อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน ธันวาคม 2016
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.glo.or.th 57,166 72,811 99,484 13.90 %
2  www.sso.go.th 23,319 36,077 167,280 10.47 %
3  www.rd.go.th 19,101 29,733 46,969 96.61 %
4  www.bot.or.th 18,657 27,938 62,240 23.15 %
5  www.prd.go.th 15,745 20,894 39,184 15.75 %
6  www.dla.go.th 9,103 21,614 52,013 22.28 %
7  www.thaitambon.com 8,103 9,575 29,007 19.55 %
8  www.thaigov.go.th 5,230 7,385 9,444 5.71 %
9  www.moe.go.th 5,097 6,147 10,800 30.24 %
10  www.tpa.or.th 5,044 5,735 7,945 30.86 %
11  www.obec.go.th 3,906 5,487 10,094 27.15 %
12  www.royin.go.th 3,871 4,398 7,244 22.38 %
13  www.moc.go.th 3,084 8,006 10,890 17.39 %
14  www.redcross.or.th 3,040 3,598 9,334 7.23 %
15  www.sec.or.th 2,483 4,201 11,215 22.16 %
16  www.ldd.go.th 2,427 4,180 5,371 52.21 %
17  www.mfa.go.th 2,411 4,055 6,920 31.72 %
18  www.nstda.or.th 2,248 3,679 5,426 56.66 %
19  www.mwa.co.th 2,052 2,503 5,256 22.65 %
20  www.consumerthai.org 1,965 3,236 7,523 16.42 %
21  www.trf.or.th 1,757 2,260 7,759 24.69 %
22  www.pwa.co.th 1,715 4,024 6,437 18.95 %
23  www.labour.go.th 1,645 4,062 7,184 20.49 %
24  www.rdpb.go.th 1,636 2,672 4,537 47.38 %
25  www.thailibrary.in.th 1,479 1,659 2,024 28.06 %
26  www.onab.go.th 1,462 1,957 3,987 23.17 %
27  www.krisdika.go.th 1,449 4,011 7,204 19.01 %
28  www.tnrr.in.th 1,413 1,670 4,272
29  www.opdc.go.th 1,364 1,853 4,199 22.06 %
30  www.mot.go.th 1,337 1,921 4,744 23.07 %
31  www.rta.mi.th 1,314 2,447 5,483 2.10 %
32  www.etda.or.th 1,202 1,445 5,376 4.53 %
33  www.dld.go.th 1,143 2,827 4,081 25.34 %
34  www.rubberthai.com 1,107 1,668 4,812 21.78 %
35  www.moi.go.th 1,012 1,264 2,541 17.92 %
36  www.thaithesis.org 996 1,133 2,117 30.83 %
37  www.dede.go.th 935 1,253 2,448 31.15 %
38  www.mtec.or.th 928 1,079 1,647 33.62 %
39  www.admincourt.go.th 918 4,765 21,100 22.66 %
40  elib.fda.moph.go.th/library/ 881 950 1,077 16.33 %
41  www.nso.go.th 843 1,462 2,187 33.31 %
42  www.ocsb.go.th 821 1,358 2,256 23.98 %
43  www.phtnet.org 762 971 1,366 40.28 %
44  www.nicaonline.com 728 815 1,193 27.99 %
45  person.doae.go.th 720 1,813 2,400 5.11 %
46  www.fpo.go.th 676 1,405 2,432 29.8 %
47  www.dpt.go.th 649 3,004 3,487 22.28 %
48  www.moj.go.th 642 1,021 1,541 6.96 %
49  www.parliament.go.th 640 1,548 4,127 25.58 %
50  ienergyguru.com 625 722 868 56.57 %
51  www4.fisheries.go.th 610 1,087 2,721 10.03 %
52  www.eppo.go.th 610 911 2,015 29.72 %
53  www.pcd.go.th 578 1,048 2,085 40.9 %
54  www.thaiglossary.org 564 663 1,630 35.32 %
55  www.tistr.or.th 563 1,055 1,991 5.43 %
56  www.mof.go.th 559 920 980 0.36 %
57  www.oic.or.th 539 1,062 1,781 21.88 %
58  palaces.thai.net 533 760 2,331 40.84 %
