ชื่อสมาชิก :: www.mof.go.th | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 925
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day | Next Day
Hourly Stat For 2015-12-30
Hour
สถิติรายชั่วโมง [ดาวน์โหลด Excel]
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
00:00-00:5912620319
01:00-01:5968793
02:00-02:5965562
03:00-03:5960221
04:00-04:5961221
05:00-05:5971683
06:00-06:59719124
07:00-07:599022316
08:00-08:59155458523
09:00-09:592768817841
10:00-10:592849316441
11:00-11:592829416640
12:00-12:59160538222
13:00-13:592336812139
14:00-14:592366714337
15:00-15:592758816648
16:00-16:59165609727
17:00-17:59135335216
18:00-18:59128355317
19:00-19:594525338
20:00-20:594527347
21:00-21:595828357
22:00-22:592619267
23:00-23:592317203
Unique696310
Summation3,1381,556
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด


Enabled
Java Enabled203764.91%
Cookie Enabled312899.68%
Proxy Enabled1203.82%

TOP Daily Visitor
IPCountryPageview
103.51.64.80Thailand1133
103.6.165.2Thailand124
124.109.29.7Thailand51
223.25.196.254Thailand46
61.19.211.252Thailand43
124.109.25.6Thailand38
124.109.29.23Thailand33
124.109.29.12Thailand29
124.122.247.14Thailand25
223.27.253.194Thailand23
124.109.29.2Thailand21
124.109.29.11Thailand21
124.109.25.18Thailand19
171.96.244.26Thailand17
223.27.253.251Thailand16
101.109.40.94Thailand15
61.19.26.106Thailand15
103.51.64.81Thailand14
180.180.22.242Thailand14
110.164.161.242Thailand13
203.150.116.166Thailand13
171.96.246.175Thailand13
124.109.25.1Thailand12
49.230.243.197Thailand12
61.19.239.121Thailand12
103.51.66.84Thailand11
124.109.29.24Thailand11
182.232.29.183Thailand11
61.90.177.243Thailand10
175.176.221.144Thailand10

TOP Referer
 NAMEPageviewPercent
1.bookmark 1,47146.88
2.www.mof.go.th 84226.83
3.www.google.co.th 55217.59
4.google. 1885.99
5.mof.go.th 290.92
6.mystart.dealwifi.com 50.16
7.hr.moph.go.th 50.16
8.person.vayupak.net 50.16
9.bing.com 50.16
10.ask.com 40.13
11.www.google.com 40.13
12.th.search.yahoo.com 40.13
13.hrcustoms.org 30.10
14.www.palmplaza.us 20.06
15.124.109.24.121 20.06
16.www.palad.mof.go.th 20.06
17.govome4.insppartner.com 20.06
18.www.bing.com 20.06
19.www.google.la 20.06
20.wops.moph.go.th 10.03
21.www.dol.go.th 10.03
22.203.157.138.71 10.03
23.int.search.myway.com 10.03
24.govome2.inspsearch.com 10.03
25.www.google.co.uk 10.03
26.www.constitutionalcourt.or.th 10.03
27.www.opm.go.th 10.03
28.yahoo. 10.03

TOP URL
 NAMEPageviewPercent
1.www.mof.go.th 3,11499.24
2.mof.go.th 240.76

TOP OS
 NAMEPageviewPercent
1.Windows 7 2,17469.28
2.Linux 2207.01
3.Windows NT 6.3 2096.66
4.Mac OS X 2016.41
5.Windows XP 1916.09
6.Windows NT 10.0 642.04
7.Windows Vista 331.05
8.Windows NT 6.2 300.96
9.Mac OS X 10_11_1 30.10
10.Mac OS X 10_9_5 30.10
11.Mac OS X 10_11_0 20.06
12.Mac OS X 10_11_2 20.06
13.Mac OS X 10_10 20.06
14.Mac OS X 10_10_5 10.03
15.Windows Phone 8.1 10.03
16.Mac OS X 10_8_5 10.03
17.Android 4.3 10.03

