ชื่อสมาชิก :: www.mof.go.th | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 738
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

| Next Day
Hourly Stat For 2012-01-25
Hour
สถิติรายชั่วโมง [ดาวน์โหลด Excel]
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
00:00-00:596023329
01:00-01:593416248
02:00-02:5920363
03:00-03:595550
04:00-04:5916252
05:00-05:59288146
06:00-06:592410166
07:00-07:5968334813
08:00-08:592979720347
09:00-09:59596189395109
10:00-10:59646230432118
11:00-11:59547212372106
12:00-12:5940015626373
13:00-13:59619191405104
14:00-14:5960219538697
15:00-15:59637210403115
16:00-16:5946815329377
17:00-17:5931911518355
18:00-18:592348713242
19:00-19:592128813042
20:00-20:592268613045
21:00-21:591909913940
22:00-22:591928412639
23:00-23:59141527427
Unique1,755957
Summation6,5814,216
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด


Enabled
Java Enabled597890.84%
Cookie Enabled657699.92%
Proxy Enabled91813.95%

TOP Daily Visitor
IPCountryPageview
203.170.19.2Thailand196
110.164.60.2Thailand193
119.46.184.2Thailand147
124.109.29.7Thailand137
124.109.24.141Thailand122
124.109.29.11Thailand93
124.109.29.26Thailand67
58.181.214.42Thailand64
124.109.29.2Thailand54
124.109.29.27Thailand47
124.109.29.6Thailand46
202.12.118.61Thailand43
124.109.29.23Thailand38
118.174.135.252Thailand38
122.154.16.246Thailand37
124.109.29.17Thailand36
124.109.29.24Thailand33
110.164.93.104Thailand33
114.129.25.34Lao People's Democratic Republic31
115.87.175.43Thailand31
203.155.122.1Thailand29
122.154.18.254Thailand28
110.164.93.103Thailand28
119.46.145.56Thailand27
124.122.238.46Thailand27
203.149.31.67Thailand27
61.90.152.199Thailand24
210.1.29.98Thailand24
61.19.225.2Thailand23
110.164.93.106Thailand22

TOP Referer
 NAMEPageviewPercent
1.bookmark 3,06846.62
2.www.mof.go.th 2,85043.31
3.google. 5157.83
4.www.facebook.com 580.88
5.bing.com 190.29
6.hr.moph.go.th 120.18
7.palad.mof.go.th 100.15
8.www.budgetfinance.police.go.th 100.15
9.www3.mof.go.th 70.11
10.www.phuketcustoms.net 40.06
11.isearch.babylon.com 40.06
12.203.157.19.94 30.05
13.webcache.googleusercontent.com 30.05
14.www.google.co.th 30.05
15.search.conduit.com 20.03
16.pis.surinpho.com 20.03
17.klang.cgd.go.th 20.03
18.202.143.141.134 10.02
19.budgetfinance.police.go.th 10.02
20.www.pbn2.obec.go.th 10.02
21.etax.mof.go.th 10.02
22.www.sorbdee.com 10.02
23.search.handycafe.com 10.02
24.start.allgameshome.com 10.02
25.m.facebook.com 10.02
26.start.facemoods.com 10.02

TOP URL
 NAMEPageviewPercent
1.www.mof.go.th 6,57399.88
2.www3.mof.go.th 80.12

TOP OS
 NAMEPageviewPercent
1.Windows XP 4,17163.43
2.Windows 7 1,95929.79
3.Mac OS X 1822.77
4.Windows Vista 1572.39
5.Mac OS X 10_6_8 260.40
6.Linux 240.36
7.Mac OS X 10_7_2 190.29
8.Mac OS X 10_5_8 100.15
9.Mac OS X 10_6_4 60.09
10.Mac OS X 10.6 60.09
11.Mac OS X 10_7 40.06
12.SymbianOS/9.4 40.06
13.Windows 2000 30.05
14.SymbianOS/9.2 20.03
15.Mac OS X 10_6_3 10.02
16.Mac OS X 10_6_6 10.02
17.Mac OS X 10.5 10.02

