อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน มีนาคม 2017
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.glo.or.th 45,458 57,558 80,503 15.49 %
2  www.rd.go.th 23,843 46,486 71,165 16.60 %
3  www.sso.go.th 23,232 33,128 153,428 9.68 %
4  www.bot.or.th 19,926 31,965 73,119 4.2 %
5  www.prd.go.th 15,695 21,060 36,078 11.34 %
6  www.dla.go.th 10,720 27,334 63,219 7.28 %
7  www.thaitambon.com 8,076 9,704 28,328 11.03 %
8  www.moe.go.th 7,128 8,621 14,111 7.01 %
9  www.tpa.or.th 6,994 8,086 11,116 1.87 %
10  www.obec.go.th 5,028 6,963 12,576 15.03 %
11  www.royin.go.th 4,310 5,014 8,327 10.06 %
12  www.moc.go.th 4,300 10,763 15,696 7.09 %
13  www.redcross.or.th 3,465 4,115 9,680 0.57 %
14  www.sec.or.th 3,292 5,848 14,980 3.49 %
15  www.consumerthai.org 2,482 4,220 9,683 9.29 %
16  www.mfa.go.th 2,426 4,051 6,866 3.96 %
17  www.pwa.co.th 2,282 5,320 8,437 9.45 %
18  www.thailibrary.in.th 2,265 2,546 3,155 0.40 %
19  www.tnrr.in.th 2,012 2,453 5,441 4.73 %
20  www.trf.or.th 1,987 2,590 7,609 17.52 %
21  www.krisdika.go.th 1,919 5,403 9,652 0.42 %
22  www.labour.go.th 1,743 5,100 8,597 5.38 %
23  www.mof.go.th 1,657 2,357 3,885 214.42 %
24  www.dede.go.th 1,628 2,245 4,791 4.68 %
25  www.rubberthai.com 1,622 2,382 6,553 21.83 %
26  www.dld.go.th 1,512 3,549 4,935 5.88 %
27  www.dft.go.th 1,456 3,887 8,159 74.79 %
28  www.etda.or.th 1,426 1,749 2,891 5.63 %
29  www.fpo.go.th 1,404 2,849 4,709 54.80 %
30  www.amlo.go.th 1,396 2,295 8,477 62.51 %
31  www.mot.go.th 1,385 2,135 5,646 5.27 %
32  ienergyguru.com 1,333 1,572 1,902 13.27 %
33  www.thaithesis.org 1,326 1,545 2,908 3.28 %
34  www.opdc.go.th 1,258 1,803 4,075 3.01 %
35  www.nso.go.th 1,160 2,351 3,979 11.99 %
36  www.admincourt.go.th 1,068 3,220 12,466 33.33 %
37  www.parliament.go.th 1,066 2,143 4,301 26.00 %
38  elib.fda.moph.go.th/library/ 1,066 1,181 1,353 2.90 %
39  www.mtec.or.th 996 1,179 1,888 28.81 %
40  www.rta.mi.th 956 2,087 2,567 18.46 %
41  www.moi.go.th 924 1,204 2,317 9.32 %
42  person.doae.go.th 903 2,595 3,438 2.73 %
43  www4.fisheries.go.th 892 1,683 4,304 1.48 %
44  www.oic.or.th 832 1,793 3,305 17.51 %
45  www.senate.go.th 803 2,253 4,392 56.84 %
46  www.ocsb.go.th 795 1,387 2,346 9.35 %
47  www.onab.go.th 791 1,130 2,656 35.69 %
48  www.ldd.go.th 788 2,174 3,291 29.2 %
49  www.pcd.go.th 782 1,525 2,910 7.71 %
50  www.dpt.go.th 767 3,730 4,276 0.79 %
51  www.forest.go.th 754 2,065 2,629 4.68 %
52  www.phtnet.org 748 978 1,457 15.77 %
53  www.eppo.go.th 740 1,154 2,677 17.13 %
54  www.moj.go.th 730 1,237 2,019 10.1 %
55  www.qsbg.org 714 899 1,726 17.82 %
56  www.tistr.or.th 684 1,429 2,967 11.76 %
