ชื่อสมาชิก :: www.mof.go.th | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 812
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day | Next Day
Hourly Stat For 2016-02-26
Hour
สถิติรายชั่วโมง [ดาวน์โหลด Excel]
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
00:00-00:595716226
01:00-01:59178124
02:00-02:597671
03:00-03:592911164
04:00-04:59168113
05:00-05:59199155
06:00-06:592316204
07:00-07:593827379
08:00-08:591106010021
09:00-09:5923212119448
10:00-10:5925112319449
11:00-11:5928814323259
12:00-12:591457911829
13:00-13:5924811619242
14:00-14:5929314623756
15:00-15:5931713221858
16:00-16:5919310416134
17:00-17:5997618721
18:00-18:596544508
19:00-19:5964354510
20:00-20:595931409
21:00-21:5966395312
22:00-22:5960395313
23:00-23:594434417
Unique1,061407
Summation2,7382,155
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด


Enabled
Java Enabled97535.61%
Cookie Enabled272299.42%
Proxy Enabled2328.47%

TOP Daily Visitor
IPCountryPageview
103.6.165.2Thailand87
124.109.29.2Thailand64
124.109.25.6Thailand54
124.109.29.7Thailand54
223.25.196.254Thailand45
49.230.236.27Thailand44
124.109.29.12Thailand41
103.51.64.80Thailand31
125.26.214.246Thailand27
61.19.233.200Thailand24
124.109.29.22Thailand23
103.51.66.87Thailand22
61.19.211.252Thailand22
61.19.54.66Thailand22
49.229.51.58Thailand21
202.41.190.143Thailand21
202.12.73.161Thailand20
124.109.29.21Thailand20
61.19.233.201Thailand18
124.109.25.5Thailand17
124.109.25.23Thailand17
122.154.29.94Thailand17
103.51.64.83Thailand16
124.109.29.27Thailand16
58.137.153.3Thailand15
49.49.83.168Thailand15
124.109.29.23Thailand15
202.90.6.36Thailand15
223.27.253.251Thailand14
49.230.213.200Thailand13

TOP Referer
 NAMEPageviewPercent
1.www.mof.go.th 1,00836.82
2.bookmark 66324.21
3.www.google.co.th 60622.13
4.mof.go.th 2328.47
5.google. 1425.19
6.ask.com 70.26
7.int.search.myway.com 70.26
8.bing.com 60.22
9.www.google.com 50.18
10.intra.soc.go.th 50.18
11.172.20.16.1 50.18
12.r.search.yahoo.com 40.15
13.hr.moph.go.th 40.15
14.www.palad.mof.go.th 30.11
15.www.facebook.com 30.11
16.th.search.yahoo.com 30.11
17.99.95.108.87 20.07
18.lafashionjobs.com 20.07
19.govome.inspsearch.com 20.07
20.www.google.fr 20.07
21.www.bing.com 20.07
22.www.google.com.hk 20.07
23.www.google.co.uk 20.07
24.pvlo-sno.dld.go.th 10.04
25.www.mfa.go.th 10.04
26.www.srichompu-sopisai.go.th 10.04
27.oefathaiembdc.org 10.04
28.daskunst.com 10.04
29.www.moj.go.th 10.04
30.www.prd.go.th 10.04

TOP URL
 NAMEPageviewPercent
1.www.mof.go.th 2,73799.96
2.mof.go.th 10.04

TOP OS
 NAMEPageviewPercent
1.Windows 7 1,49054.46
2.Linux 31511.51
3.Windows XP 2719.90
4.Windows NT 6.3 2167.89
5.Mac OS X 2087.60
6.Windows NT 10.0 1385.04
7.Windows Vista 270.99
8.Windows NT 6.2 240.88
9.Mac OS X 10_10_5 90.33
10.Mac OS X 10_9_5 80.29
11.Mac OS X 10_5_8 70.26
12.Linux/3.10.48 Android/4.4.4 Rel 40.15
13.Mac OS X 10_11_3 40.15
14.Mac OS X 10_10_2 30.11
15.Mac OS X 10.9 30.11
16.Linux x86_64 20.07
17.Linux/3.4.67 Android/4.4.2 Rele 10.04
18.Mac OS X 10_6_8 10.04
19.Linux i686 on x86_64 10.04
20.Mac OS X 10_11_1 10.04
21.Mac OS X 10_11_2 10.04
22.Mac OS X 10_9 10.04
23.Windows Phone 10.0 10.04

