อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 123,231 280,296 1,703,722 12.48 %
2  www.settrade.com 75,123 178,022 999,155 5.02 %
3  www.bangkokbank.com 51,054 77,181 119,674 5.21 %
4  www.tmbbank.com 28,892 37,264 80,216 5.07 %
5  www.eFinanceThai.com 27,008 74,275 192,781 5.00 %
6  www.roojai.com 17,656 19,791 27,149 2.14 %
7  www.wealthmagik.com 17,560 26,870 109,612 2.97 %
8  www.scb.co.th 13,812 18,266 45,919 10.75 %
9  www.ghbank.co.th 12,117 14,957 54,494 10.18 %
10  www.finnomena.com 10,970 13,063 20,088 3.95 %
11  www.kasikornasset.com 8,206 13,414 27,439 5.93 %
12  thaigold.info 8,203 15,955 20,731 3.08 %
13  www.goldhips.com 7,766 17,721 20,040 0.32 %
14  www.moneyhub.in.th 7,646 8,524 11,073 58.29 %
15  www.bualuang.co.th 7,532 11,355 14,016 1.72 %
16  www.stock2morrow.com 7,441 10,544 23,285 10.27 %
17  www.avaccount.com 5,292 7,555 8,578 11.81 %
18  www.azay.co.th 2,743 5,863 18,388 14.63 %
19  www.namchiang.com 2,451 4,705 5,072 2.04 %
20  www.poems.in.th 2,206 3,689 6,595 4.63 %
21  www.tfex.co.th 2,178 3,134 8,889 11.25 %
22  www.scbs.com 2,161 2,574 4,965 34.14 %
23  moneyandbanking.co.th 2,104 2,394 3,121 14.75 %
24  www.taradthong.com 1,971 3,456 4,423 7.55 %
25  www.setmonitor.com 1,818 2,341 3,581 25.29 %
26  www.ruayhoon.com 1,812 2,181 4,417 3.46 %
27  www.doohoon.com 1,652 2,686 3,989 10.95 %
28  www.bangkokinsurance.com 1,204 1,708 6,042 3.53 %
29  www.silkspan.com 1,088 1,158 1,341 28.61 %
30  smebank.co.th 1,079 1,372 4,616 1.22 %
31  www.creditonhand.com 963 1,356 2,616 5.12 %
32  www.thailife.com 901 1,483 2,945 28.35 %
33  www.ktb.co.th 621 947 1,383 16.64 %
34  www.thaimutualfund.com 564 710 2,408 17.3 %
35  www.tlaa.org 546 746 2,108 45.99 %
36  www.refinance.co.th 478 601 1,689 15.85 %
37  www.ic.or.th 360 790 952 4.96 %
38  www.hooninside.com 323 605 1,071 44.84 %
39  www.sctgold.com 311 460 1,079 8.36 %
40  www.kasikornresearch.com 310 434 1,342 7.64 %
41  www.rvp.co.th 291 383 610 33.1 %
42  www.deves.co.th 265 306 647 1.85 %
43  www.Kawna.com 225 771 3,891 4.17 %
44  tns.tnsitrade.com 157 199 248 1.95 %
45  www.stockwave.in.th 127 142 181 73.97 %
46  www.share2trade.com 82 89 133 115.79 %
47  www.dhipaya.co.th 43 50 84 85.9 %
48  www.claccount.com 29 49 79 6.45 %
49  www.bhunchee.com 28 32 34 55.56 %
50  www.thaihoon.com 20 38 60 9.09 %
51  www.wealth.co.th 17 38 63 41.67 %
52  yuantathai.com 14 51 66 366.67 %
53  travel.nzi.co.th 13 82 791 30.00 %
54  pinklao-car.com 9 12 14
55  www.one-asset.com 3 6 10
56  www.kcs-live.kcs.co.th 1 8 8
57  www.uob.co.th 1 1 2 96.3 %