ชื่อสมาชิก :: www.mof.go.th | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 1043
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day | Next Day
Hourly Stat For 2011-11-29
Hour
สถิติรายชั่วโมง [ดาวน์โหลด Excel]
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
00:00-00:592310155
01:00-01:5910462
02:00-02:594232
03:00-03:593121
04:00-04:592121
05:00-05:598781
06:00-06:59179133
07:00-07:5961255112
08:00-08:592136115641
09:00-09:5944112129568
10:00-10:5947413529976
11:00-11:5940713025471
12:00-12:592628015642
13:00-13:5933111722963
14:00-14:5949914430486
15:00-15:5947314233779
16:00-16:5933110924262
17:00-17:592628314945
18:00-18:591676711035
19:00-19:5992506918
20:00-20:59105426622
21:00-21:59108497424
22:00-22:59107466117
23:00-23:5984304917
Unique1,079604
Summation4,4842,950
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด


Enabled
Java Enabled426595.12%
Cookie Enabled447999.89%
Proxy Enabled73816.46%

TOP Daily Visitor
IPCountryPageview
203.170.19.2Thailand244
110.164.60.2Thailand174
119.46.145.56Thailand147
124.109.29.7Thailand124
124.109.24.141Thailand117
119.46.184.2Thailand83
124.109.29.26Thailand73
124.109.29.11Thailand57
124.109.29.2Thailand49
58.181.214.42Thailand46
202.90.6.36Thailand39
118.174.135.252Thailand36
61.90.152.199Thailand35
124.122.52.242Thailand34
110.164.93.102Thailand28
110.164.51.48Thailand25
124.109.29.6Thailand25
58.181.216.2Thailand24
124.109.29.23Thailand24
124.109.29.24Thailand24
124.109.29.27Thailand24
101.108.199.25Thailand24
122.154.16.246Thailand23
203.130.144.108Thailand20
223.204.89.58Thailand20
61.7.214.36Thailand20
202.12.118.61Thailand20
118.174.56.78Thailand19
118.173.243.138Thailand19
203.158.207.55Thailand19

TOP Referer
 NAMEPageviewPercent
1.bookmark 2,43654.33
2.www.mof.go.th 1,81240.41
3.google. 1503.35
4.hr.moph.go.th 150.33
5.palad.mof.go.th 140.31
6.bing.com 130.29
7.webcache.googleusercontent.com 80.18
8.www.facebook.com 80.18
9.www.ghb.co.th 50.11
10.www.doohoon.com 30.07
11.etax.mof.go.th 20.04
12.www.sorbdee.com 20.04
13.www3.mof.go.th 20.04
14.www.phuketcustoms.net 20.04
15.203.157.19.94 20.04
16.www.ghbank.co.th 20.04
17.budgetfinance.police.go.th 10.02
18.home.kku.ac.th 10.02
19.124.109.24.121 10.02
20.10.2.20.1 10.02
21.start.allgameshome.com 10.02
22.www.google.co.th 10.02
23.yahoo. 10.02
24.www.finance.psu.ac.th 10.02

TOP URL
 NAMEPageviewPercent
1.www.mof.go.th 4,47499.78
2.www3.mof.go.th 100.22

TOP OS
 NAMEPageviewPercent
1.Windows XP 2,85063.79
2.Windows 7 1,35630.35
3.Windows Vista 1453.25
4.Mac OS X 370.83
5.Linux 210.47
6.Mac OS X 10_6_8 200.45
7.Mac OS X 10_6_7 100.22
8.Mac OS X 10_6_6 50.11
9.Mac OS X 10.6 50.11
10.Mac OS X 10_7_2 40.09
11.SymbianOS/9.2 40.09
12.Linux i686 20.04
13.Windows NT 6.2 20.04
14.Windows 2000 10.02
15.Symbian/3 10.02
16.Mac OS X 10_6_3 10.02
17.SymbOS 10.02
18.Mac OS X 10_5_7 10.02
19.Mac OS X 10_5_8 10.02
20.Mac OS X 10.5 10.02