57  www.thaipvd.com 656 1,002 1,399 0.15 %
58  www.nicaonline.com 638 734 1,105 20.45 %
59  www.coastalaqua.com 638 699 913 21.52 %
60  www.onesqa.or.th 621 796 2,243 26.22 %
61  www.nrct.go.th 587 885 2,238 17.67 %
62  www.sme.go.th 585 816 2,185 2.27 %
63  www.thaiglossary.org 555 656 1,400 26.68 %
64  www.clinictech.most.go.th 512 587 1,137 11.57 %
65  www.tourism.go.th 479 1,011 2,308 9.61 %
66  www.tisi.go.th 473 1,174 1,470 10.08 %
67  www.tddf.or.th 462 776 2,276 2.67 %
68  www.energy.go.th 458 2,065 2,749 15.5 %
69  www.exim.go.th 452 682 1,321 9.44 %
70  www.gpo.or.th 451 771 1,349 18.15 %
71  www.sipa.or.th 422 513 1,406 2.54 %
72  www.industry.go.th 401 654 1,151 2.04 %
73  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 385 548 731 16.67 %
74  www.onec.go.th 362 502 1,341 13.12 %
75  www.secondary39.go.th 325 553 669 37.71 %
76  www.nstda.or.th 315 1,648 1,831 89 %
77  www.sugarzone.in.th 296 941 1,419 27.04 %
78  www.oap.go.th 277 472 1,378 7.36 %
79  www.muslim4health.or.th 271 311 331 7.51 %
80  www.arda.or.th 252 414 1,064 71.43 %
81  www.rajanukul.go.th 252 401 678 5.44 %
82  dric.nrct.go.th 243 414 2,183 14.44 %
83  www.thaiwater.net 231 318 502 5.00 %
84  www.dit.go.th 226 391 490 28.41 %
85  www.tei.or.th 224 415 737 8.2 %
86  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 220 401 469 5.17 %
87  www.sirindhorn.net 211 238 533 4.98 %
88  www.bnc.co.th 207 285 307 2.82 %
89  www.culture.go.th 207 277 677 54.1 %
90  www.dip.go.th 198 264 688 3.12 %
91  www.stkc.go.th 198 248 293 31.96 %
92  www.nimt.or.th 196 303 1,112 1.55 %
93  www.doeb.go.th 194 297 563 2.11 %
94  www.thaigo.org 190 350 589 11.11 %
95  www.ops.moc.go.th 179 515 961 82.65 %
96  www.swpark.or.th 172 339 718 2.82 %
97  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 169 234 325 0.59 %
98  www.mwa.co.th 157 189 371 7.1 %
99  kanchanapisek.or.th 157 168 503 10.29 %
100  palaces.thai.net 155 216 562 22.5 %
101  www.aimc.or.th 151 237 696 1.34 %
102  www.m-society.go.th 145 249 356 76.83 %
103  www.khonthai.com 144 183 196 20.00 %
104  edoc.redcross.or.th 143 1,229 1,473 5.15 %
105  www.fda.moph.go.th 142 310 591 15.48 %
106  www.rid.go.th 135 1,556 1,763 1.50 %
107  www.thai-explore.net 131 149 357 2.24 %
108  www.deqp.go.th 127 200 380 14.19 %
109  dhds.nha.co.th 122 182 209 17.01 %
110  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 121 169 176 11.01 %
111  www.ffc.or.th 119 143 405 4.03 %
112  www.SisaketToday.com 118 145 171 18.00 %
113  www.fisheries.go.th/cf-pak_panang 115 161 221 28.57 %
114  www.doae.go.th 105 989 6,398 18.6 %
115  www.car.go.th 95 133 440 14.46 %