TOP Browser Version
 NAMEPageviewPercent
1.Chrome/46.0.2490.80 Safari/537. 1,11135.40
2.Chrome/47.0.2526.106 Safari/537 73023.26
3.Mozilla/5.0 37011.79
4.MSIE 8.0 1615.13
5.Firefox/43.0 882.80
6.MSIE 9.0 872.77
7.MSIE 7.0 832.64
8.MSIE 10.0 431.37
9.Chrome/47.0.2526.83 Mobile Safa 401.27
10.Chrome/43.0.2357.124 Safari/537 351.12
11.Safari/600.1.4 230.73
12.Safari/601.1 160.51
13.Chrome/45.0.2454.94 Mobile Safa 120.38
14.Chrome/46.0.2490.76 Mobile Safa 120.38
15.Firefox/38.0 100.32
16.Chrome/47.0.2526.73 Safari/537. 100.32
17.Chrome/22.0.1229.94 Safari/537. 90.29
18.Chrome/10.0.648.127 Safari/534. 80.25
19.Chrome1.47.74.213 70.22
20.Safari/6171.7.251.111 70.22
21.Chrome/42.0.2311.109 Mobile Saf 70.22
22.Chrome/46.0.2486.0 Safari/537.3 70.22
23.Chrome/49.0.2593.0 Safari/537.3 60.19
24.Chrome/47.0.2516.0 Safari/537.3 50.16
25.Safari/6124.109.25.18 50.16
26.Safari/6118.174.71.236 50.16
27.Safari/9537.53101.109.245.197 50.16
28.Safari/627.55.75.247 50.16
29.Chrome49.229.14.61 50.16
30.Chrome/42.0.2311.135 Safari/537 50.16

TOP Search Engine
 NAMEPageviewPercent
1.google. 12192.37
2.bing.com 53.82
3.ask.com 43.05
4.yahoo. 10.76

TOP Search Keyword
 NAMEPageviewPercent
1.อัตราเงินเือนใหม่พนักงานมหาวิทยาลัยต่างๆ 2821.37
2.กระทรวงการคลัง 2418.32
3.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 1914.50
4.สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สมัครงาน 86.11
5.ตารางบัญชีเดือนลูกจ้างกลาโหม 86.11
6.ระเบียบกองทุนหมู่บ้าน 2558 64.58
7.ปลัดกระทรวงการคลัง ปัจจุบัน 64.58
8.mof.go.th 64.58
9.การคลัง 64.58
10.อัตราเงินเือนใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย 53.82
11.บัญชีเงินเดือน ก 3 32.29
12.เหลดเงินเดือนราชการ 32.29
13.บัญชีเงินเดือน 21.53
14.บัญชีเดือนลูกจ้างกลาโหม 21.53
15.บัญชีค่าจ้างขั้นต่ํา ขั้นสูงของ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 10.76
16.เครือข่ายวายุภัก 10.76
17.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 10.76
18.อัตราเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักฃานรัวิสาหกิจ 10.76
19.ผังรายนามกระทรวงการคลัง 10.76

TOP Resolution
 NAMEPageviewPercent
1.1600*900 1,53248.82
2.1366*768 33210.58
3.1280*1024 2257.17
4.360*640 1294.11
5.1920*1080 1073.41
6.1024*768 852.71
7.1280*720 722.29
8.768*1024 662.10
9.320*568 621.98
10.1440*900 621.98
11.375*667 441.40
12.1280*800 341.08
13.1680*1050 230.73
14.1152*864 230.73
15.320*480 220.70
16.1280*768 190.61
17.320*534 190.61
18.412*732 170.54
19.1067*600 160.51
20.414*736 160.51
21.1360*768 140.45
22.1093*614 130.41
23.320*570 120.38
24.1536*864 100.32
25.1371*857 100.32
26.1391*783 90.29
27.911*512 80.25
28.800*1280 80.25
29.1152*720 70.22
30.1147*645 70.22

TOP Color Depth
 NAMEPageviewPercent
1.24 2,44277.82
2.32 69322.08
3.16 30.10

TOP JavaScript
 NAMEPageviewPercent
1.1.3 3,138100.00

TOP Language
 NAMEPageviewPercent
1.th 4,32770.68
2.en 1,76728.86
3.zh 120.20
4.ko 50.08
5.Others 50.08
6.es 20.03
7.ja 20.03
8.de 10.02
9.fr 10.02

TOP Domain
 NAMEPageviewPercent
1.Thailand (.th) 1,61697.12
2.US Commercial (.com) 301.80
3.Network (.net) 50.30
4.Hong Kong (.hk) 40.24
5.Non-Profit Organization (.org) 30.18
6.Laos (.la) 20.12
7.United States (.us) 20.12
8.United Kingdom (.uk) 10.06
9.Philippines (.ph) 10.06

TOP PAGE
 NAMEPageviewPercent
1.MOF Home page 3,09598.63
2.undefined 280.89
3.Salary Page 60.19
4.seminar 50.16
5.mof_speech 10.03
6.cath 10.03
7. ... Web Link... 10.03
8.clean 10.03

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509