อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน มกราคม 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.glo.or.th 30,888 37,521 53,940 31.82 %
2  www.rd.go.th 22,049 53,014 100,019 74.77 %
3  www.bot.or.th 17,931 29,922 72,256 4.9 %
4  www.studentloan.or.th 16,437 21,786 35,993 10.98 %
5  www.prd.go.th 11,873 16,043 26,654 19.17 %
6  www.dla.go.th 10,642 27,028 68,928 13.41 %
7  www.thaitambon.com 7,691 9,265 34,529 8.95 %
8  www.obec.go.th 6,585 10,228 17,785 40.47 %
9  www.moe.go.th 5,498 6,766 10,527 17.29 %
10  www.tpa.or.th 5,167 5,995 8,355 16.38 %
11  www.royin.go.th 5,085 5,818 8,397 2.91 %
12  www.sec.or.th 3,434 5,828 15,206 1.45 %
13  www.tnrr.in.th 3,153 3,887 8,873 31.87 %
14  www.redcross.or.th 2,969 3,423 7,484 0.99 %
15  www.labour.go.th 2,948 7,598 13,590 51.41 %
16  www.mfa.go.th 2,661 4,615 8,137 5.47 %
17  www.nstda.or.th 2,614 4,196 6,246 34.33 %
18  www.pwa.co.th 2,083 4,733 7,379 4.14 %
19  www.moc.go.th 2,060 4,221 6,663 41.96 %
20  www.dld.go.th 2,059 5,056 10,761 31.57 %
21  www.consumerthai.org 2,040 3,547 8,823 11.8 %
22  www.trf.or.th 2,012 2,698 7,524 7.36 %
23  www.krisdika.go.th 1,936 3,504 9,076 13.38 %
24  ienergyguru.com 1,796 2,089 2,527 30.62 %
25  www.etda.or.th 1,630 1,993 3,226 7.52 %
26  www.thailibrary.in.th 1,585 1,785 2,154 23.58 %
27  www.dft.go.th 1,518 4,051 7,472 21.83 %
28  www.admincourt.go.th 1,466 3,505 14,578 23.30 %
29  www.thaigov.go.th 1,444 2,981 4,654 197.12 %
30  www.narit.or.th 1,198 1,333 2,047 218.62 %
31  www4.fisheries.go.th 1,042 1,858 4,325 9.00 %
32  www.culture.go.th 986 1,253 2,618 221.17 %
33  www.nso.go.th 978 2,209 4,557 10.52 %
34  www.mtec.or.th 930 1,090 1,699 13.33 %
35  person.doae.go.th 880 2,544 3,481 6.41 %
36  www.dede.go.th 865 1,249 2,865 18.7 %
37  www.nrct.go.th 803 1,187 2,739 16.38 %
38  www.fpo.go.th 765 1,748 3,003 28.03 %
39  www.moj.go.th 741 959 2,600 5.11 %
40  www.pcd.go.th 737 949 2,480 20.23 %
41  www.thaithesis.org 736 843 1,760 28.89 %
42  www.eppo.go.th 729 1,202 2,735 0.97 %
43  www.mot.go.th 699 1,360 4,296 38.74 %
44  www.onesqa.or.th 682 976 2,495 30.15 %
45  www.moi.go.th 674 863 1,909 28.3 %
46  www.oic.or.th 673 1,308 2,171 8.56 %
47  www.ocsb.go.th 669 1,158 2,021 6.69 %
48  www.qsbg.org 666 894 1,518 11.56 %
49  www.amlo.go.th 655 1,037 2,866 27.68 %
50  www.ldd.go.th 642 2,123 3,406 25.78 %
51  www.dpt.go.th 585 1,627 2,559 9.02 %
52  www.dip.go.th 581 928 2,977 99.66 %
53  elib.fda.moph.go.th/library/ 563 626 763 24.83 %
54  www.nicaonline.com 546 636 1,004 17.77 %
55  www.senate.go.th 528 1,647 3,445 6.38 %
56  www.phtnet.org 528 723 1,223 23.59 %
57  www.rta.mi.th 502 904 1,215 10.83 %
58  www.nectec.or.th 497 639 1,983 64.57 %
59  www.tddf.or.th 468 781 2,031 7.09 %
60  www.tistr.or.th 461 1,037 1,674 15.41 %
61  www.onec.go.th 441 569 1,180 3.92 %
62  www.exim.go.th 439 705 1,444 0.23 %
63  www.energy.go.th 424 1,984 2,950 1.44 %
64  www.onab.go.th 423 547 699 54.17 %
65  www.mof.go.th 412 734 1,101 63.25 %
66  www.thaipvd.com 400 595 925 5.21 %
67  www.clinictech.most.go.th 371 431 999 27.4 %
68  www.sme.go.th 369 557 1,441 42.61 %
69  www.industry.go.th 365 806 1,136
70  www.rajanukul.go.th 348 515 764 25.18 %
71  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 343 597 672
72  dric.nrct.go.th 304 479 2,448 26.14 %
73  www.nimt.or.th 266 396 1,171