TOP Browser Version
 NAMEPageviewPercent
1.MSIE 8.0 1,93843.22
2.MSIE 7.0 93320.81
3.MSIE 6.0 4409.81
4.Chrome/15.0.874.121 Safari/535. 4209.37
5.MSIE 9.0 3237.20
6.Firefox/8.0 761.69
7.Mozilla/5.0 430.96
8.Firefox/3.6.24 370.83
9.Firefox/8.0.1 350.78
10.Firefox/7.0.1 290.65
11.Safari/533.21.1 190.42
12.Mozilla/4.0 150.33
13.Chrome/10.0.612.1 Safari/534.15 120.27
14.Firefox/3.0.19 80.18
15.Firefox/6.0.2 70.16
16.Firefox/3.5.3 70.16
17.Safari/533.19.4 60.13
18.Safari/534.51.22 50.11
19.Firefox/3.5.16 50.11
20.Chrome/10.0.648.6 Safari/534.16 40.09
21.Firefox/6.0.1 40.09
22.Firefox/3.0.19 40.09
23.Firefox/5.0.1 40.09
24.Chrome/13.0.782.220 Safari/535. 40.09
25.Opera/9.80 40.09
26.Firefox/6.0 40.09
27.Safari/7534.48.3 40.09
28.Firefox/5.0 30.07
29.Chrome/7.0.517.44 Safari/534.7 30.07
30.Chrome/16.0.912.41 Safari/535.7 30.07

TOP Search Engine
 NAMEPageviewPercent
1.google. 14891.36
2.bing.com 138.02
3.yahoo. 10.62

TOP Search Keyword
 NAMEPageviewPercent
1.ข้อมูลตัวอักษร ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 2012.35
2.กระทรวงการคลัง 116.79
3.พุทธศาสนากับการแก้ปัญหาอาชญากรรม 84.94
4.ฐานเงินเดือนข้าราชการ 74.32
5.พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งนอกเหนือเงินเดือน 63.70
6.สมัครงานกระทรวงการคลัง 53.09
7.พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง 42.47
8.ผู้บริหารกรมศุลกากร 42.47
9.ผู้บริหารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 31.85
10.ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง 31.85
11.กระทรวงการคลัง 31.85
12.อ้ัตราผลตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการกระทรวงการคลัง 31.85
13.ปัญหาอาญากรรม 21.23
14.แนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอาชญากรรม 21.23
15.www.mof.go.th.com 21.23
16.ฐานข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ 21.23
17.ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง executive 21.23
18.ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการ ประกาศ 2 เมษายน 47 21.23
19.พระมนูภาณวิมลศาสตร์ 21.23
20.ประกาศกฎกระทรวง 21.23
21.สัญญาสัมปทาน 21.23
22.ผลกระทบอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต 10.62
23.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา 10.62
24.ตัวอย่างโครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 10.62
25.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร อปท. ไม่เปิดเผย ข้อมูลข่าวสาร เรื่องใด 10.62
26.หนี้แชร์ ต้องใช้แทนกันหรือไม่ 10.62
27.มาตรา 9 10.62
28.ข่าวเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทน 10.62
29.ปัญหาการเงิน 10.62
30.สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 10.62

TOP Resolution
 NAMEPageviewPercent
1.1024*768 1,43231.94
2.1280*1024 55012.27
3.1366*768 51411.46
4.1280*800 3537.87
5.1440*900 3066.82
6.1152*864 2996.67
7.1280*720 1623.61
8.1600*900 1142.54
9.1920*1080 851.90
10.1680*1050 621.38
11.1360*768 491.09
12.1093*614 451.00
13.1024*819 440.98
14.1280*768 420.94
15.1280*960 390.87
16.1152*720 320.71
17.1080*810 270.60
18.1536*864 220.49
19.768*1024 220.49
20.1382*864 200.45
21.819*614 190.42
22.800*600 150.33
23.320*480 150.33
24.1311*737 150.33
25.1024*600 140.31
26.1249*702 140.31
27.1192*670 120.27
28.1344*840 110.25
29.1024*640 90.20
30.1486*836 60.13

TOP Color Depth
 NAMEPageviewPercent
1.32 3,84385.70
2.24 57712.87
3.16 641.43

TOP JavaScript
 NAMEPageviewPercent
1.1.3 4,484100.00

TOP Language
 NAMEPageviewPercent
1.th 3,81966.33
2.en 1,89732.95
3.ja 140.24
4.de 120.21
5.ar 40.07
6.es 40.07
7.fr 40.07
8.Others 20.03
9.pt 10.02
10.zh 10.02

TOP Domain
 NAMEPageviewPercent
1.Thailand (.th) 2,00197.90
2.US Commercial (.com) 401.96
3.Network (.net) 20.10
4.Australia (.au) 10.05

TOP PAGE
 NAMEPageviewPercent
1.MOF Home page 4,29795.83
2.servicelink 731.63
3.undefined 290.65
4.cath 290.65
5.mof_speech 270.60
6. ... Web Link... 80.18
7.job 70.16
8.Salary Page 50.11
9.vayupak one 30.07
10.mofphoto 30.07
11.clean 20.04
12.seminar 10.02

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509