อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.glo.or.th 41,387 51,571 73,395 33.99 %
2  www.rd.go.th 33,796 79,830 150,117 53.28 %
3  www.bot.or.th 18,613 31,027 74,887 3.80 %
4  www.studentloan.or.th 17,331 21,301 34,250 5.44 %
5  www.dla.go.th 11,838 29,318 74,063 11.24 %
6  www.prd.go.th 11,790 16,263 27,935 0.7 %
7  www.thaitambon.com 7,932 9,631 29,295 3.13 %
8  www.obec.go.th 6,208 9,910 17,429 5.73 %
9  www.tpa.or.th 5,747 6,698 9,420 11.23 %
10  www.moe.go.th 5,723 7,000 10,457 4.09 %
11  www.royin.go.th 5,519 6,360 9,363 8.53 %
12  www.tnrr.in.th 3,433 4,209 9,449 8.88 %
13  www.sec.or.th 3,387 5,791 14,559 1.37 %
14  www.labour.go.th 3,369 8,612 16,386 14.28 %
15  www.nstda.or.th 3,113 4,751 6,979 19.09 %
16  www.krisdika.go.th 2,971 4,780 12,137 53.46 %
17  www.redcross.or.th 2,917 3,376 7,350 1.75 %
18  www.mfa.go.th 2,853 4,947 8,760 7.22 %
19  ienergyguru.com 2,359 2,769 3,312 31.35 %
20  www.moc.go.th 2,326 4,736 7,676 12.91 %
21  www.pwa.co.th 2,275 5,030 8,070 9.22 %
22  www.dld.go.th 2,158 5,232 10,509 4.81 %
23  www.consumerthai.org 2,052 3,519 8,767 0.59 %
24  www.trf.or.th 1,984 2,611 7,718 1.39 %
25  www.etda.or.th 1,982 2,408 3,860 21.60 %
26  www.admincourt.go.th 1,944 4,519 17,005 32.61 %
27  www.thailibrary.in.th 1,852 2,072 2,490 16.85 %
28  www.thaigov.go.th 1,768 3,440 5,220 22.44 %
29  www.dft.go.th 1,576 4,044 7,273 3.82 %
30  www.pcd.go.th 1,130 1,472 3,789 53.32 %
31  www.culture.go.th 1,122 1,414 2,635 13.79 %
32  www.narit.or.th 1,085 1,212 1,809 9.43 %
33  www.mtec.or.th 1,053 1,235 1,923 13.23 %
34  www.moj.go.th 1,050 1,431 3,771 41.70 %
35  www4.fisheries.go.th 1,035 1,900 4,457 0.67 %
36  www.nso.go.th 1,013 2,211 4,485 3.58 %
37  www.dede.go.th 946 1,365 2,955 9.36 %
38  person.doae.go.th 899 2,455 3,308 2.16 %
39  www.dip.go.th 894 1,327 4,548 53.87 %
40  www.thaithesis.org 831 944 1,898 12.91 %
41  www.fpo.go.th 817 1,859 3,223 6.80 %
42  www.eppo.go.th 815 1,287 2,859 11.80 %
43  www.onesqa.or.th 743 1,057 2,549 8.94 %
44  www.moi.go.th 742 946 2,060 10.09 %
45  www.ocsb.go.th 738 1,325 2,284 10.31 %
46  www.nrct.go.th 732 1,066 2,340 8.84 %
47  www.qsbg.org 710 1,075 1,671 6.61 %
48  www.mot.go.th 629 1,325 3,901 10.01 %
49  elib.fda.moph.go.th/library/ 574 637 776 1.95 %
50  www.senate.go.th 573 1,850 3,879 8.52 %
51  www.nicaonline.com 557 654 1,086 2.01 %
52  www.amlo.go.th 551 886 2,336 15.88 %
53  www.phtnet.org 545 748 1,179 3.22 %
54  www.mof.go.th 514 870 1,225 24.76 %
55  www.exim.go.th 511 831 1,744 16.40 %
56  www.ldd.go.th 507 1,870 3,117 21.03 %
57  www.tistr.or.th 497 1,101 1,687 7.81 %
58  www.onab.go.th 490 632 817 15.84 %
59  www.nectec.or.th 462 580 1,655 7.04 %
60  www.thaipvd.com 458 669 989 14.50 %
61  www.industry.go.th 451 934 1,304 23.56 %
62  www.tddf.or.th 450 696 1,606 3.85 %
63  www.rta.mi.th 447 812 1,085 10.96 %
64  www.onec.go.th 438 566 1,212 0.68 %
65  www.sme.go.th 419 654 1,742 13.55 %
66  www.energy.go.th 397 2,010 2,793 6.37 %
67  www.clinictech.most.go.th 393 457 962 5.93 %
68  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 385 644 720 12.24 %
69  www.rajanukul.go.th 384 552 791 10.34 %
70  dric.nrct.go.th 303 484 2,513 0.33 %
71  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 277 384 534 26.48 %
72  www.nimt.or.th 254 389 1,199 4.51 %
73  www.doeb.go.th 246 359 543 7.89 %
74  www.oap.go.th 245 692 1,302 10.36 %
75  www.opdc.go.th 235 371 521 5.24 %
76  www.aimc.or.th 223 331 843 3.46 %
77  www.thaigo.org 215 406 893 10.82 %
78  www.muslim4health.or.th 214 252 281 1.83 %
79  www.nfi.or.th 207 268 699 2.36 %