116  www.pscmt.or.th 93 196 456 9.41 %
117  www.psproject.org 93 117 225 9.41 %
118  siweb.dss.go.th 90 119 270 1.1 %
119  www.most.go.th 82 103 129 32.79 %
120  pvlo-nak.dld.go.th 73 274 308 19.67 %
121  www.moac.go.th 73 83 120 25.51 %
122  www.siamtraffic.net 71 95 112 14.46 %
123  www.horathai.com 70 84 118 13.58 %
124  www.fpri.or.th 53 61 100 25.35 %
125  www.hsri.or.th 51 74 125
126  www.oag.go.th 43 74 124 2.27 %
127  www.ertc.deqp.go.th 42 66 123 2.33 %
128  www.ega.or.th 41 81 119 13.89 %
129  www.princess-it.org 41 58 78 14.58 %
130  www.krurayong.in.th 40 54 85 69.47 %
131  www.intell.rtaf.mi.th 36 119 231 16.13 %
132  www.k-center.doae.go.th 35 56 110 25.00 %
133  www.prasanya.org 35 49 65 7.89 %
134  www.ops.go.th 30 94 229 14.29 %
135  www.dld.go.th/nutrition/ 28 39 48 12.00 %
136  www.ybat.org 27 41 70 3.57 %
137  technology.in.th 25 30 76 24.24 %
138  www.studentloan.or.th 25 30 46 81.06 %
139  www.nhc.in.th 24 35 66 20.00 %
140  www.sac.or.th 23 27 46 34.29 %
141  www.thaicomfoundation.org 20 24 29 233.33 %
142  www.acfs.go.th 20 22 26 33.33 %
143  www.mahadthai.com 19 23 25 5.56 %
144  www.parliament.go.th/gennews/ 18 36 68 20.00 %
145  www.gistda.or.th 18 26 42 56.1 %
146  www.dmsc.moph.go.th/webroot/BQSF/ 17 29 31 5.56 %
147  intranet.ditp.go.th 16 90 313
148  www.dpiap.org 14 19 24
149  www.tobethai.org 13 18 25 8.33 %
150  speedtest.nectec.or.th 13 16 17 44.44 %
151  www.rtaf.mi.th 12 65 72 50.00 %
152  www.fisheries.go.th/fpo-nakhon 12 22 38 9.09 %
153  www.bic.moe.go.th 12 15 18 7.69 %
154  www.nia.go.th 12 14 25 50.00 %
155  www.sac.or.th/databases/anthroarchive 10 16 47 9.09 %
156  www.ttcexpert.com 10 13 15 9.09 %
157  doc.deqp.go.th 9 20 29 18.18 %
158  thailand.prd.go.th 9 14 16 12.50 %
159  www.moradokislam.org 9 12 15
160  www.dld.go.th/ict/ 9 11 12
161  www.stateless4child.net 8 15 26 60.00 %
162  thaisafenet.org 7 9 11 40.00 %
163  www.rdpb.go.th 6 21 27 99.44 %
164  www.songkhlatourism.org 6 11 25 25 %
165  local.environnet.in.th 6 7 10 40 %
166  www.sklonline.com 5 9 18 28.57 %
167  www.tca.or.th 5 8 14 16.67 %
168  www.researchgateway.in.th 5 7 19
169  www.thaisp.org 4 7 9 42.86 %
170  www.fpo.go.th/S-I/ 4 5 6 33.33 %
171  www.sac.or.th/databases/ichlearningresources 3 6 12
172  www.bannok.com 3 3 3
173  www.coscap-sea.com 3 3 3 50.00 %
174  www.exat.co.th 2 13 14
175  www.oae.go.th 2 4 5 100.00 %
176  210.246.159.136 2 3 7
177  web.agri.cmu.ac.th/rdunit/ 2 3 5 33.33 %
178  www.oic.go.th 2 3 5 97.73 %
179  www.rakbankerd.com 2 2 3
180  www.ratchaburihome.com 1 2 3
181  www.fti.or.th 1 2 3
182  www.pea.co.th 1 2 2
183  www.phatlung.com 1 1 1