ชื่อสมาชิก :: www.mof.go.th | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 1015
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day | Next Day
Hourly Stat For 2015-05-27
Hour
สถิติรายชั่วโมง [ดาวน์โหลด Excel]
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
00:00-00:592720233
01:00-01:5912671
02:00-02:594341
03:00-03:594440
04:00-04:592121
05:00-05:599682
06:00-06:593122286
07:00-07:5968344914
08:00-08:5923711419760
09:00-09:5938718132476
10:00-10:5948821037694
11:00-11:5934118529474
12:00-12:5922413219757
13:00-13:5932716927476
14:00-14:5940518832276
15:00-15:5941419534379
16:00-16:5926214122058
17:00-17:591468411929
18:00-18:5986607917
19:00-19:591487910022
20:00-20:59113668924
21:00-21:59119719323
22:00-22:593220275
23:00-23:5962374510
Unique1,518656
Summation3,9483,224
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด


Enabled
Java Enabled341386.45%
Cookie Enabled394499.90%
Proxy Enabled54313.75%

TOP Daily Visitor
IPCountryPageview
103.6.165.2Thailand76
115.31.153.219Thailand71
110.164.176.80Thailand58
124.109.29.7Thailand53
61.19.233.61Thailand51
223.25.196.254Thailand44
124.109.25.6Thailand43
124.109.29.26Thailand41
124.109.29.16Thailand39
124.109.29.27Thailand39
61.19.233.62Thailand38
1.47.139.56Thailand27
124.109.25.5Thailand25
124.109.29.12Thailand25
124.109.29.24Thailand25
223.27.253.251Thailand22
124.109.29.23Thailand21
122.154.29.67Thailand21
171.4.246.33Thailand21
124.109.29.2Thailand20
110.164.177.91Thailand19
203.209.119.251Thailand19
124.109.25.1Thailand18
110.164.177.87Thailand18
124.109.29.11Thailand18
180.183.194.4Thailand17
119.46.176.222Thailand16
124.109.29.6Thailand16
61.19.239.121Thailand16
61.19.52.6Thailand15

TOP Referer
 NAMEPageviewPercent
1.www.mof.go.th 1,40435.56
2.bookmark 1,01725.76
3.www.google.co.th 79720.19
4.google. 54813.88
5.baidu.co.th 310.79
6.bing.com 170.43
7.ask.com 140.35
8.www.google.com 120.30
9.search.tb.ask.com 120.30
10.192.168.199.248 110.28
11.r.search.yahoo.com 100.25
12.172.20.16.1 100.25
13.www.rise.co.th 70.18
14.govome2.inspsearch.com 70.18
15.search.webssearches.com 50.13
16.www.palad.mof.go.th 40.10
17.yahoo. 40.10
18.www.mfa.go.th 30.08
19.hr.moph.go.th 20.05
20.searches.globososo.com 20.05
21.l.facebook.com 20.05
22.search.myway.com 20.05
23.www.cm007.org 20.05
24.klang.cgd.go.th 20.05
25.person.ddc.moph.go.th 10.03
26.ittrain.mof.go.th 10.03
27.pis.surinpho.go.th 10.03
28.124.109.24.121 10.03
29.www.manager.co.th 10.03
30.lm.facebook.com 10.03

TOP URL
 NAMEPageviewPercent
1.www.mof.go.th 3,94599.92
2.www2.mof.go.th 20.05
3.mof.go.th 10.03

TOP OS
 NAMEPageviewPercent
1.Windows 7 2,26757.42
2.Windows XP 70017.73
3.Linux 3027.65
4.Windows NT 6.3 2656.71
5.Mac OS X 2055.19
6.Windows NT 6.2 932.36
7.Windows Vista 601.52
8.Mac OS X 10_10_3 130.33
9.Windows Phone 8.0 80.20
10.Windows Phone 8.1 80.20
11.Mac OS X 10_7_5 70.18
12.Android 50.13
13.Linux i686 30.08
14.Mac OS X 10_9_5 30.08
15.Mac OS X 10_10_2 20.05
16.Mac OS X 10_6_8 20.05
17.Linux/3.4.5+ Android/4.2.2 Rele 10.03
18.Windows NT 10.0 10.03
19.Mac OS X 10_7_4 10.03
20.SymbianOS/9.2 10.03
21.Mac OS X 10.10 10.03

TOP Browser Version
 NAMEPageviewPercent
1.Chrome/43.0.2357.81 Safari/537. 1,26832.13
2.Mozilla/5.0 56314.26
3.MSIE 8.0 45411.50
4.MSIE 9.0 2756.97
5.Firefox/38.0 2225.62
6.MSIE 10.0 1784.51
7.MSIE 7.0 1644.16
8.Chrome/40.0.2214.91 Safari/537. 1142.89
9.Chrome/43.0.2357.65 Safari/537. 892.25
10.Safari/600.1.4 581.47
11.Chrome/42.0.2311.111 Mobile Saf 360.91
12.Chrome/42.0.2311.152 Safari/537 310.79
13.Chrome/44.0.2403.9 Safari/537.3 190.48
14.Firefox/37.0 170.43
15.Chrome/40.0.2214.111 Safari/537 140.35
16.Chrome/42.0.2311.90 Safari/537. 120.30
17.Safari/9537.53 120.30
18.Chrome/42.0.2311.135 Safari/537 110.28
19.Chrome/10.0.648.127 Safari/534. 100.25
20.MSIE 6.0 80.20
21.Firefox/35.0 80.20
22.Chrome/10.0.648.6 Safari/534.16 70.18
23.Chrome/30.0.0.0 Mobi49.230.201. 70.18
24.Chrome/42.0.2311.111 Mobile Sa1 70.18
25.Chrome/39.0.2171.95 Safari/537. 70.18
26.Chrome/36.0.1985.143 Safari/537 70.18
27.Chrome/38.0.2125.111 Safari/537 70.18
28.Chrome/35.0.1916.114 Safari/537 60.15
29.Chrome/34.0.1847.131 Safari/537 60.15
30.Chrome/28.0.1500.94 Mobile Safa 60.15