80  www.swpark.or.th 199 384 796 17.06 %
81  www.thaiwater.net 199 273 443 8.29 %
82  www.arda.or.th 194 458 826 2.11 %
83  www.gpo.or.th 190 269 380 13.10 %
84  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 186 253 340 2.20 %
85  www.sugarzone.in.th 181 581 844 1.09 %
86  www.secondary39.go.th 172 359 373 15.69 %
87  www.ops.moc.go.th 169 395 778 94.25 %
88  www.ops.go.th 168 475 588 2.33 %
89  www.bnc.co.th 162 426 1,473 5.81 %
90  www.fda.moph.go.th 151 316 637 2.03 %
91  www.dit.go.th 148 313 336 11.28 %
92  edoc.redcross.or.th 147 1,259 1,533 8.09 %
93  www.sirindhorn.net 125 145 361
94  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 121 171 181 44.05 %
95  www.khonthai.com 118 156 168 9.23 %
96  www.otp.go.th 116 177 581 13.73 %
97  www.thai-explore.net 114 134 299 8.8 %
98  www.doae.go.th 113 1,004 6,440 11.72 %
99  www.fpri.or.th 113 134 186 22.83 %
100  www.deqp.go.th 112 164 260 15.46 %
101  www.m-society.go.th 101 212 356 4.12 %
102  www.psproject.org 99 149 259 10.81 %
103  www.car.go.th 99 130 390 13.79 %
104  palaces.thai.net 98 133 307 6.67 %
105  www.bic.moe.go.th 96 115 123 14.29 %
106  www.pscmt.or.th 93 197 467 5.68 %
107  www.sipa.or.th 86 92 173 48.28 %
108  siweb.dss.go.th 81 109 277 1.22 %
109  www.mwa.co.th 70 80 142 18.6 %
110  www.most.go.th 66 85 108 53.49 %
111  kanchanapisek.or.th 64 69 177 4.92 %
112  pvlo-nak.dld.go.th 63 266 313 4.55 %
113  www.SisaketToday.com 60 74 86 3.23 %
114  www.rid.go.th 59 110 179 18.00 %
115  dhds.nha.co.th 57 82 92 45.19 %
116  www.tei.or.th 54 114 232 16.92 %
117  www.horathai.com 52 66 94 3.7 %
118  www.oic.or.th 46 92 128 93.16 %
119  www.ybat.org 38 53 99 35.71 %
120  www.prasanya.org 36 48 64 24.14 %
121  210.246.159.136 34 61 88 6.25 %
122  www.coastalaqua.com 33 57 213
123  www.nhc.in.th 30 45 86 7.14 %
124  www.ffc.or.th 30 37 100 79.17 %
125  www.intell.rtaf.mi.th 27 72 133 3.57 %
126  www.parliament.go.th 23 97 133 4.17 %
127  www.oag.go.th 21 31 38 25 %
128  www.k-center.doae.go.th 16 26 77 23.08 %
129  www.siamtraffic.net 16 19 21 23.81 %
130  www.sac.or.th 16 18 25 23.08 %
131  www.acfs.go.th 16 18 21 5.88 %
132  www.dmsc.moph.go.th/webroot/BQSF/ 15 25 27 15.38 %
133  www.dld.go.th/nutrition/ 15 21 24
134  www.ega.or.th 14 17 18
135  www.rubberthai.com 13 20 23 72.34 %
136  www.fisheries.go.th/fpo-nakhon 11 18 30 8.33 %
137  www.hsri.or.th 11 16 26 71.05 %
138  www.rtaf.mi.th 10 78 80 16.67 %
139  www.tobethai.org 9 12 16
140  www.ttcexpert.com 9 12 16
141  www.mahadthai.com 9 12 14 10 %
142  www.dld.go.th/ict/ 9 12 13 28.57 %
143  www.sac.or.th/databases/anthroarchive 8 19 115 14.29 %
144  doc.deqp.go.th 8 17 31 60.00 %
145  www.dpiap.org 8 11 16 14.29 %
146  thaisafenet.org 8 10 10 14.29 %
147  www.thaisp.org 7 17 29 41.67 %
148  www.songkhlatourism.org 7 12 36 16.67 %
149  www.moradokislam.org 6 10 11
150  www.thaicomfoundation.org 6 8 11
151  local.environnet.in.th 6 6 8 50.00 %
152  www.stateless4child.net 5 7 13 16.67 %
153  www.sklonline.com 5 7 13 25.00 %
154  www.nia.go.th 5 7 11 16.67 %
155  www.tca.or.th 5 7 8 16.67 %
156  speedtest.nectec.or.th 4 6 7
157  www.exat.co.th 3 10 11 50.00 %
158  www.khiansapolice.com 3 4 5 25 %
159  www.fpo.go.th/S-I/ 3 4 5 200.00 %
160  thailand.prd.go.th 3 4 4
161  www.sso.go.th 3 3 3 72.73 %
162  www.tisi.go.th 2 343 353
163  technology.in.th 2 3 15 100.00 %
164  www.pea.co.th 2 3 3
165  www.bannok.com 2 2 2 33.33 %
166  www.moac.go.th 2 2 2
167  web.agri.cmu.ac.th/rdunit/ 1 2 3
168  www.oae.go.th 1 2 2
169  www.ratchaburihome.com 1 1 3
170  www.thailibrary.org 1 1 1
171  www.coscap-sea.com 1 1 1