TOP Browser Version
 NAMEPageviewPercent
1.Chrome/48.0.2564.116 Safari/537 1,15542.18
2.Mozilla/5.0 41115.01
3.MSIE 8.0 1314.78
4.Firefox/44.0 1184.31
5.MSIE 9.0 993.62
6.MSIE 7.0 762.78
7.MSIE 10.0 682.48
8.Chrome/48.0.2564.95 Mobile Safa 652.37
9.Chrome/48.0.2564.95 Safari/537. 481.75
10.Chrome/46.0.2486.0 Safari/537.3 401.46
11.Chrome/43.0.2357.124 Safari/537 391.42
12.Chrome/48.0.2564.109 Safari/537 200.73
13.Safari/601.1 200.73
14.Chrome/42.0.2311.135 Safari/537 170.62
15.Chrome/48.0.2564.103 Safari/537 140.51
16.Chrome/47.0.2526.83 Mobile Safa 130.47
17.Chrome125.25.133.149 120.44
18.Chrome/47.0.2526.80 Safari/537. 110.40
19.Chrome/48.0.2564.95 Mobile Sa20 100.37
20.Firefox/38.0 80.29
21.MSIE 6.0 80.29
22.Chrome/46.0.2490.80 Safari/537. 70.26
23.Firefox/43.0 70.26
24.Safari/600.1.4 70.26
25.Safari/533.22.3 70.26
26.Safari158.108.209.84 60.22
27.Safari/601.4.4 60.22
28.Chrome/48.0.256182.232.26.201 60.22
29.Chrome/12.0.742.112 Safari/534. 50.18
30.Chrome/39.6.2171.95 Safari/537. 50.18

TOP Search Engine
 NAMEPageviewPercent
1.google. 7786.52
2.ask.com 77.87
3.bing.com 44.49
4.yahoo. 11.12

TOP Search Keyword
 NAMEPageviewPercent
1.กระทรวงการคลัง 2325.84
2.ยอดคงค้างเงินลงทุน 910.11
3.หมวด 01 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ได้แก่ 910.11
4.ที่อยู่ปลัดกระทรวงการคลัง 88.99
5.บัญชี เงินเดือน ลูกจ้าง ประจำล่าสุด 77.87
6.การทำเว้ปไซต์ ต้องจัดจ้างตามระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ 44.49
7.พรรณขนิตตา บุญครอง ประวัติ 33.37
8.นโยบายเกี่ยวกับรายได้ธุรกิจ 33.37
9.รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง คนปัจจุบัน 22.25
10.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 22.25
11.gdp และ gnp 22.25
12.หนังสือกรมบัญชีกลาง ว่าด้วยเงินเดือน 22.25
13.ที่อยู่กระทรวงการคลัง 22.25
14.นายบัณฑิตย์บุณยะปานนะ 22.25
15.อัตราเงินเดือนชำนาญการ 11.12
16.ฐานเงินเดือน 11.12
17.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 11.12
18.ปลัดกระทรวงการคลัง 11.12
19.วิวัฒนาการการคลัง 11.12
20.พันธกิจสถาบันการเงินและตลาดการเงิน 11.12
21.อัตราเงินเดือนใหม่ 11.12
22.เงิน ข้าราชการ เชี่ยวชาญ 11.12
23.ตารางขั้นเงินเดือน กพ 11.12
24.วิวัฒนาการของการคลังไทย อดีต-ปัจจุบัน 11.12
25.ใครนิยามคำว่าเงิน 11.12

TOP Resolution
 NAMEPageviewPercent
1.1366*768 56620.67
2.1600*900 49518.08
3.1280*1024 29210.66
4.1024*768 1234.49
5.360*640 1214.42
6.1920*1080 1144.16
7.1440*900 1033.76
8.1280*720 1023.73
9.1280*800 802.92
10.375*667 692.52
11.320*568 602.19
12.1360*768 562.05
13.768*1024 521.90
14.1536*864 471.72
15.601*962 461.68
16.412*732 341.24
17.720*1280 281.02
18.1152*864 281.02
19.414*736 190.69
20.1280*768 180.66
21.320*534 180.66
22.1152*720 160.58
23.800*1280 150.55
24.540*960 140.51
25.1680*1050 120.44
26.320*480 120.44
27.1093*614 100.37
28.1280*960 90.33
29.1024*819 80.29
30.853*682 70.26

TOP Color Depth
 NAMEPageviewPercent
1.24 1,97572.13
2.32 76027.76
3.4 20.07
4.16 10.04

TOP JavaScript
 NAMEPageviewPercent
1.1.3 2,738100.00

TOP Language
 NAMEPageviewPercent
1.th 3,13257.16
2.en 2,30842.12
3.es 80.15
4.ja 60.11
5.ko 60.11
6.zh 60.11
7.de 50.09
8.pt 50.09
9.ru 20.04
10.pl 10.02

TOP Domain
 NAMEPageviewPercent
1.Thailand (.th) 2,00497.00
2.US Commercial (.com) 472.27
3.Philippines (.ph) 30.15
4.France (.fr) 20.10
5.United Kingdom (.uk) 20.10
6.Hong Kong (.hk) 20.10
7.Laos (.la) 10.05
8.Non-Profit Organization (.org) 10.05
9.Singapore (.sg) 10.05
10.Germany (.de) 10.05
11.Cambodia (.kh) 10.05
12.Network (.net) 10.05

TOP PAGE
 NAMEPageviewPercent
1.MOF Home page 2,60495.11
2.undefined 1003.65
3.Salary Page 170.62
4.seminar 50.18
5.vayupak one 40.15
6.cath 30.11
7. ... Web Link... 30.11
8.servicelink 10.04
9.clean 10.04

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509