59  www.sipa.or.th 520 601 1,265 25.30 %
60  www.qsbg.org 480 603 1,230 45.39 %
61  www.clinictech.most.go.th 480 543 978 28.99 %
62  www.nrct.go.th 445 613 1,469 26.32 %
63  www.forest.go.th 420 1,013 1,280 27.71 %
64  www.fda.moph.go.th 416 725 1,073 17.13 %
65  www.tisi.go.th 384 878 1,080 32.63 %
66  www.tddf.or.th 383 628 2,082 28.14 %
67  www.onesqa.or.th 381 473 1,290 30.09 %
68  www.senate.go.th 358 1,513 4,098 11.18 %
69  www.sirindhorn.net 353 386 730 28.69 %
70  www.gpo.or.th 350 552 885 26.93 %
71  www.sme.go.th 349 481 1,388 46.31 %
72  www.exim.go.th 343 495 894 30.43 %
73  www.thaipvd.com 341 507 764 12.34 %
74  www.doae.go.th 330 1,194 5,083 13.84 %
75  www.energy.go.th 309 1,670 2,132 34.67 %
76  www.oap.go.th 284 489 1,664 15.48 %
77  www.coastalaqua.com 280 299 368 70.21 %
78  www.tourism.go.th 269 546 1,207 52.05 %
79  www.stkc.go.th 256 313 364 28.09 %
80  www.amlo.go.th 250 427 1,355 24.7 %
81  kanchanapisek.or.th 248 277 1,511 50.7 %
82  www.nectec.or.th 246 295 643 3.36 %
83  www.industry.go.th 231 479 824 30 %
84  www.muslim4health.or.th 228 263 288 19.15 %
85  www.thaiwater.net 225 303 464 39.02 %
86  www.fti.or.th 215 298 382 33.64 %
87  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 210 285 375 16.67 %
88  www.secondary39.go.th 207 360 431 41.19 %
89  www.rid.go.th 200 420 510 29.82 %
90  www.khonthai.com 198 261 286 26.39 %
91  www.sugarzone.in.th 193 609 940 3.76 %
92  www.bnc.co.th 193 264 284 21.54 %
93  www.deqp.go.th 191 297 565 23.9 %
94  www.culture.go.th 190 235 759 25.49 %
95  www.krurayong.in.th 183 388 680 31.72 %
96  www.doeb.go.th 176 262 500 24.46 %
97  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 168 268 292 19.23 %
98  www.rajanukul.go.th 162 235 385 20.59 %
99  www.dit.go.th 154 293 372 33.04 %
100  www.fisheries.go.th/cf-pak_panang 153 206 282 25.37 %
101  www.tei.or.th 139 234 422 36.53 %
102  www.onec.go.th 137 200 617 26.34 %
103  www.studentloan.or.th 133 175 304 91.79 %
104  www.moac.go.th 133 147 189 48.45 %
105  www.ffc.or.th 128 152 419 5.19 %
106  www.oic.go.th 128 146 243 26.86 %
107  www.nimt.or.th 124 194 683 23.93 %
108  www.dip.go.th 123 154 314 30.51 %
109  www.thaigo.org 119 195 328 37.37 %
110  www.swpark.or.th 115 206 425 19.01 %
111  www.aimc.or.th 114 153 443 22.97 %
112  www.dft.go.th 111 189 338 16.54 %
113  edoc.redcross.or.th 107 726 852 9.32 %
114  dric.nrct.go.th 106 181 1,616 13.98 %
115  www.arda.or.th 99 163 454 22.05 %
116  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 97 138 215 36.18 %
117  www.siamtraffic.net 97 136 168 19.17 %
118  www.thai-explore.net 89 104 288 19.82 %
119  www.car.go.th 87 115 308 23.68 %