TOP Search Engine
 NAMEPageviewPercent
1.google. 47387.92
2.baidu.co.th 315.76
3.bing.com 162.97
4.ask.com 142.60
5.yahoo. 40.74

TOP Search Keyword
 NAMEPageviewPercent
1.กระทรวงการคลัง 529.67
2.ฐานเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2558 417.62
3.ประกาศกระทรวงการคลัง 213.90
4.ปรับอัตราเงินเดือนลูกจ้างกลาโหม 183.35
5.กองทุนรวมวายุภักษ์ 173.16
6.ขั้นเงินเดือนข้าราชการ 132.42
7.อัตราเงินเดือนใหม่ลูกจ้างประจำ 122.23
8.อัตรา ค่า จ้าง ลูกจ้าง ประจำ 122.23
9.กระทรวงการคลังการขึ้นเงินเดือน 122.23
10.สหภาพพนักงานราชการเรื่องเงินเดือนใหม่ 122.23
11.ขอดูตารางขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ ของส2 122.23
12.อัตรา เงินเดือน ใหม่ ข้าราชการ พลเรือน ใน มหาวิทยาลัย 122.23
13.ตาราง บัญชี เงินเดือน ลูกจ้าง ประ จํา 2555 101.86
14.รายได้ประชาชาติ อเมริกา 101.86
15.เงินเดือนปรับใหม่ 4% ตารางเปรียบเทียบ 101.86
16.ฐานเงินเดือนเก่า 91.67
17.การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ พรบ. 2558 81.49
18.บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2556 81.49
19.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 71.30
20.บัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี2558 71.30
21.เงินเดือนข้าราชการใหม่ มิ.ย.58 71.30
22.อัตราเงินเดือนลูกจ้างประจํา 71.30
23.www.mof.go.th 71.30
24.บัญชีเงินเดือนข้าราชการ 2558ข่าวใหม่ล่าสุด 71.30
25.บัญชีเงินเดือนครูใหม่ จากกรมบัญชีกลาง 61.12
26.สวัสดิการ สมาชิก กอง อาสา รักษา ดิน แดน 61.12
27.ฐานเงินเดือนลูกจ้างประจําใหม่ 61.12
28.รายได้ต่อหัว คือ 61.12
29.ตารางขั้นเงินเดือน กพ 61.12
30.กรมบัญชีกลาง เงินเดือนลูกจ้างประจำ ทบ. 61.12

TOP Resolution
 NAMEPageviewPercent
1.1366*768 86221.83
2.1600*900 63816.16
3.1280*1024 40310.21
4.1024*768 3819.65
5.1440*900 2015.09
6.1920*1080 1684.26
7.360*640 1132.86
8.1280*720 1132.86
9.768*1024 972.46
10.1360*768 822.08
11.1280*800 822.08
12.1152*864 561.42
13.1280*768 541.37
14.320*568 481.22
15.480*854 441.11
16.320*480 421.06
17.480*800 340.86
18.1024*819 320.81
19.1067*600 300.76
20.320*534 270.68
21.1185*667 230.58
22.1920*1200 170.43
23.1536*864 170.43
24.1280*960 170.43
25.1680*1050 170.43
26.375*667 170.43
27.1093*614 160.41
28.1152*720 150.38
29.720*1280 140.35
30.540*960 140.35

TOP Color Depth
 NAMEPageviewPercent
1.24 2,75769.83
2.32 1,18329.96
3.16 80.20

TOP JavaScript
 NAMEPageviewPercent
1.1.3 3,948100.00

TOP Language
 NAMEPageviewPercent
1.th 4,19257.72
2.en 2,98841.14
3.zh 220.30
4.ko 150.21
5.ja 100.14
6.Others 90.12
7.cs 60.08
8.de 60.08
9.fr 60.08
10.es 30.04
11.it 30.04
12.ar 10.01
13.pl 10.01
14.ru 10.01

TOP Domain
 NAMEPageviewPercent
1.Thailand (.th) 2,77995.60
2.US Commercial (.com) 1133.89
3.Laos (.la) 30.10
4.Non-Profit Organization (.org) 30.10
5.Hong Kong (.hk) 30.10
6.United Kingdom (.uk) 10.03
7.Italy (.it) 10.03
8.Japan (.jp) 10.03
9.India (.in) 10.03
10.Indonesia (.id) 10.03
11.Switzerland (.ch) 10.03

TOP PAGE
 NAMEPageviewPercent
1.MOF Home page 3,83197.04
2.undefined 651.65
3.Salary Page 250.63
4.seminar 80.20
5.cath 50.13
6. ... Web Link... 50.13
7.vayupak one 40.10
8.servicelink 30.08
9.clean 20.05

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509