อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2016
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 78,349 172,318 950,971 20.1 %
2  www.settrade.com 65,872 153,406 740,600 17.85 %
3  www.kasikornbank.com 64,391 98,282 153,825 4.73 %
4  www.bangkokbank.com 47,221 73,851 121,275 12.04 %
5  www.eFinanceThai.com 19,102 55,238 136,809 16.5 %
6  www.tmbbank.com 15,550 19,376 42,372 3.24 %
7  www.wealthmagik.com 12,002 18,229 52,887 9.53 %
8  www.goldhips.com 10,299 19,532 25,476 8.61 %
9  www.scb.co.th 10,245 13,500 25,931 12.28 %
10  www.stock2morrow.com 10,201 14,761 35,243 20.28 %
11  www.moneyhub.in.th 10,027 11,923 14,327 6.1 %
12  thaigold.info 9,665 19,085 25,539 9.96 %
13  www.bualuang.co.th 7,693 11,114 13,573 49.23 %
14  www.kasikornasset.com 7,587 11,908 23,410 1.13 %
15  www.ghbank.co.th 4,099 4,874 13,581 21.89 %
16  www.avaccount.com 3,907 5,374 6,124 10.66 %
17  www.doohoon.com 3,353 5,135 8,466 23.81 %
18  www.creditonhand.com 3,046 3,527 6,714 17.21 %
19  www.ktb.co.th 2,989 5,009 7,393 25.81 %
20  www.namchiang.com 2,579 4,930 5,237 8.16 %
21  www.silkspan.com 2,508 3,012 6,263 4.15 %
22  www.azay.co.th 2,103 4,819 14,478 69.17 %
23  www.ruayhoon.com 1,915 2,373 5,209 20.9 %
24  www.kasikornleasing.com 1,881 2,069 2,798 37.30 %
25  www.poems.in.th 1,598 2,565 3,941 5.41 %
26  www.taradthong.com 1,274 2,134 3,170 5.63 %
27  www.tfex.co.th 1,271 1,913 5,895 27.12 %
28  www.bangkokinsurance.com 1,223 1,679 4,614 14.36 %
29  www.scbs.com 885 1,106 2,417 9.42 %
30  www.refinance.co.th 822 947 1,887 33.5 %
31  www.dhipaya.co.th 627 766 1,767 15.61 %
32  www.thanachartinsurance.co.th 552 648 2,144 22.14 %
33  www.rvp.co.th 542 687 977 13.69 %
34  www.thaimutualfund.com 531 703 2,521 10.3 %
35  www.thailife.com 418 692 1,576 3.46 %
36  www.tlaa.org 343 443 1,197 21.69 %
37  www.ic.or.th 297 637 788 24.81 %
38  www.stockwave.in.th 296 336 430 31.64 %
39  www.Kawna.com 269 737 3,593 12.55 %
40  www.4car4cash.com 268 287 370 21.64 %
41  www.kasikornresearch.com 251 346 1,008 42.03 %
42  www.deves.co.th 237 280 590 11.9 %
43  www.sctgold.com 215 331 675 13.65 %
44  www.hooninside.com 176 373 678 32.05 %
45  ประกันภัยรถยนต์ไทย.com 169 187 337 186.44 %
46  tns.tnsitrade.com 167 208 276 26.75 %
47  www.asnbroker.co.th 159 176 186 22.06 %
48  moneyandbanking.co.th 138 154 216
49  www.uob.co.th 84 109 141 40.00 %
50  www.thaihoon.com 30 55 84 28.57 %
51  www.claccount.com 22 32 51 35.29 %
52  pinklao-car.com 16 21 24 15.79 %
53  www.wealth.co.th 15 21 44 16.67 %
54  travel.nzi.co.th 10 46 378 16.67 %
55  yuantathai.com 8 9 11 38.46 %
56  www.bhunchee.com 6 9 9 60 %
57  www.one-asset.com 4 6 9 33.33 %
58  www.kcs-live.kcs.co.th 2 141 152 33.33 %
59  ktc.co.th 2 2 3 66.67 %