74  www.opdc.go.th 248 490 882 73.25 %
75  www.aimc.or.th 231 335 900 35.09 %
76  www.doeb.go.th 228 328 486
77  www.oap.go.th 222 632 1,269
78  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 219 311 441
79  www.muslim4health.or.th 218 254 276 14.17 %
80  www.thaiwater.net 217 281 474 35.61 %
81  www.nfi.or.th 212 277 760
82  www.secondary39.go.th 204 438 458
83  www.thaigo.org 194 354 692
84  www.arda.or.th 190 444 811
85  www.sugarzone.in.th 183 625 962
86  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 182 260 365
87  www.ops.go.th 172 432 544 16.22 %
88  www.bnc.co.th 172 425 1,330
89  www.swpark.or.th 170 332 722
90  www.gpo.or.th 168 236 327
91  www.fda.moph.go.th 148 311 622
92  www.ffc.or.th 144 172 502 11.63 %
93  edoc.redcross.or.th 136 1,217 1,518
94  www.dit.go.th 133 283 308
95  www.khonthai.com 130 177 193 23.98 %
96  www.doae.go.th 128 1,032 6,536
97  www.sirindhorn.net 125 145 379 23.31 %
98  www.thai-explore.net 125 143 309
99  www.psproject.org 111 165 267
100  palaces.thai.net 105 142 366 47.24 %
101  dhds.nha.co.th 104 151 173 25.71 %
102  www.otp.go.th 102 163 547
103  www.m-society.go.th 97 219 378
104  www.deqp.go.th 97 141 236
105  www.fpri.or.th 92 107 146
106  www.pscmt.or.th 88 188 481
107  www.ops.moc.go.th 87 221 374
108  www.car.go.th 87 109 303
109  www.mwa.co.th 86 97 158
110  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 84 116 123
111  www.bic.moe.go.th 84 106 113
112  siweb.dss.go.th 82 111 304
113  pvlo-nak.dld.go.th 66 231 257
114  www.tei.or.th 65 137 256
115  www.SisaketToday.com 62 78 91
116  kanchanapisek.or.th 61 66 231
117  www.sipa.or.th 58 62 132
118  www.horathai.com 54 70 98
119  www.rid.go.th 50 97 156
120  www.rubberthai.com 47 80 115
121  www.most.go.th 43 53 63
122  www.hsri.or.th 38 52 84
123  www.coastalaqua.com 33 53 161
124  210.246.159.136 32 53 75
125  www.prasanya.org 29 40 54
126  www.intell.rtaf.mi.th 28 67 117
127  www.nhc.in.th 28 41 80
128  www.oag.go.th 28 41 54
129  www.ybat.org 28 40 74
130  www.parliament.go.th 24 87 118
131  www.siamtraffic.net 21 25 29
132  www.acfs.go.th 17 19 23
133  www.dld.go.th/nutrition/ 15 21 26
134  www.ega.or.th 14 17 18
135  www.dmsc.moph.go.th/webroot/BQSF/ 13 22 24
136  www.k-center.doae.go.th 13 20 49
137  www.sac.or.th 13 15 21
138  www.rtaf.mi.th 12 79 83
139  www.thaisp.org 12 26 47
140  www.fisheries.go.th/fpo-nakhon 12 21 34
141  www.sso.go.th 11 14 20
142  www.mahadthai.com 10 13 15
143  www.ttcexpert.com 9 13 18
144  www.tobethai.org 9 12 16
145  www.sac.or.th/databases/anthroarchive 7 16 135
146  www.dpiap.org 7 10 17
147  thaisafenet.org 7 9 10
148  www.dld.go.th/ict/ 7 9 10
149  www.songkhlatourism.org 6 10 29
150  www.nia.go.th 6 9 11
151  www.tca.or.th 6 9 11
152  www.stateless4child.net 6 8 15
153  www.thaicomfoundation.org 6 8 11
154  www.moradokislam.org 6 8 9
155  www.researchgateway.in.th 6 7 19
156  doc.deqp.go.th 5 8 11
157  www.sklonline.com 4 6 12
158  speedtest.nectec.or.th 4 6 8
159  www.khiansapolice.com 4 5 5
160  local.environnet.in.th 4 4 6
161  thailand.prd.go.th 3 4 5
162  www.bannok.com 3 3 3
163  www.tisi.go.th 2 320 328
164  www.exat.co.th 2 10 10
165  www.moac.go.th 2 2 2
166  technology.in.th 1 2 6
167  www.oae.go.th 1 2 3
168  www.fpo.go.th/S-I/ 1 2 2
169  web.agri.cmu.ac.th/rdunit/ 1 2 2
170  www.ratchaburihome.com 1 1 4
171  www.coscap-sea.com 1 1 1