TOP Browser Version
 NAMEPageviewPercent
1.MSIE 8.0 3,01345.78
2.MSIE 7.0 85913.05
3.Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7 67210.21
4.MSIE 9.0 4496.82
5.MSIE 6.0 4216.40
6.Firefox/9.0.1 3725.65
7.Mozilla/5.0 1322.01
8.Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7 821.25
9.Safari/7534.48.3 540.82
10.Firefox/8.0.1 520.79
11.Firefox/8.0 360.55
12.Firefox/4.0.1 350.53
13.Safari/534.52.7 290.44
14.Firefox/10.0 260.40
15.Firefox/3.6.25 250.38
16.Firefox/7.0.1 240.36
17.Safari/533.21.1 170.26
18.Firefox/3.6.25 140.21
19.Firefox/5.0 120.18
20.Safari/533.18.5 120.18
21.Chrome/16.0.912.63 Safari/535.7 110.17
22.Chrome/10.0.648.6 Safari/534.16 100.15
23.Firefox/4.0 100.15
24.Chrome/14.0.835.187 Safari/535. 90.14
25.Safari/533.19.4 90.14
26.Safari/530.19 90.14
27.Firefox/6.0.2 80.12
28.Firefox/3.6.13 80.12
29.Safari/7124.122.196.96 80.12
30.Chrome/12.0.742.100 Safari/534. 70.11

TOP Search Engine
 NAMEPageviewPercent
1.google. 51596.44
2.bing.com 193.56

TOP Search Keyword
 NAMEPageviewPercent
1.กระทรวงการคลัง 336.18
2.ฐานเงินเดือนข้าราชการ 244.49
3.กองทุนวายุภักษ์ 213.93
4.กองทุนวายุภักดิ์ 163.00
5.ประวัติ พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ 112.06
6.ฐานเงินเดือน 101.87
7.สมัครงานกระทรวงการคลัง 101.87
8.บัญชีตารางเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ปรับ 5 % 81.50
9.เงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2552 71.31
10.ข่าวกระทรวงการคลัง 61.12
11.รองปลัดกระทรวงการคลัง 61.12
12.กระทรวงการคลัง สมัครงาน 50.94
13.บัญชีเงินเดือนข้าราชการปรับใหม่ 50.94
14.มูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนวายุภัก 50.94
15.ตารางเที่ยบขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2554 40.75
16.การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 40.75
17.บัญชีเงินเดือนข้าราชการล่าสุด 40.75
18.การเปรียบเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละระดับที่ใช้ปัจจุบัน 40.75
19.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ.2538 40.75
20.บัญชีอัตราค่าจ้าง 40.75
21.ระดับขั้นเงินเดินของข้าราชการ 40.75
22.การเบิกเจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการตามระเบียบกรมบัญชีกลาง 30.56
23.แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ในการนำรายชื่อธุรการสรรพกรมาปลัดสำนักงารกระทรวงการคลัง 30.56
24.ฐานการคํานวณ เงินเดือนข้าราชการ 30.56
25.กระทรวงการคลังเลขารมต 30.56
26.ตารางฐานกลางเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 30.56
27.สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สมัครงาน 30.56
28.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเดือน 30.56
29.ตารางการปรับเงินเดือน ก.พ. 30.56
30.ตราสัญลักษณ์กระทรวงการคลัง 30.56

TOP Resolution
 NAMEPageviewPercent
1.1024*768 2,02330.75
2.1366*768 90313.73
3.1280*1024 67710.29
4.1280*800 5398.19
5.1152*864 3565.41
6.1440*900 3535.37
7.1600*900 1932.93
8.1920*1080 1512.30
9.768*1024 1372.08
10.1280*720 1332.02
11.1360*768 1191.81
12.1280*768 1071.63
13.1093*614 721.09
14.1024*819 590.90
15.1024*600 500.76
16.1680*1050 480.73
17.1280*960 460.70
18.320*480 420.64
19.1536*864 390.59
20.819*614 370.56
21.1152*720 290.44
22.800*600 260.40
23.1214*910 240.36
24.1920*1200 230.35
25.1311*737 230.35
26.1024*640 220.33
27.1344*840 220.33
28.1069*641 210.32
29.1106*829 210.32
30.1525*857 160.24

TOP Color Depth
 NAMEPageviewPercent
1.32 5,29880.50
2.24 1,16717.73
3.16 1161.76

TOP JavaScript
 NAMEPageviewPercent
1.1.3 6,581100.00

TOP Language
 NAMEPageviewPercent
1.th 5,89662.78
2.en 3,44436.67
3.Others 290.31
4.ja 90.10
5.zh 80.09
6.fr 20.02
7.ko 20.02
8.nl 10.01

TOP Domain
 NAMEPageviewPercent
1.Thailand (.th) 3,36996.01
2.US Commercial (.com) 1333.79
3.Network (.net) 40.11
4.United Kingdom (.uk) 20.06
5.Netherlands (.nl) 10.03

TOP PAGE
 NAMEPageviewPercent
1.MOF Home page 6,34796.44
2.undefined 731.11
3.cath 560.85
4.mof_speech 520.79
5.job 170.26
6.vayupak one 150.23
7.Salary Page 60.09
8. ... Web Link... 60.09
9.clean 40.06
10.mofphoto 20.03
11.seminar 20.03
12.servicelink 10.02

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509