120  www.horathai.com 83 104 142 13.54 %
121  www.psproject.org 78 86 145 47.3 %
122  www.m-society.go.th 76 133 227
123  dhds.nha.co.th 74 110 125 24.49 %
124  www.SisaketToday.com 74 87 93 24.49 %
125  siweb.dss.go.th 72 93 208 64.18 %
126  www.most.go.th 69 86 115 9.52 %
127  www.ops.moc.go.th 62 2,320 2,458 29.55 %
128  www.ybat.org 55 84 143 71.35 %
129  www.oag.go.th 52 89 124 8.77 %
130  www.princess-it.org 51 73 102 44.57 %
131  www.pscmt.or.th 50 100 240 27.54 %
132  pvlo-nak.dld.go.th 49 198 229 20.97 %
133  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 45 59 62 39.19 %
134  www.onep.go.th 39 44 84 11.36 %
135  www.hsri.or.th 36 51 89 29.41 %
136  www.ops.go.th 32 104 209 28.89 %
137  www.intell.rtaf.mi.th 30 91 223 31.82 %
138  www.gistda.or.th 27 38 64 12.9 %
139  technology.in.th 27 34 67 43.75 %
140  www.fpri.or.th 27 31 55 20.59 %
141  www.prasanya.org 26 35 44 18.75 %
142  www.ertc.deqp.go.th 24 37 63 48.94 %
143  www.sac.or.th 23 26 44 42.5 %
144  www.k-center.doae.go.th 19 27 46 13.64 %
145  www.rtaf.mi.th 18 63 69 125.00 %
146  www.nhc.in.th 18 25 41
147  www.mahadthai.com 17 20 21 15 %
148  www.baanphrapradaeng.com 15 21 28 6.25 %
149  intranet.ditp.go.th 14 73 222 30 %
150  www.fisheries.go.th/fpo-nakhon 13 22 34 13.33 %
151  www.ega.or.th 12 21 39 67.57 %
152  www.dld.go.th/nutrition/ 12 17 23 40 %
153  www.moradokislam.org 11 15 16 21.43 %
154  www.dpiap.org 11 14 20 21.43 %
155  speedtest.nectec.or.th 11 14 15 8.33 %
156  doc.deqp.go.th 10 17 27 33.33 %
157  www.dmsc.moph.go.th/webroot/BQSF/ 10 17 19 28.57 %
158  www.nia.go.th 9 11 22 10 %
159  www.bannok.com 9 10 10 28.57 %
160  www.sac.or.th/databases/anthroarchive 8 11 45 33.33 %
161  www.ttcexpert.com 8 11 14 50 %
162  thailand.prd.go.th 8 11 12 66.67 %
163  www.acfs.go.th 8 8 9 33.33 %
164  www.dld.go.th/ict/ 7 9 10 22.22 %
165  www.thaisp.org 6 13 17 14.29 %
166  www.songkhlatourism.org 6 9 29
167  www.bic.moe.go.th 6 8 9
168  local.environnet.in.th 6 7 10 45.45 %
169  www.thaicomfoundation.org 6 7 9 25 %
170  www.parliament.go.th/gennews/ 5 9 20 54.55 %
171  www.stateless4child.net 4 6 11 20 %
172  www.sklonline.com 4 6 9
173  www.tca.or.th 4 5 8 20 %
174  www.fpo.go.th/S-I/ 3 4 7 25 %
175  www.researchgateway.in.th 3 3 9 25 %
176  www.queensavang.org 3 3 4 50.00 %
177  thaisafenet.org 3 3 3 50 %
178  www.exat.co.th 2 11 11
179  www.rakbankerd.com 2 2 3 50 %
180  www.ttc.most.go.th 1 4 5 75 %
181  www.ratchaburihome.com 1 3 4 50 %
182  www.tobethai.org 1 2 5 66.67 %
183  www.oae.go.th 1 2 3 50 %
184  www.coscap-sea.com 1 2 2
185  web.agri.cmu.ac.th/rdunit/ 1 2 2
186  www.ocsc.go.th 1 2 2 99.96 %
187  www.pea.co.th 1 1 1
188  www.nesac.go.th 1 1 1
189  www.banbanglamung.com 1 1 1