700101395650.04
81.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNSOC5901220010047/2/643305560.04
82.http://radio.prd.go.th/nakhonphanom/main.php5420.04
83.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC59011200100055390.04
84.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNPOL57061700100445220.04
85.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC59012500100524670.03
86.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC59011200101714220.03
87.http://radio.prd.go.th/roiet/ewt_news.php4210.03
88.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNPBH58122400100114030.03
89.http://ewt.prd.go.th/ewt/region1/main.php3560.03
90.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC59011400100543520.03
91.http://region1.prd.go.th/more_news.php3350.02
92.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC59011000100153200.02
93.http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/main3140.02
94.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC59011300100723050.02
95.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC58011900100813010.02
96.http://radio.prd.go.th/buriram/main.php2970.02
97.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC5901080010297/2/102950.02
98.http://pr.prd.go.th/sisaket/ewt_news.php2900.02
99.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC59011900100322810.02
100.http://region3.prd.go.th/ct/news/showprint.php2700.02
กดที่ไดเร็คทอรี่เพื่อดู โครงสร้าง path ทั้งหมด (แสดง 2000 อันดับแรก)
1. /thainews.prd.go.th
506,072
2. /radio.prd.go.th
166,355
3. /nbt.prd.go.th
136,714
4. /prd.go.th
107,259
5. /pr.prd.go.th
98,213
6. /region3.prd.go.th
97,051
7. /gphone.prd.go.th
70,419
8. /region2.prd.go.th
39,905
9. /region1.prd.go.th
39,391
10. /region4.prd.go.th
23,163
11. /ewt.prd.go.th
13,751
12. /region5.prd.go.th
12,934
13. /tv11.prd.go.th
8,324
14. /region8.prd.go.th
7,177
15. /hq.prd.go.th
2,568
16. /nwnt.prd.go.th
597
17. /thailand.prd.go.th
234
18. /edu.prd.go.th
208
19. /ict.prd.go.th
90
20. /km.prd.go.th
33
21. /intranet.prd.go.th
19
22. /region7.prd.go.th
10

TOP PAGEs จากจำนวนทั้งหมด 159 อันดับ [ดาวน์โหลด Excel] [ตารางเปรียบเทียบตลอดทั้งปี]
 NAMEPageviewIPVisitor
1.Thainews 533,790153,528172,947
2.undefined 313,212114,192128,879
3.banner 136,71737,73320,282
4.region2 41,12614,43813,646
5.PRD3 News 40,04714,97414,192
6.สวท.สงขลา 31,7486,9866,151
7.radioamnatcharoen 29,631185171
8.radioubonratchathani 24,7186,9355,271
9. News Region 4 Phitsanulok 23,31212,27612,522
10.pr_chaiyaphumnews 18,5357,9247,621
11.Thai-Page 16,6886,0975,941
12.PRD3 IndexNew 9,2411,6081,258
13.PRD3 RadioChiangmai 8,9753,1272,152
14.gphone.prd.go.th 7,3191,7912,079
15.radioloei 7,2793,0022,631
16.http://pr.prd.go.th/mahasarakham 7,0082,8802,764
17.Thai-page 6,9203,2522,975
18.radiomukdahan 6,8172,8162,360
19.prphrae 6,3842,7452,453
20.NBTTV 6,3672,8822,780
21.prmukdahan 5,8612,2002,037
22.prroiet 5,5662,2032,101
23.TV_PRD 4,7581,333813
24.http://pr.prd.go.th/ubonratchathani/main.php?filename=index 4,0041,5401,386
25.radiosurin 3,5691,7101,589
26.http://radio.prd.go.th/nakhonratchasima 3,3251,4741,397
27.radionakhonphanom 3,183727514
28.pryasothon 3,031872725
29.prsisaket 3,0131,3971,369
30.radioroiet 2,7341,2861,279
31.FM 95MHz *'.9 2,420672422
32.PRD3 News Print Out 2,1861,3491,306
33.index 2,071757835
34.prphichit 1,952777713
35.pr_ratchaburi 1,938897652
36.pr_maehongson 1,821489404
37.PRD3 Natural Disaster 1,690985975
38.PRD3prcm 1,677417336
39.radio phangnga 1,617380251
40.radio-chonburi 1,477680579
41.Radio_Chiangrai_index 1,441607308
42.สวท.สตูล 1,420312299
43.PRD3 Auction Service 1,338239155
44.PRD3 Lamphun 1,316441200
45.http://radio.prd.go.th/udonthani/main.php?filename=index 1,053539498
46.http://tv11.prd.go.th/khonkaen 1,026347304
47.pramnatcharoen 1,025514477
48.http://pr.prd.go.th/buriram 943400353
49.NBTTV-Kanchanaburi 887324291
50.http://radio.prd.go.th/sakonnakhon/main.php?filename=index 859313256
51.south_thailand 838487457
52.radiosisaket 828338311
53.http://pr.prd.go.th/rayong/main.php?filename=index 778311240
54.http://hq.prd.go.th/plan 773188256
55.prphatthalung 685229156
56.prsamutprakan 660348269
57.RAIO YASOTHON 6299075
58.prnakhonphanom 581207157
59.PRD3 Energy Economize 567305303
60.PRD3 main page 513199122
61.http://radio.prd.go.th/buriram/main.php?filename=index 513133126
62.prtrat 488231200
63.radio phuket 460244238
64.PRD3 Fang 428109108
65.Radiothailand Maesod 405193157
66.radiochaiyaphum 362134107
67.สวท.-หนองคาย 3327833
68.radio.prd.go.th/98.5 3165735
69.prpetchaburi 293124101
70.Prchumphon 2768678
71.PRD3 Job Service 21611599
72.homepage_chanthaburi 20910091
73.PRD3 PR Service 1877052
74.http://radio.prd.go.th/kalasin/ 1864955
75.radio takuapa 1866547
76.Public Relations Office tak 18010788
77.prprachuap 16710793
78.prpathumthani 1538478
79.Information Act. 1467882
80.Hallprd 1454139
81.main_thainews 1397489
82.radio_ratchaburi 1173631
83.opdc 1164150
84.Main-Page 1155555
85.PRD3-EDURadioMS 1143120
86.information 945253
87.THAILAND_Illustrated_Vol_24_No_4 602425
88.http://pr.prd.go.th/suratthani/main.php?filename=index 563532
89.PRD3 ms_newsjob 511918
90.Pr_angtong 513222
91.THAILAND_kitchen 452827
92.PRD3EDURadioMHSindex 372419
93.PRD3 Main page 372718
94.KM-Page 332021
95.THAILAND_Illustrated_Vol_24_No_3 321818
96.PRD3 The King 281313
97.PRD Region 3 Transparency 281212
98.THAILAND_Illustrated_Vol_24_No_1 271414
99.prnonthaburi 2798
100.KingRama9 271111
User's Guide [อ่านเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บ]
Page
Page คือ ชื่อหน้าที่มีการใช้งานมากที่สุด
URL
URL คือชื่อโดเมนของเว็บทีนำโค้ดทรูฮิตไปใช้งานหรือใส่ในหน้านั้น

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509